A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: ADMINISTRATOR srednje poklicno izobraževanje
(izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre)

Naziv poklicne izobrazbe: administrator / administratorka

Trajanje izobraževanja: tri leta

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Posebni cilji:

Program omogoča dijakom, da:

    Obvezni način preverjanja in ocenjevanja znanja

Vsebina zaključnega izpita

Teoretični del:

Praktični del: