A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: LESARSKI TEHNIK poklicno-tehniško izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: lesarski tehnik/lesarska tehnica

Trajanje izobraževanja: dve leti

Posebni vpisni pogoji: končano triletno poklicno izobraževanje po programu mizar in tapetnik (poklic: mizar), mizar (ds) ali enakovredni program po prejšnjih predpisih;

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero,
 • si pridobijo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju,
 • znajo uporabiti les, lesna tvoriva in druge materiale glede na njihove lastnosti,
 • spoznajo osnove določanja tehničnih lastnosti strojev, naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv,  ki vplivajo na izbiro stroja v tehnološkem postopku,
 • se naučijo konstruiranja izdelkov in pri tem uporabljajo osnove oblikovanja, ergonomije,
 • določajo tehnološke postopke in organizirajo proizvodnjo izdelkov stavbnega in notranjega pohištva,
 • uporabljajo računalniška orodja za upravljanje numeričnih strojev, konstruiranje in vodenje proizvodnje,
 • se usposobijo za izdelavo kalkulacij,
 • si oblikujejo pozitiven odnos do varovanja okolja in zdravja ljudi,
 • spoznajo osnovne pojme poslovanja in trženja,
 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za vodenje skupine, sporazumevanje, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev.
 •  

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Tehnologija

  ustno, vaje

  Konstrukcije

  ustno, vaje

  Stroji in naprave

  ustno

  Organizacija in ekonomika

  ustno, vaje

  Projektiranje

  vaje, izdelek ali storitev in  zagovor

  Praktični pouk

  delavniški dnevnik in izdelki ali storitve in zagovor

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

  Izbirni del: