SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

PATOLOGIJA, PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA IN OSNOVE INTERNE MEDICINE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

105

 

105

2.

   

 

skupaj

105

 

105

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • pozna in razume bolezenske procese;

 • razvija sposobnosti opazovanja bolezenskih znakov;

 • povezuje in aplicira teoretično znanje na praktično delo z bolniki;

 • povezuje negovalni proces s patogenezo obolenj;

 • razvija poklicno etiko in odnos do bolnikov.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Opredelitev zdravja in bolezni

  Dijak

  Dijak

   

 • opredeli zdravje kot dinamični proces

 • razume potek bolezni in spoznava in razume znake bolezni

 • prepozna povzročitelje bolezni

 • Zdrav način življenja posreduje ostalim ljudem.

  Sodeluje pri ekološkem osveščanju ljudi in preventivi najbolj razširjenih bolezni.

  Urjenje patogeneze bolezni v obliki manjših skupin (delavnic).

  Vplivi dednosti in okolja na nastanek bolezni

   

   

   

 • razume delež dednosti pri najpogostejših boleznih in pomen genetskega svetovanja.

 • prepoznava zdravstvena  stanja (psihosomatske bolezni, stres, spol in starost) in zunanje (fizikalne, kemične in biološke) povzročitelje bolezni

 • Razvija odnos zdravstvenega tehnika do bolnikov z dednimi boleznimi.

  Razume izboljšanje kvalitete življenja bolnikov z dednimi boleznimi z ustrezno nego.

  Razvija ekološko osveščenost.

  Kratki referati o najpomembnejših povzročiteljih bolezni.

  Poškodbe in smrt celice, tkiv, organov, tanatologija

   

   

   

 • razume spremembe biologije in mikrobiologije v poškodovanih celicah, tkivih in organih

 • spozna pomen odmrtja tkiv na delovanje in stanje organizma

 • prepozna pomen degenerativnih sprememb

 • prepozna znake smrti organizma

 • razlikuje vrste smrti in njihov pomen za delo zdravstvenega tehnika

 • Razvija odnos do umrlega in njegovih svojcev.

  Spozna etične vidike možganske, cerebralne, klinične in socialne smrti in negovalni pristop.

  Ogled dela in oddelkov inštituta za patologijo.

  Vnetje

   

   

   

 • razume biologijo in mikrobiologijo v obtoku in spremembe v najmanjših žilah vnetega tkiva

 • razume pomen in delovanje vnetnih celic

 • prepoznava splošne in lokalne znake vnetja

 • razlikuje vrste vnetja

 • Razvija in utrjuje odgovornost pri preprečevanju okužb.

  Spoznava pomen dela zdravstvenega tehnika v zdravstvenem timu.

   

  Načini obnove poškodovanega tkiva in drugi progresivni procesi

 • pozna obnovo in brazgotinjenje odmrlega tkiva

 • prepozna značilnosti in pomen primarnega in sekundarnega celjenja ran

 • predvidi dejavnike, ki vplivajo na uspešno celjenje ran

 • razume stanja, ki pripeljejo do hipertrofije in hiperplazije ter metaplazije in displazije tkiv

 • Spoznava in razume pomen pravilne nege ran za ugoden izhod bolezni.

  Je motiviran za preprečevanje zapletov.

  Razvija zavest o pomenu ekonomičnosti pri ohranjanju zdravja.

  Ogled klinike za splošno kirurgijo  in priprava referata o zapletih cepljenja, preležanin in diabetične noge (dva dijaka).

  Imunost in imunsko odvisne bolezni

   

   

   

 • razume pomen imunosti za ohranitev zdravja

 • pozna nastanek preobčutljivosti in avtoimunih bolezni

 • razume ogroženost bolnikov z okvarami imunosti

 •  

 • Razume pomen življenjskega stila za razvoj naravne odpornosti.

  Razvije pravilen pristop k bolniku s probčutljivostjo.

  Referat o alergijah (dva dijaka).

  Motnje v obtoku telesnih tekočin

   

   

   

 • razume patogenezo hiperemije, edema, krvavitve, šoka, izušitve, tromboze, embolije in njihovih posledic

 • pozna vzroke in bolezenske spremebiologija in mikrobiologija ateroskleroze, ishemije in infarkta

 •  

 • Postane motiviran za način življenja, ki zavira poapnenje žil.

  Širi načela zdravstvene vzgoje o dejavnikih tveganja za bolezni srca in ožilja.

  Referat in pogovor o dejavnikih tveganja za aterosklerozo, ki jih lahko odpravimo ali spremenimo (dva dijaka).

  Motnje dihanja

   

   

   

 • razume obstruktivne in restriktivne motnje dihanja

 • razume nastanek motenj v prenosu kisika in ogljikovega dioksida

 • razloži patogenezo najpogostejših motenj zunanjega in zdravstvena negaranjega dihanja

 • Ozaveščanje o kajenju kot glavnemu povzročitelju najpogostejših bolezni dihal.

  Referat in pogovor o škodljivosti kajenja (dva dijaka).

  Motnje v delovanju sečil

   

   

   

 • razloži in razume motnje v izločanju seča in bolezenske sestavine seča

 • razume patogenezo in posledice nefrotskega sindroma

 •  

  Ozaveščanje o timskem delu zdravstvenega tehnika.

  Razume interdisciplinarne povezave pri zdravljenju in negi bolnikov z obolelimi sečili.

   

  Motnje v delovanju osrednjega živčevja

   

   

   

 • pozna in razume motnje v prenosu živčnega vzburjenja

 • razloži vzroke, patogenezo in posledice možganske kapi

 •  

  Razvija pravilen pristop in odnos do bolnikov – invalidov zaradi možganske kapi.

  Referat in pogovor o pomenu nege in rehabilitacije hemiplegikov.

  Motnje rasti, delitve in dozorevanja ter presnove celic

   

   

   

 • pozna vzroke, ki privedejo do pomanjšanja ali povečanja organov

 • razume nastanek novotvorb in pozna vzroke ter preventivo novotvorb

 • spoznava nove patološke metode pri diagnosticiranju novotvorb

 • pozna in razume najpogostejše motnje v presnovi maščob in ogljikovih hidratov, patogenezo sladkorne bolezni

 •  

  Motiviran je za izogibanje in opuščanje razvad, ki povzročajo novotvorbe.

  Razvija empatičen in vzpodbujajoč  odnos do rakavih bolnikov.

  Spozna pomen poklicne skrivnosti.

  Ozaveščanje o preprečevanju sladkorne bolezni in njenih zapletov.

  Obisk onkološkega inštituta v Ljubljani in soočenje z rakavimi bolniki.

  Obisk diabetološkega dispanzerja in spoznavanje z njegovimi dejavnostmi.

  Bolezni krvi in krvotvornih organov

   

   

   

 • spoznava vzroke anemij

 • spozna pridobljene in dedne motnje v strjevanju krvi

 • prepozna znake anemij

 • razloži in razume posledice levkemij in limfomov

 • Razvija odnos do bolnikov z levkemijami.

  Razume poudarek na uspešnem zdravljenju nekaterih levkemij.

  Razvija poklicni odnos do hemofilikov.

  Referat o anemiji zaradi pomanjkanja železa pri otrocih, mladostnikih in odraslih.

  Bolezni srca in ožilja

   

   

   

 • spozna osnove preiskave srca

 • spozna patogenezo ishemične bolezni srca, razume nastanek miokardnega infarkta, njegovih zapletov in posledic

 • spozna pogostejše prirojene in pridobljene srčne hibe

 • spozna patogenezo bolezni arterij in ven

 •  

  Razvija sposobnost hitrega ukrepanja pri zapletih srčne bolezni.

  Razvija poklicno identiteto in pomen nege za dober izhod bolezni in rehabilitacijo srčnih bolnikov.

  Strokovna ekskurzija v rehabilitacijski center v Čatežu.

  Bolezni dihal

   

   

   

 • spozna vzroke in razloži posledice nezadostne izmenjave plinov

 • razume patogenezo kronične obstruktivne pljučne bolezni

 • spozna pogostejše restriktivne plučne bolezni

 • razloži povezave med boleznimi dihal in obtočil

 • spozna patogenezo novotvorb pljuč in tuberkoloze

 • prepozna glavne znake bolezni dihal

 • Razvija poklicne odgovornosti zdravstvenega tehnika pri preprečevanju kajenja.

  Referat o pljučnem raku (dva dijaka).

  Bolezni prebavil

   

   

   

 • spozna patogenezo peptične razjede, želodčnega raka, bolezni malabsorbcije, zapore črevesa, ulceroznega kolitisa divertikuloze, novotvorb debelega črevesa, hemoroidne bolezni

 • prepozna znake bolezni jeter in žolčnika

 • razume patogenezo zlatenice in jetrne ciroze s poudarkom na alkoholni jetrni okvari

 • spozna vzroke in znake vnetja trebušne slinavke

 • se seznani z vzroki in  znaki žolčnih kamnov in razloži posledice žolčnih kamnov

 • prepozna glavne znake bolezni prebavil

 • Razvija etični odnos do cirotičnih bolnikov.

  Posreduje strokovne doktrine pri preprečevanju bolezni prebavil z načeli zdravstvene vzgoje.

  Obisk gastroenterološke klinike in spoznavanje področij delovanja gastroenterologije.

  Bolezni ledvic

   

   

   

 • se seznani z  patogenezo okužb sečil, sečnih kamnov, glomerulonefritisa, nefrotičnega sindroma, kronične in akutne odpovedi ledvic

 • spozna in razume principe zdravljenja dializnega bolnika, indikacije za presaditev ledvic

 • prepozna glavne znake bolezni sečil

 • Utrjuje odgovornost zdravstvenega tehnika pri preprečevanju okužb.

  Spozna etične vidike presajanja organov.

  Referat o pogostnosti okužb sečil pri ženskah in otrocih, pogovor o presajanju organov (dva dijaka).

  Bolezni žlez z zdravstvena negaranjim izločanjem

   

   

   

 • pozna in razume uravnavanje izločanja hormonov

 • spozna pogostejše bolezni hipofize, ščitnice s hipo in hipertirozo, nadledvičnih žlez s Cushingovo boleznijo

 • spozna bolezni jajčnikov in menstruacijskega cikla

 •  

  Razvija poklicno etiko do bolnikov z boleznimi žlez z negaranjim izločanjem.

  Razvija toleranco do sprememb v zunanjem izgledu bolnikov.

  Referat o odkrivanju in preprečevanju prirojene hipotiroze (dva dijaka).

  Revmatične bolezni

   

   

   

 • zna vzroke, znake in posledice revmatoidnega artritisa

 • se seznani z patogenezo protina in osteoartroz

 • prepozna glavne znake revmatičnih bolezni

 • Razvija motivacijo za pozitivno komunikacijo s kroničnimi bolniki.

  Razvija strpnost in vztrajnost pri negi kroničnih in invalidnih bolnikov.

  Strokovna ekskurzija v rehabilitacijsko ustanovo.

  Razgovori z bolniki na rehabilitaciji.

  Pogovori z mladimi bolniki.

  Zastrupitve

   

   

   

 • razume usodo strupa v telesu

 • pozna znake zastrupitev z amfetamini, pomirjevali, etilnim alkoholom, opioidi, organofosfati, botulinom, ogljikovim monoksidom, gobami

 • nudi prvo pomoč in pozna nujne ukrepe pri zastrupitvah

 • prepozna znake in nudi prvo pomoč pri opeklinah s kislinami in lugi

 • Razvija sposobnost delovanja v nujnih primerih.

  Razvija odgovornost do osebne zaščite in pomoči zastrupljencu, odnos do poklicne skrivnosti.

  Razvija odločen pristop k reševanju življenjske ogroženosti.

  Obisk centra za zastrupitve in detoksikacijo.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • opredelitev zdravja in bolezni

 • vplivi okolja na bolezen

 • Etika in psihologija 1. in 2.letnik

 • zdravje

 • stres

 • urgentna stanja

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

 • znižanje povišane telesne temperature

 • ogrevanje, ohlajanje

 • diagnostični postopki pri internističnih boleznih

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

 • priprava bolnika na diagnostične postopke

 • bolezni krvi in hemostaze

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

  Biologija in mikrobiologija 1.letnik

  Osnove kliničnih predmetov 2.letnik

 • krvavitve in hemostaze

 • šok

 • tromboza,embolija

 • zastrupitve

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

  Zdrava prehrana in dietetika 1.letnik

  Farmakologija 2.letnik

  Biologija in mikrobiologija 2.letnik

 • akutne zastrupitve

 • kvarjenje in konzerviranje

 • zastrupitve z zdravili in strupi

 • okužbe prebavil, zastrupitve z živili

 • tanatologija

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

 • obešanje

 • poškodbe s toploto

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

  Osnove kliničnih predmetov 2.letnik

 • opekline

 • vnetje

 • regeneracija, reparacija

 • Osnove kliničnih predmetov 2.letnik

 • abces, flegmona

 • celjenje ran

 • tumorji

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

 • splošno o raku

 • motnje dihanja

 • Biologija in mikrobiologija 2.letnik

 • celično dihanje

 • poškodba in smrt celice

 • Anatomija in fiziologija 1.letnik

 • celica

 • motnje v delovanju osrednjega živčevja

 • Anatomija in fiziologija 1.letnik

  Biologija in mikrobiologija 1. in 2.letnik

  Farmakologija 2.letnik

 • živčevje

 • sedativi, hipzdravstvena negaiki, psihotropna zdravila, analgetiki, zdravila avtonomnega živčnega sistema, mamila

 • okužbe osrednjega živčevja

 • bolezni prebavil

 • Anatomija in fiziologija 1.letnik

  Farmakologija 2.letnik

  Biologija in mikrobiologija 1.letnik

  Osnove kliničnih predmetov 2.letnik

 • prebavila

 • zdravila , ki delujejo na prebavni trakt

 • okužba prebavil

 • bolezni prebavil

 • bolezni srca in ožilja

 • Osnove kliničnih predmetov 2.letnik

  Anatomija in fiziologija 1.letnik

  Biologija in mikrobiologija 2.letnik

  Farmakologija 2.letnik

  Biologija in mikrobiologija 2.letnik

 • bolezni srca

 • šok

 • obtočila

 • parazitarne bolezni

 • kardiovaskularna zdravila

 • kirurgija žilja

 • določanje krvnih skupin

 • bolezni krvi

 • bolezni dihal

 • Osnove kliničnih predmetov 2.in 4.letnik

  Anatomija in fiziologija 1.letnik

  Farmakologija 2.letnik

  Biologija in mikrobiologija 2.letnik

 • bolezni dihal

 • dihala

 • zdravila respiratornega trakta, antiinflamatoriki

 • infekcije dihal

 • poškodbe prsnega koša

 • bolezni ledvic

 • Anatomija in fiziologija 1.letnik

  Farmakologija 2.letnik

  Osnove kliničnih predmetov 2. in 4.letnik

  Biologija in mikrobiologija 1.letnik

 • izločala

 • antiinflamatoriki, zdravila avtonomnega živčnega sistema

 • bolezni sečil

 • okužbe sečil

 • urologija

 • bolezni žlez z zdravstvena negaranjim izločanjem

 • Anatomija in fiziologija 1.letnik

  Osnove kliničnih predmetov 2.letnik

  Biologija in mikrobiologija 1.letnik

 • endokrine žleze

 • endokrine  bolezni

 • kirurgija ščitnice

 • spolovila

 • spolne bolezni

 • vpliv dednosti in okolja na nastanek bolezni

 • Osnove kliničnih predmetov 2.letnik

  Biologija in mikrobiologija 1. in 2.letnik

 • genetske bolezni

 • genetika

 • bakterije, virusi, gljive, paraziti