A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: GRAFIČNI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: grafični tehnik/ grafična tehnica

Trajanje izobraževanja: dve leti (poklicno-tehniško izobraževanje)

Posebni vpisni pogoji: končan program srednjega poklicnega izobraževanja grafičar

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

V izbirnem delu za področje tiska se dijaki:

V izbirnem delu za področje dodelave dijaki:

Obvezni način preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmet

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Tehnologija grafičnih procesov

ustno, vaje

Varstvo pri delu

ustno

Strojeslovje

ustno

Podjetništvo

ustno

Tehnologija tiska

ustno

Tehnologija dodelave

ustno

Praktični pouk tiska

dnevnik praktičnega pouka, izdelek ali storitev in zagovor

Praktični pouk dodelave

dnevnik praktičnega pouka, izdelek ali storitev in zagovor

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: