A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: EKONOMSKI TEHNIK poklicno-tehniško izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik /ekonomska tehnica

Trajanje izobraževanja: dve leti

Posebni vpisni pogoji: končano triletno poklicno izobraževanje po programu trgovec, prodajalec (ds), administrator (tudi poslovni tajnik) ali enakovredni program po prejšnjih predpisih;

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Tuji jezik II

pisno in ustno

Gospodarsko poslovanje

ustno

Ekonomija

ustno

Poslovna informatika

pisno, vaje na računalniku

Pravo

ustno

Poslovna matematika

pisno in ustno

Računovodstvo

pisno, ustno

Upravno poslovanje

ustno

Kemija in poznavanje blaga

ustno

Statistika

pisno, ustno

Poštni promet

ustno

Praktični pouk

poročil o delu, izdelek ali storitev in zagovor

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: