B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK / PTI

P R E D M E T I

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

2

70

3

102

172

Tuji jezik I

3

105

3

102

207

Umetnost

1

35

     

35

Matematika

3

105

3

102

207

Sociologija ali psihologija

2

70

     

70

Fizika

3

105

2

68

173

Športna vzgoja

3

105

3

102

207

Skupaj A

17

595

14

476

1071

 

B – Strokovno-teoretični predmeti

Računalništvo in dokumentiranje

2

70

2

68

138

Elektrotehnika, vezja in naprave

3

105

2

68

173

Meritve in regulacije

2

70

3

102

172

Digitalna tehnika

2

70

3

102

172

Podjetništvo

     

2

68

68

Izbirni predmeti*

3

105

3

102

207

Skupaj B

12

420

15

510

930

 

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

3

105

3

102

207

   

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

  

96

     

96

    

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1088

2208

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

  

1216

  

1152

2304

            

Število tednov pouka

  

35

  

34

69

Število tednov interesnih dejavnosti

  

3

     

3

Skupno število tednov izobraževanja

  

38

  

34

72

Pojasnilo k predmetniku:

*Preglednica izbirnih predmetov

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na št. ur na
teden leto teden leto

Avtomatika ali

3

105

3

102

207

Prenosna in informacijska elektronika ali

3

105

3

102

207

Multimedijska elektronika

3

105

3

102

207

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno število ur za vaje*

Število dijakov v skupini

Letno št. ur za sodelavca

na oddelek

na skupino

1.

Fizika

učitelj

laborant

9

do 17

19

9

Računalništvo in dokumentiranje

učitelj

35

do 17

   

Meritve in regulacije

učitelj

laborant

18

do 17

18

 

Digitalna tehnika

učitelj

laborant

17

do 17

17

 

Avtomatika ali Prenosna in informacijska elektronika ali Multimedijska elektronika

učitelj

laborant

35

do 17

35

 

Praktični pouk

učitelj

105

do 17

   

2.

Fizika

učitelj

laborant

6

do 17

12

6

Računalništvo in dokumentiranje

učitelj

34

do 17

   

Meritve in regulacije

učitelj

laborant

34

do 17

34

 

Digitalna tehnika

učitelj

laborant

34

do 17

34

 

Avtomatika ali Prenosna in informacijska elektronika ali Multimedijska elektronika

učitelj

34

do 17

 

 

Praktični pouk

učitelj

102

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Računalništvo in dokumentiranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali elektrotehnike

Osnove elektrotehnike

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

Elektrotehnika, vezja in naprave

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

Meritve in regulacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

Digitalna tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

Podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali elektrotehnike

Avtomatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

Prenosna in informacijska elektronika

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

Multimedijska elektronika

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

Praktični pouk

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz elektrotehnike