SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

56

14

70

2.

   

 

skupaj

56

14

70

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • pozna zgradbo in delovanje človeškega telesa;

 • razume delovanje posameznih organov in organskih sistemov;

 • zna povezovati delovanje organskih sistemov v celotnem organizmu;

 • je pripravljen za nadaljevanje izobraževanja strokovnih predmetov v višjem letniku;

 • zna povezovati teoretično znanje s praktičnim delom.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Celica

  Dijak

  Dijak

  Vaja

 • pozna načine prehajanja snovi v in iz celice

 •      

  Tkiva

 • glede na zgradbo tkiva samostojno sklepa na njegovo delovanje

 • primerja zgradbo različnih tkiv

 •  

  Mikroskopiranje histoloških preparatov.

  Skelet

   

   

   

 • pozna naloge in pomen posameznih kosti

 • sklepa o pomenu posameznih kosti

 • Se zaveda pomena telesne aktivnosti za pravilen razvoj gibal.

  Prepoznavanje in orientacija kosti hrbtenice, prsnega koša in medenice na modelih in skicah.

  Prepoznavanje in orientacija kosti obeh ekstremitet in glave na modelih in skicah.

  Mišičje

   

   

   

 • našteje glavne skupine skeletnih mišic in njihove naloge

 •    

  Prepoznavanje skeletnih mišic na modelih in skicah, določanje narastišč in pritrdišč mišic.

  Živčevje

   

   

   

 • pozna dele perifernega živčevja in njegove naloge

 • pozna naloge somatskega in vegetativnega živčevja

 • skicira osnovne tipe nevronov in glede na njihovo zgradbo

 • sklepa o povezanosti somatskega in vegetativnega živčevja

 •  

  Prepoznavanje in orientacija delov živčevja na modelih in skicah.

  Sekcija sesalčjih možganov.

  Prebavila

   

   

   

 • pozna delovanje prebavnih žlez

 • ve, kaj se v posameznem delu prebavnega trakta dogaja s hrano

 • Se zaveda pomena zdrave prehrane za svoje zdravje.

  Prepoznavanje in orientacija delov prebavil in prebavnih žlez na modelih in skicah.

  Delovanje prebavnih encimov
  (2 uri).

  Jezik kot prebavni organ in kot kemoreceptor.

  Obtočila

   

  Se zaveda nevarnosti kajenja in uživanja alkohola za srce in ožilje.

  Prepoznavanje in orientacija srca in ožilja na modelih in skicah.

  Sekcija sesalčjega srca.

  Opazovanje delovanja srca, označevanje toka krvi skozi srce, merjenje pulza.

  Dihala

   

   

   

 • razume princip ventilacije

 • sklepa o delovanju dihal

 • Se zaveda nevarnosti kajenja in onesnaženega zraka za dihala.

  Prepoznavanje in orientacija delov dihal na modelih in skicah.

  Sekcija sesalčjih pljuč.

  Nastajanje co2 pri človeku.

  Izločala

   

   

   

  Sečila

   

   

   

 • razume delovanje sečil

 • sklepa o razlikah med primarnim in sekundarnim sečem

 •  

  Prepoznavanje in orientacija delov sečil na modelih in skicah.

  Sekcija sesalčjih ledvic.

  Koža

 • sklepa o pomenu kože pri termoregulaciji telesa

 • Se zaveda pomena osebne higiene za vzdrževanje zdrave kože.

   

  Čutila

   

   

   

 • pozna naloge čutil

 • sklepa o povezanosti med čutili

 •    

  Oko

 • pozna zgradbo očesa in razume njegovo delovanje v povezavi z živčevjem

 • samostojno pokaže dele očesa

 • zna določiti pravilno razdaljo pri branju

 •  

  Sekcija sesalčjega očesa.

  Uho

   

   

   

 • pozna zgradbo ušesa in razume njegovo delovanje v povezavi z živčevjem

 • samostojno pokaže dele ušesa

 •    

  Koža

 • samostojno pokaže dele kože

 • Se zaveda pomena pravilne uporabe zaščitnih krem pri sončenju.

  Koža kot čutilo.

  Endokrine žleze

   

   

   

 • pozna zgradbo posameznih endokrinih žlez

 • sklepa o posledicah pomanjkanja določenega hormona ali o posledicah, če je določenega hormona preveč

 •    

  Spolovila

   

   

   

 • razume pomen zdravega življenja med nosečnostjo

 • sklepa o primernosti metod zaščite pred nezaželeno nosečnostjo

 • Se zaveda pomembnosti higiene svojih sečil in spolovil.

  Se zaveda pomena odgovornega načrtovanja družine.

  Prepoznavanje in orientacija delov moških in ženskih spolovil na modelih in skicah.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • celica

 • Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 1. letnik

 • poškodba in smrt celice

 • živčevje

 • Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 1. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč

  Etika in psihologija 2. letnik

 • motnje v delovanju osrednjega živčevja

 • sodelovanje pri preiskovanju bolnika

 • temelji duševnega delovanja

 • skelet

 • Zdravstvena nega in prva pomoč
  1. letnik

 • sodelovanje pri preiskovanju bolnika

 • mišice

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1. Letnik

 • sodelovanje pri preiskovanju bolnika

 • prebavila

 • Farmakologija 2. letnik

  Osnove kliničnih predmetov 2. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč

  Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 1. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč

 • osnovni biokemični procesi

 • bolezni prebavil

 • sodelovanje pri preiskovanju

 • prebava in presnova, diete pri obolenjih prebavnega trakta

 • zdravstvena nega bolnikov z izločalno stomo

 • obtočila

 • Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine
  1. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč

  Osnove kliničnih predmetov 2. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč

 • bolezni srca in ožilja

 • zdravstvena nega bolnika, ki ima aplicirano kri

 • bolezni srca, bolezni krvi

 • sodelovanje pri preiskovanju bolnika

 • dihala

 • Osnove kliničnih predmetov 2. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč

  Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine
  1. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč

 • bolezni dihal

 • sodelovanje pri preiskovanju

 • bolnika

 • bolezni dihal

 • zdravstvena nega bolnika s traheostomo

 • sečila

 • Osnove kliničnih predmetov 2. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč

  Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 1. letnik

 • bolezni sečil

 • sodelovanje pri preiskovanju bolnika

 • zdravstvena nega bolnika z izločalno stomo

 • bolezni ledvic

 • koža

 • Osnove kliničnih predmetov 2. letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč

 • bolezni kože

 • sodelovanje pri preiskovanju bolnika

 • zdravstvena nega bolnika z izločalno stomo

 • endokrine žleze

 • Osnove kliničnih predmetov 2. letnik

  Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 1. letnik

 • endokrine bolezni

 • bolezni žlez z notranjim izločanjem

 • čutila

 • Zdravstvena nega in prva pomoč

  Komunikacija 1. letnik

  Etika in psihologija 2. letnik

 • sodelovanje pri preiskovanju bolnika

 • komunikacija z ljudmi s posebnimi potrebami

 • čutenje in zaznavanje, mišljenje in govor

 • organski sistemi

 • Zdravstvena nega žene

 • anatomija in fiziologija medenice in ženskih spolnih organov