A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: GRADBENI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: gradbeni tehnik /gradbena tehnica

Trajanje izobraževanja: dve leti (poklicno-tehniško izobraževanje)

Vpisni pogoji: uspešno zaključen program srednjega poklicnega izobraževanja: gradbinec II (vsi poklici), zaključna gradbena dela (vsi poklici), zidar (ds), tesar (ds), pečar keramik (ds), kamnosek (ds), strojnik gradbene mehanizacije, črkoslikar (ds), slikopleskar (ds), dimnikar, izvajalec suhomontažne gradnje.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja, program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Materiali

ustno

Opisna geometrija

ustno, vaje

Visoke zgradbe

pisno, ustno, vaje

Gradbena mehanika

pisno, ustno, vaje

Geodezija

ustno, vaje

Nizke zgradbe

pisno, ustno, vaje

Kalkulacije in poslovanje

ustno, vaje

Praktični pouk

vaje, izdelek ali storitev in zagovor, delavniški dnevnik


Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: