A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK poklicno-tehniško izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik / elektrotehnica elektronike

Trajanje izobraževanja: dve leti

Posebni vpisni pogoji: končano triletno poklicno izobraževanje po programu elektrikar energetik, elektrikar elektronik (tudi elektrikar), elektrikar energetik (ds) ali enakovredni program po prejšnjih predpisih;

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Računalništvo in dokumentiranje

ustno, vaje

Elektrotehnika, vezja in naprave

ustno

Meritve in regulacije

ustno, vaje

Digitalna tehnika

ustno, vaje

Podjetništvo

ustno

Avtomatika

ustno, vaje

Prenosna in informacijska elektronika

ustno, vaje

Multimedijska elektronika

ustno, vaje

Praktični pouk

dnevnik praktičnega pouka, storitev ali izdelek in zagovor

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: