A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: RUDARSKI TEHNIK poklicno-tehniško izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: rudarski tehnik / rudarska tehnica

Trajanje izobraževanja: dve leti

Posebni vpisni pogoji: končano triletno poklicno izobraževanje po programu rudar, strojnik gradbene mehanizacije, avtomehanik (šs ali ds), avtoklepar (šs ali ds), klepar-krovec (šs ali ds), finomehanik (šs ali ds), instalater strojnih instalacij (šs ali ds), strojni mehanik (šs ali ds), orodjar (šs ali ds), konstrukcijski mehanik (šs ali ds), zlatar (šs ali ds), urar (šs ali ds), avtoličar (šs ali ds) (tudi strojništvo, vsi poklici; tudi avtoličar), zidar (ds), tesar (ds) (tudi gradbinec II.), kamnosek (ds) (tudi zaključna gradbena dela, poklic kamnosek) ali enakovredni program po prejšnjih predpisih in zdravniško potrdilo, s katerim dijak dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu (razen za kandidate z zaključenim programom rudar);

Cilji izobraževanja po programu:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Geologija

ustno, vaje

Stroji in naprave

ustno, vaje

Rudarsvo

ustno, vaje

Mehanika

ustno, vaje

Geomehanika

ustno, vaje

Rudarska merjenja

ustno, vaje

Podjetništvo

ustno, vaje

Poslovna komunikacija

ustno, vaje

Sonaravni razvoj

ustno, vaje

Miniranje in pirotehnika

ustno, vaje

Vrtalna tehnika

ustno, vaje

Praktični pouk

delavniški dnevnik in izdelki ali storitve ter zagovor

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: