SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETOVALKA GOSPODINJA (šs)

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 38.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME IZPITNE ENOTE

TEKSTILIJE IN UREJANJE DOMA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 • poznavanje oblačilne tehnologije,

 • znanje o razdelitvi tkanin po uporabi,

 • poznavanje ročnih del,

 • poznavanje usnja in krzna,

 • znanje o vzdrževanju in negi tekstilij,

 • poznavanje virov energije in njihove uporabe v gospodinjstvu,

 • poznavanje kulturne dediščine,

 • poznavanje osnovnih zakonitosti pri opremljanju doma,

 • poznavanje postopkov in ukrepov pri vzdrževanju doma in njegove,

 • sposobnost racionalnega načrtovanja dela.

  3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

  Vsebine

  Znanja (cilji)

  Učna in delovna sredstva

   

  Kandidat

   

  Razdelitev tkanin po uporabi

 • razdeli in poimenuje tkanine glede na uporabo,

 •  

  Tkanine za telesno perilo

 • našteje in opiše značilne tkanine za telesno perilo,

 • našteje in opiše lastnosti naravnih tekstilnih surovin,

 •  

  Tkanine za lažja oblačila

 • našteje in opiše značilne tkanine za lažja oblačila,

 • našteje in opiše lastnosti kemičnih vlaken,

 • opiše lastnosti mikrovlaken,

 •  

  Tkanine za gornja oblačila

 • našteje in opiše značilne tkanine za gornja oblačila,

 • opiše postopek izdelave preje, tkanine,

 •  

  Podloge in medvloge

 • našteje in opiše značilne tkanine za podloge in medvloge,

 • opiše postopke plemenitenja,

 •  

  Tkanine za posteljno in kuhinjsko perilo

 • našteje in opiše tkanine za posteljno in kuhinjsko perilo,

 •  

  Druge vrste tekstilij

 • našteje in opiše tkanine za dekoracijo in prosti čas,

 • opiše pozamente in čipke,

 • opiše preproge,

 •  

  Pletenje

 • našteje vrste pletenin in opiše njihove lastnosti,

 •  

  Usnje in krzno

 • našteje vrste usnja glede na izvor in uporabo ter opiše lastnosti,

 • opiše pravilno obutev,

 • opiše nego usnjenih izdelkov,

 • našteje vrste krznenih izdelkov in opiše njihovo vzdrževanje,

 •  

  Vzdrževanje in nega tekstila

 • opiše postopek shranjevanje in sortiranje umazanega perila,

 • našteje in razloži oznake za vzdrževanje,

 • razlikuje ročno in strojno pranje,

 • našteje in opiše pralna sredstva,

 • pozna postopke sušenja, likanja in shranjevanja zlikanega perila,

 • pozna kemično čiščenje in čiščenje madežev,

 •  

  Dom, voda in okolje

 • opiše način oskrbe in porabe pitne vode v gospodinjstvu,

 • pozna varčevalne ukrepe,

 •  

  Dom, odpadki in okolje

 • loči vrste odpadkov v gospodinjstvu,

 • pozna načine odlaganja in predelave odpadkov,

 • razloži pojem ekobilanca,

 •  

  Dom energija in okolje

 • pozna možnosti varčevanja z energijo v gospodinjstvu,

 • pozna obnovljive vire energije,

 • našteje instalacije v gospodinjstvu,

 •  

  Oblačilna tehnologija

 • pozna značilnosti dela v oblačilni industriji

 •  

  Kulturna dediščina

 • opiše razvoj kmečke hiše na slovenskem in opiše pomen ljudskega stavbarstva,

 •  

  Oblikovanje doma

 • razloži razvoj kmečke hiše na slovenskem in pomen ljudskega stavbarstva,

 •  

  Oblikovanje doma in naselja

 • opiše razvoj in oblike stanovanjskih naselij,

 • opiše stanovanjske hiše,

 • pojasni funkcionalnost kmečke hiše,

 • utemelji pravilnost povezave stanovanjskih prostorov,

 • opiše hišne instalacije in ogrevalne naprave,

 •  

  Opremljanje doma

 • opiše osnovne zahteve opremljanja doma,

 • opiše stanovanjsko opremo,

 • opiše dekorativne predmete v stanovanju,

 •  

  Vzdrževanje doma

 • opiše čistila in jih razdeli glede na uporabnost,

 • opiše sodobni čistilne stroje in pripomočke,

 •  

   

  4. OCENJEVANJE ZNANJA

  Zgradba izpitne enote:

 • ustni izpit.

  4.1. USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja so kompleksna ter morajo biti ustrezno razčlenjena in zajemajo tudi temeljne vsebine drugih strokovnih predmetov.

  Priprava in trajanje izpita

  Kandidat ima pravico, da se 20 minut pripravlja na ustni izpit. Ustni izpit traja največ 20 minut.

  5. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

  6. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.