A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: ELEKTROTEHNIK ENERGETIK poklicno-tehniško izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik / elektrotehnica energetike

Trajanje izobraževanja: dve leti

Posebni vpisni pogoji: končano triletno poklicno izobraževanje po programu elektrikar energetik, elektrikar elektronik (tudi elektrikar, elektrikar energetik (ds) ali enakovredni program po prejšnjih predpisih;

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program omogoča dijakom, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Računalništvo in dokumentiranje

ustno, vaje

Osnove elektrotehnike

pisno, ustno

Podjetništvo

ustno

Elektrotehnika in električne inštalacije

ustno, vaje

Meritve in avtomatizacija

ustno, vaje

Električni stroji

ustno, vaje

Elektroenergetski sistemi

ustno

Praktični pouk

dnevnik praktičnega pouka, storitev ali izdelek in zagovor

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: