SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

FARMAKOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

35

 

35

skupaj

35

 

35

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • pozna kategorije zdravil, njihovo delovanje in nevarne stranske učinke;

 • pripravljen je za samostojno in odgovorno dajanje zdravil pacientom po navodilih lečečega zdravnika;

 • razvija poklicno etiko in odnos do bolnikov.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Splošna farmakologija

  Dijak

  Dijak

   

 • se seznani s predmetom farmakologije

 • ustvari korelacijo z interno medicino in pediatrijo

 • Sprejme medikamentozno terapijo kot pomen BIOLOGIJA IN MIKROBIOLOGIJA in del zdravstvene oskrbe pacienta.

   

 • zna razvrstiti izvore zdravil

 • zna klasificirati zdravila

 • zna oceniti popularnost zdravil

 • pozna tvorbo cene zdravila

 • zna klasificirati zdravila, na osnovi učinka zdravila na telo, v kategorije in podkategorije

 • zna opredeliti kaj vpliva na pogostnost uporabe posameznega zdravila

 • Oblikuje odnos do farmakoloških raziskav novih zdravil in kliničnega preizkušanja le-teh.

  Ogled lekarne v hospitalu in na odddelku.

 • loči med kemičnim, generičnim in tovarniškim imenom zdravila

 • pozna sestavne dele recepta

 • zna ločevati zdravilne pripravke

 • pozna prilagajanje doze za posameznega pacienta

 • prepozna posamezne oblike zdravilnih pripravkov in pozna njim ustrezne načine aplikacije

 • Razvije in utrjuje odgovornost pri aplikaciji zdravila bolnikom.

   

 • zna ločevati osnovne biokemične procese skozi katere gre zdravilo

 • spozna detoksifikacijsko sposobnost jeter

 • zna pacientu razložiti učinek zdravila in pomen rednega in pravilnega apliciranja

 • Razume dinamiko vstopa in učinkovanja zdravila v človeku.

   

 • zna našteti faktorje, ki spremenijo učinek zdravila (spol, starost, telesna teža, psihično stanje, interakcije, doziranje, aplikacija zdravil)

 • zna izkoristiti v prid bolniku vse faktorje, ki vplivajo na učinek zdravila

 • zna izvesti aplikacije zdravil po gastrointestinalni in parenteralni poti

 • se zna izogniti napakam pri aplikaciji zdravil in zna ukrepati v primeru napak

 • zna poiskati informacije o možnih interakcijah

 • Se zave kompleksnosti delovanja zdravil in motivacije za pravilno vzgojo pacienta.

   

 • prepozna nepričakovane reakcije na zdravilo (idiosinkrazija, teratogeni učinek, toleranca, odvistnost, hipersenzibilnost, anafilaktična reakcija)

 • predvidi možnost pojava nepričakovanih reakcij pri jemanju zdravil in njihovih posledic

 • zna izvajati odgovorno dajanje zdravil

 • Razvije potrebo za stalnim opazovanjem bolnika in tesnim stikom z bolnikom.

  Razvije skrben in pozoren odnos do pacienta.

   

  Specialna farmakologija

   

   

    

 • zna:

 • se seznani z delovanjem antiinflamatorikov

 • izvesti odvzeti kužnino za antibiogram

 • se seznani z delovanjem narkotičnih in nenarkotičnih analgetikov

 • spozna agonistično in antagonistično delovanje zdravila na avtonomni živčni sistem

 • zna pravilno oceniti delovanje mamil na človekovo telo in pojem odvisnosti povezati s škodljivim učinkom zdravil

 •    

 • pozna:

 • uspavala in pomirjevala in njihove stranske učinke

 • skupine kardiovaskularnih zdravil in njihovo profilaktično in terapevtsko uporabo

 • razume vpliv depresorjev in stimulantov na možgane

 • skupine citostatikov in njihove nevarne stranske učinke

 • vrste zdravila za respiratorni sistem

 • ukrepe pri zastrupitvi z zdravili in strupi

 • zna ukrepati v primeru urgentnih situacij

 • Razvije odnos do bolnika:

 • z nalezljivo boleznijo

 • z bolečino

 • s srčnimi obolenji

 • z duševnimi motnjam

 • z novotvorbo.

  Razume tegobe, ki so posledica terapije.

  Je motiviran za izogibanje in opuščanje razvad, ki bi lahko vodile v odvisnost.

 •  

 • razlikuje:

 • posamezne vrste zdravil, ki vplivajo na prebavni sistem

 • vrste zdravila, ki se aplicirajo na kožo in sluznico

 •  

  Razvije sposobnost hitrega ukrepanja v urgentnih stanjih intoksikacije.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • antimikrobna zdravila

 • Biologija in mikrobiologija 1. in 2.letnik

 • vnetje

 • gljive

 • bakterije

 • virusi

 • mamila

 • Osnove kliničnih predmetov 2.letnik

 • motnje v delovanju živčevja

 • citostatiki

 • Biologija in mikrobiologija 2.letnik

  Osnove kliničnih predmetov 2.letnik

 • motnje v rasti, delitvi in dozorevanju celic

 • preobčutljivnostne reakcije

 • tumorji

 • minerali in vitamini

 • Osnove kliničnih predmetov 2.letnik

  Biologija in mikrobiologija 2.letnik

 • bolezni krvi

 • zastrupitev z zdravili in strupi

 • Osnove kliničnih predmetov 2.letnik

  Biologija in mikrobiologija 1. In 2.letnik

 • zastrupitve

 • zastrupitve z živili

 • osnovni biokemični procesi

 • Biologija in mikrobiologija 1.letnik

  Anatomija in fiziologija 1.letnik

 • transport snovi

 • presnova

 • prebava

 • nepričakovane reakcije na zdravila

 • Biologija in mikrobiologija 1.letnik

  Osnove kliničnih predmetov 2.letnik

 • preobčutljivnostne reakcije

 • šok

 • analgetiki

 • kardiovaskularna zdravila

 • antikoagulantna terapija

 • zdravila respiratornega trakta

 • zdravila prebavnega trakta

 • zdravila urinarnega trakta

 • Osnove kliničnih predmetov 2.letnik

 • anestezija

 • kardiovaskularna kirurgija

 • bolezni kardiovaskularnega sistema

 • krvna obolenja

 • motnje strjevanja krvi

 • bolezni respiratornega sistema

 • bolezni prebavnega trakta

 • bolezni sečil

 • bolezni ledvic

 • mamila

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 2.letnik

  Etika in psihologija 2. Letnik

 • samodestruktivno obnašanje

 • raba in zloraba drog

 • aplikacija zdravil

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

 • zdravila

 • priprava in aplikacija zdravil pri otroku

 • citostatiki

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

 • zdravstvena nega bolnika s sistemsko terapijo

 • psihotropna zdravila

 • Etika in psihologija 2.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 2.letnik

 • komunikacija z urgentnim bolnikom

 • farmakoterapija duševnega bolnika

 • biokemični procesi zdravila

 • Zdrava prehrana in dietetika 1.letnik

 • prebava in presnova