A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: STROJNI TEHNIK poklicno-tehniško izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik / strojna tehnica

Trajanje izobraževanja: dve leti

Posebni vpisni pogoji: končano triletno poklicno izobraževanje po programu avtomehanik (šs ali ds), avtoklepar (šs ali ds), klepar-krovec (šs ali ds), finomehanik (šs ali ds), instalater strojnih instalacij (šs ali ds), konstrukcijski mehanik (šs ali ds), orodjar (šs ali ds), strojni mehanik (šs ali ds), oblikovalec kovin (šs ali ds), urar (šs ali ds), zlatar (šs ali ds), avtoličar (šs ali ds) (tudi strojništvo, vsi poklici; tudi avtoličar), elektrikar energetik, elektrikar elektronik (tudi elektrikar, vsi poklici), elektrikar energetik (ds), strojnik gradbene mehanizacije, zidar (ds), tesar (ds) (tudi gradbinec II.), rudar, kamnosek (ds) (tudi zaključna gradbena dela, poklic kamnosek) in kmetijski mehanik ali enakovredni program po prejšnjih predpisih;

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Mehanika

pisno, ustno

Snovanje in konstruiranje

ustno, vaje

Merilna tehnika

ustno, vaje

Energetika

ustno, vaje

Krmilna tehnika

ustno, vaje

Tehnologija

ustno, vaje

Osnove podjetništva

ustno, vaje

Računalniško podprte tehnologije

ustno, vaje

Energetski sistemi

ustno, vaje

Mehatronika

ustno, vaje

Praktični pouk

ustno, vaje, izdelki ali storitve in zagovor ter delavniški dnevnik

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: