B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK GRADBENI TEHNIK / PTI

P R E D M E T I

1. letnik

2. letnik

SKUPNO št. ur v programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

 

A - Splošno-izobraževalni predmeti

Slovenščina

2

70

3

102

172

Tuji jezik I

3

105

3

102

207

Umetnost

1

35

35

Matematika

2

70

3

102

172

Psihologija ali sociologija

2

70

70

Informatika

2

70

70

Fizika

3

105

105

Kemija

2

68

68

Športna vzgoja

3

105

3

102

207

Skupaj A

18

630

14

476

1106

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Materiali

2

70

70

Opisna geometrija

2

70

70

Visoke zgradbe

3

105

4

136

241

Gradbena mehanika

3

105

4

136

241

Geodezija

2

68

68

Nizke zgradbe

2

70

3

102

172

Kalkulacija in poslovanje

3

102

102

Skupaj B

12

420

16

544

964

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

2

70

2

68

138

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

 

72

72

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

64

32

96

 

Skupno št. ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1088

2208

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

142

68

210

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

1184

1120

2304

Skupaj (A+B+C+Č+D)

1256

1120

2376

 

Št. tednov pouka

35

34

69

Št. tednov praktično izobraževanje v delovnem procesu

2

2

Št. tednov interesnih dejavnosti

2

1

3

 

Skupno št. tednov izobraževanja

39

35

74


Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur za vaje*

Število dijakov v skupini

Letno št. ur za laboranta na

oddelek skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

Fizika

učitelj
laborant

9

do 17


19


9

Materiali

učitelj
laborant

16

do 17


9


16

Opisna geometrija

učitelj

35

do 17

Visoke zgradbe

učitelj

17

do 17

Gradbena mehanika

učitelj

35

do 17

Nizke zgradbe

učitelj

14

do 17

Praktični pouk

učitelj

70

do 17

2.

Kemija

učitelj
laborant

9

do 17


12


9

Visoke zgradbe

učitelj

36

do 17

Gradbena mehanika

učitelj

35

do 17

Geodezija

učitelj

15

do 17

Nizke zgradbe

učitelj

30

do 17

Kalkulacije in poslovanje

učitelj

68

do 17

Praktični pouk

učitelj

68

do 17

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Sociologija

visokošolska izobrazba iz sociologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike
srednja ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali

laborant

strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije
srednja ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja

laborant

strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Materiali

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture, gradbeništva ali kemijske tehnologije

laborant

srednja ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov iz kemijskega področja

Opisna geometrija

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva

Visoke zgradbe

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva

Gradbena mehanika

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva ali arhitekture

Geodezija

učitelj

Visokošolska izobrazba iz geodezije ali gradbeništva

Nizke zgradbe

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva ali geologije

Kalkulacije in poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva ali arhitekture

Praktični pouk

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva