SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

ZDRAVA PREHRANA IN DIETETIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

35

 

35

2.

   

 

skupaj

35

 

35

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • pozna hranilne snovi in živila, njihov pomen v zdravi prehrani in posledice nepravilnega uživanja;

 • sodeluje pri svetovanju in učenju zdrave prehrane v okviru svojih kompetenc;

 • samostojno in odgovorno kontrolira ustreznost že pripravljenih obrokov hrane in postopkov obdelave hrane;

 • samostojno in odgovorno izpolnjuje vsa načela zdrave prehrane, v okviru svojih kompetenc;

 • spozna različne vrste diet in jih znaj uporabljati v praksi, samostojno in odgovorno nadzoruje primernost živil, jedi in postopkov;

 • nadgradi osnovno znanje, ki ga samostojno in odgovorno uporablja v okviru svojih kompetenc.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  Posebnosti v izvedbi

  Hranilne snovi, živila, dodatki, načela zdrave prehrane

  Dijak

  Dijak

  Dijak

 • razume njihov pomen, lastnosti, posledice nepravilnega uživanja

 • ugotovi normative za zagotavljanje hranilnih snovi telesu

 • pozna primerna živila in znak varovalnega živila

 • razume pomembnost zagotavljanja ustrezne količine vseh hranilnih snovi v zdravi prehrani

 • nadgradi znanje, samostojno zna svetovati v okviru svojih kompetenc

 • svetuje uporabo primernih živil v zdravi prehrani

 • Razvije sposobnost komuniciranja in svetovanja v okviru kompetenc zdravstvenega tehnika.

  Razvije osebno odgovornost do zdravega prehranjevanja

  Deluje vzgojno na ljudi, s katerimi pride v stik.

  Z referatiporedstabvi živila.

  Ovrednoti in poišče napake v prehranjevanju.

  Skuša popraviti napake v prehranjevanju.

  Medicinska dietetika

   

   

   

 • pozna obseg medicinska dietetike

 • razlikuje posamezne vrste diet

 • zave se pomembnosti diete za bolnika in jo dosledno upošteva

 • zave se svoje vloge pri delu z dietno prehrano

 • Pridobljena znanja zna uporabljati v konkretnih okoliščinah, zna motivirati bolnike in svojce k pravilni izbiri živil in postopkov priprave hrane.

   

  Energijsko in biološko planirana dietna prehrana

   

   

   

 • pozna pomen pravilnega planiranja prehrane

 • izračuna energijsko in biološko vrednost

 • Motivira bolnika za varovalno prehrano.

  Pridobljeno znanje uporablja pri vzgojnem delu.

  Naloga: izračuna biološko in energijsko vrednost jedilnika.

  Diete pri obolenjih prebavnega trakta

   

   

   

 • pozna diete pri teh obolenjih

 • zna izbrati živila in tehniko obdelave

 • Seznani bolnika in svojce z dovoljenimi in prepovedanimi živili in tehnikami obdelave hrane.

  Pridobljeno znanje uporablja pri vzgojnem delu.

  Naloga: sestavi jedilnik; akutni in kronični gastritis, celialija, zaprtje.

  Diete pri obolenjih jeter, žolčnika in trebušne slinavke

   

   

   

 • pozna diete pri teh obolenjih

 • zna izbrati živila in tehniko obdelave

 • Seznani bolnika in svojce z dovoljenimi in prepovedanimi živili in tehnikami obdelave hrane.

  Pridobljeno znanje uporablja pri vzgojnem delu.

  Naloga: sestavi jedilnik; akutni napad žolčnika.

  Dieta s predpisano količino soli

   

   

   

 • pozna dieto

 • sposoben je uporabiti dieto pri različnih obolenjih

 • zna izbrati primerne začibiologija in mikrobiologija, dodatke in postopke toplotne obdelave za izboljšanje okusa

 • Motivira okolico za zmanjševanje količine soli v vsakodnevni prehrani.

  Pridobljeno znanje uporablja pri vzgojnem delu.

  Naloga: našteje živila, ki vsebujejo večjo količino kuhinjske soli in jih v prehrani ne priporočamo.

  Diete pri obolenjih sečil

   

   

   

 • pozna diete pri teh obolenjih

 • zna izbrati živila in tehniko obdelave

 • Seznani bolnika in svojce z dovoljenimi in prepovedanimi živili in tehnikami obdelave.

  Pridobljeno znanje uporablja pri vzgojnem delu hrane.

  Pridobljeno znanje uporablja pri vzgojnem delu.

   

  Diete pri presnovnih obolenjih

   

   

   

 • pozna diete pri teh obolenjih

 • zna izbrati živila in tehniko obdelave

 • Seznani bolnika in svojce z dovoljenimi in prepovedanimi živili in tehnikami obdelave hrane.

  Pridobljeno znanje uporablja pri vzgojnem delu.

  Naloga: izbere primerna živila.

  Zna uporabljati tabele za zamenjavo živil.

  Dietno zdravljenje debelosti

   

   

   

 • pozna bistvo dietnega zdravljenja debelosti

 • razume vzroke in posledice debelosti, sposoben je načrtovati režim shujševalne diete

 • Posameznika s prekomerno telesno težo pouči o delovanje diete za zmanjševanje telesne teže.

  Naloga: izračun relativne telesne mase, priprava jedilnika za shujševalno dieto.

  Dietno zdravljenje anoreksije, bulimije in znižane telesne teže

   

   

   

 • pozna dietno zdravljene anoreksije, bulimije in znižane telesne teže

 •  

 • razume vzroke, ki pripeljejo do anoreksije, bulimije in njune znake

 • Zna poučiti širše okolje o škodljivosti anoreksije in bulimije

  Pridobljeno znanje uporablja pri vzgojnem delu

   

  Dieta pri HIV pozitivnem bolniku in pri bolniku z AIDS em

 • zna izbrati živila in tehniko obdelave

 • Seznani bolnika in svojce z načinom prehrane.

  Pridobljeno znanje uporablja pri vzgojnem delu.

  Naloga: izbere živila in postopke za prehrano.

  Prehrana onkološkega bolnika in alternativna prehrana v dietetiki

   

   

   

 • pozna prehrano onkološkega bolnika

 • pozna možnosti uporabe alternativne prehrane v dietetiki

 • razume prehrano onkološkega bolnika, izbere ustrezna živila

 • razume bistvene značilnosti posameznih vrst alternativne prehrane

 • Seznani onkološke bolnike in svojce o pomenu prehrane.

  Poučuje okolje o možnih škodljivih učinkih alternativne prehran.

  Pridobljeno znanje uporablja pri vzgojnem delu.

  Naloga: izbere živila in postopke za prehrano onkološkega bolnika.

  Ovrednoti in poišče napake alternativne prehrane.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • prebava in presnova

 • hranilne snovi

 • zakoni v živilski stroki

 • Anatomija in fiziologija 1.letnik

  Farmakologija 2.letnik

  Biologija in mikrobiologija 2.letnik

 • prebavila

 • metabolizem

 • celično dihanje

 • kvarjenje in konzerviranje

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

  Biologija in mikrobiologija 1.letnik

 • akutne zastrupitve

 • okužbe prebavil

 • živila

 • dodatki

 • Biologija in mikrobiologija 2.letnik

 • vrenje

 • prehranjevanje v posameznih življenjskih obdobjih

 • alternativna prehrana

 • načela zdrave prehrane

 • sestava jedilnika

 • obdelava živil

 • posoda in pribor

 • medicinska dietetika

 • varovalna prehrana

 • energijsko in biološko planirana dietna prehrana

 • bolezni v povezavi z nepravilnim prehranjevanjem

 • vrste in načini prehrane bolnika

 • Etika in psihologija 2.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

 • zdrava prehrana

 • prehrana otrok

 • delitev diet glede na konzistenco hrane

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

  Etika in psihologija 1.letnik

 • hranjenje po nazogastrični sondi

 • prehrana kot dejavnik zdravja

 • deite pri obolenjih prebavnega trakta

 • diete pri obolenjih jeter, žolčnika in trebušne slinavke

 • dieta s predpisano količino soli

 • Anatomija in fiziologija 1.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

 • prebavila

 • izločala

 • zdravstvena nega otroka pri boleznih prebavil

 • zdravstvena nega bolnika z drisko

 • bolezni prebavil

 • diete pri obolenjih sečil

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

 • zn otroka pri boleznih sečil

 • bolezni ledvic

 • diete pri presnovnih obolenjih

 • dietno zdravljenje debelosti

 • dietno zdravljenje anoreksije, bulimije in znižane telesne teže

 • Osnove kliničnih predmetov 2.letnik

 • endokrinološke bolezni

 • prehrana starejših ljudi

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 2.letnik

  Etika in psihologija 2.letnik

 • gerontologija

 • hrana ljudi s posebnimi potrebami

 • prehrana onkološkega bolnika in alternativna prehrana v dietetiki

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

 • prehrana onkološkega bolnika