SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: ORODJAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. Ime predmeta

PRAKTIČNI POUK

S predmetnimi področji

orodja in obdelovalni pripomočki

2. Število ur

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

198

 

198

2.

462

 

462

3.

224

 

224

Skupaj

884

 

884

3. Usmerjevalni cilji

Pouk je organiziran po laboratorijskem principu z upoštevanjem predvidenega števila ur za predstavitev in osnovno spoznavanje posameznih učnih vsebin. Uporabnost postopkov se prepleta pri vseh vsebinah in v vseh letnikih. V pouk so vključeni diferenciacijski prijemi. Naloga in cilj praktičnega pouka sta, da se skupaj s praktičnim izobraževanjem v delovnem procesu dijaka usposobi za samostojno reševanje praktično-tehničnih težav. Dijaki:

4. Operativni cilji

1. letnik

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Priprava dela:

Dijaki:

   
 • spoznavanje delovnega mesta,
 • zdravje in varnost pri delu,
 • tehnična, tehnološka in delovna dokumentacija.
 • spoznajo delovno mesto, orodja, stroje in naprave v učni delavnici;
 • znajo pojasniti in upoštevati ukrepe za varno delo;
 • se seznanijo z uporabo tehnične, tehnološke in delovne dokumentacije;

Razvijajo splošne osebnostne lastnosti, ki so pomembne za delo v poklicu.

Ogled delavnic in spoznavanje delovnih mest.

Ogled različnih vrst tehnično- tehnološke dokumentacije.

Merjenje in kontrola:

     
 • splošna navodila pri merjenju,
 • vrednotenje meritev,
 • uporabnost meritev,
 • merjenje dolžin,
 • merjenje kotov,
 • kontrola meril.
 • znajo meriti s pomičnimi in vijačnimi merili, z merilnimi urami in s komparatorji, kotniki in kotomeri ter z nožastimi merili in vodno tehtnico;
 • znajo preveriti točnost merilnega orodja in ga pravilno vzdrževati;

Razvijajo odnos do merilnega orodja, natančnosti in vestnosti pri ravnanju z njim.

Uporaba merilnih pripomočkov, kot so:

 • pomična merila,
 • mikrometri,
 • merilne urice,
 • merske kladice,
 • univerzalni kotomeri,
 • sinusna ravnila,
 • libela.

Zarisovanje:

     
 • delovna navodila in pravila pri zarisovanju,
 • zarisovalno orodje,
 • zarisovanje oblike in točkanje.
 • znajo prenašati mere in obliko z risbe na pločevino, ki jo bodo obdelovali, ter pri tem pravilno uporabljati risalno orodje in pribor;

Razvijajo pozitiven odnos do delovnih sredstev in dokumentacije.

Vzporedni črtalniki, zarisovalne mize, zarisovalne igle, točkala, žigosne številke.

Osnove odrezavanja:

     
 • piljenje, žaganje, strganje,
 • vrtanje, grezenje in povrtavanje,
 • brušenje vijačnih svedrov,
 • vrezovanje notranjih in zunanjih navojev.
 • znajo piliti različne oblike na profilih in pločevini, žagati ter strgati jeklene in medeninaste površine;
 • obvladajo postopke vrtanja, povrtavanja in grezenja ter izdelavo notranjih in zunanjih navojev;
 • ob vrtanju različnih materialov se naučijo tudi brušenja vijačnih svedrov;

Razvijajo občutek za natančnost, ustvarjalnost in vztrajnost pri delu.

Namizni in stebrni vrtalni stroj, vpenjalna primeža, komplet svedrov.

Osnove preoblikovanja:

     

značilnosti in postopki preoblikovanja,

krivljenje in upogibanje pločevine.

poznajo osnovne postopke preoblikovanja;

znajo kriviti in upogibati pločevino ter žico v hladnem stanju;

Navajajo se na uporabo različnih ročnih orodij in priprav.

Ročno orodje in različni pripomočki za preoblikovanje.

Toplotna obdelava:

     
 • značilnosti in postopki toplotne obdelave,
 • žarjenje obdelovancev različnih materialov,
 • kaljenje in popuščanje jekel,
 • ugotavljanje trdote materialov.
 • poznajo značilnosti in postopke toplotne obdelave;
 • znajo žariti obdelovance različnih materialov ter kaliti in popuščati obdelovance orodnih in hitroreznih jekel;

Razvijajo občutek za natančnost in sposobnost za reševanje težav.

Uporaba peči za toplotno obdelavo, pribor.

Vzdrževanje:

     
 • namen vzdrževanja,
 • vzdrževanje orodja, strojev in naprav.
 • spoznajo namen vzdrževanja in njegov vpliv na trajnost delovnih sredstev;

Navajajo se na sprotno vzdrževanje orodij in opreme.

Razvijajo občutek odgovornosti za delovna sredstva.

Pregled in ureditev strojev in delovnih mest.

Čiščenje in mazanje delovnih naprav.

Spajanje:

     
 • značilnosti in postopki spajanja,
 • priprava varjencev,
 • točkovno varjenje,
 • plamensko varjenje,
 • električno obločno varjenje,
 • varjenje v zaščitnem plinu.
 • poznajo različne postopke spajanja materialov in njihove značilnosti;
 • obvladajo delovni postopek mehkega lotanja žice in pločevine;
 • varijo plamensko in električno obločno ter čistijo zvare in analizirajo kvaliteto spoja;

Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, ekonomičnost in delovno disciplino.

Varilniki za varjenje MAG, TIG, ERO.

Točkovno varjenje, plamensko varjenje in rezanje, plazemski rezalnik.

Površinska zaščita:

     
 • značilnosti in postopki površinske zaščite,
 • priprava materiala za zaščito,
 • zaščita z barvami in laki,
 • zaščita s kemijsko prevleko.
 • znajo pripraviti materiale za zaščito z zaščitnimi sredstvi;
 • naučijo se zaščititi kovinske strojne dele z mastmi in olji ter z barvami in laki;
 • spoznajo vrste zaščite s kemijsko prevleko.

Razvijajo sposobnosti reagiranja v različnih situacijah.

Uporaba kabina za barvanje.

2. letnik

vsebine in informativni cilji

formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

odrezovanje - osnove:

Dijaki:

   
 • ponovitev snovi iz prvega letnika,
 • nastanek odrezka,
 • koti rezalnega orodja.
 • ponovijo in utrdijo znanja o odrezovanju, ki jih pridobijo v prvem letniku;

Spoznavajo pomen zakonitosti odrezavanja.

VAJE:

 • merjenje kotov na rezalnem orodju.

razrez materiala:

     
 • strojno žaganje,
 • strojni razrez pločevin in profilov.
 • seznanijo se z delovnimi mesti;
 • upoštevajo varnostne predpise;

Upoštevajo delovna navodila.

Spoznavajo pomen natančnosti in doslednosti pri delu.

Razvijajo pravilen odnos do ekologije.

VAJE:

priprava delovnega mesta,

rokovanje in zagon strojev,

struženje:

     
 • izbira hitrosti,
 • izbira pomikov,
 • vpenjanje orodja,
 • vpenjanje obdelovanca,
 • struženje enostavnih izdelkov po delovni dokumentaciji,
 • vzdrževanje obdelovalnega stroja.
 • dijaki se seznanijo z delovnim mestom;
 • spoznajo in razlikujejo različne stružne nože;
 • spoznajo dele stružnice;
 • sposobni so jo zagnati;
 • znajo ravnati s strojem;
 • sposobni so vpenjanja orodja in obdelovanca;
 • samostojno izdelajo enostavni izdelek na stružnici;
 • predvidijo pomen vzdrževanja in čiščenja stroja;
 • upoštevajo varnostne predpise;

Navajajo se na natančnost pri delu.

Upoštevajo delovna navodila.

Spoznavajo pomen natančnosti in doslednosti pri delu.

Razvijajo pravilen odnos do ekologije.

VAJE:

 • priprava delovnega mesta,
 • rokovanje in zagon stružnice,
 • vzdrževanje stružnic,
 • plano struženje,
 • vzdolžno struženje,
 • notranje in zunanje struženje,
 • vrtanje na stružnici,
 • rezanje navojev na stružnici,
 • struženje v lineti,
 • struženje v plani plošči.

rezkanje:

     

osnove rezkanja - istosmerno, protismerno,

vpenjanje orodja,

vpenjanje obdelovanca,

frezanje enostavnih oblik,

vzdrževanje obdelovalnega stroja.

seznanijo se z delovnim mestom;

spoznajo in razlikujejo različna frezala;

seznanijo se z rezkalnim strojem in njegovimi deli;

sposobni so ravnati s strojem;

sposobni so vpenjati orodje in obdelovanec;

znajo uporabljati delilnik;

samostojno izdelajo izdelek na frezalnem stroju;

predvidijo pomen vzdrževanja in čiščenja stroja;

upoštevajo varnostne predpise;

Navajajo se na natančnost pri delu.

Upoštevajo delovna navodila.

Spoznavajo pomen natančnosti in doslednosti pri delu.

Razvijajo pravilen odnos do ekologije.

VAJE:

 • zagon stroja – vklapljanje, izklapljanje,
 • vpenjanje orodja in obdelovancev,
 • izbira rezalnih hitrosti in pomikov,
 • vzdrževanje stroja,
 • čelno – valjčno rezkanje ravnih površin,
 • rezkanje utorov.

brušenje:

     
 • namen brušenja,
 • izbira hitrosti,
 • izbira pomikov,
 • vpenjanje orodja,
 • vpenjanje obdelovanca,
 • brušenje izdelkov različnih oblik,
 • vzdrževanje obdelovalnega stroja,
 • nevarnosti pri delu.
 • seznanijo se z delovnim mestom;
 • spoznajo lastnosti brusilnih strojev in njihovih delov;
 • spoznajo in razlikujejo različne bruse;
 • znajo ravnati s strojem;
 • sposobni so vpenjanja orodja in obdelovanca;
 • samostojno obdelajo izdelek na brusilnem stroju;
 • ocenjujejo kvaliteto obdelanih površin z brušenjem;
 • predvidijo pomen vzdrževanja in čiščenja stroja;
 • upoštevajo varnostne predpise;

Navajajo se na natančnost pri delu.

Upoštevajo delovna navodila.

Spoznavajo pomen natančnosti in doslednosti pri delu.

Razvijajo pravilen odnos do ekologije.

VAJE:

 • upravljanje in zagon brusilnega stroja,
 • vpenjanje brusilnega koluta,
 • vpenjanje obdelovancev,
 • centriranje brusilnega koluta,
 • poravnavanje in profiliranje brusnih kolutov,
 • brušenje na vodoravnem brusilnem stroju,
 • okroglo brušenje.

vrtanje, povrtavanje in grezenje:

     
 • vrste obdelovalnih strojev,
 • ostrenje svedrov,
 • nastavitev vrtilnih hitrosti,
 • vrtanje, grezenje, povrtavanje lukenj,
 • nevarnosti pri delu.
 • poznajo različne vrtalne stroje in njihovo delovanje;
 • znajo ostriti svedre;
 • znajo nastaviti ustrezno vrtalno hitrost;
 • poznajo nevarnosti pri delu z vrtalnim strojem;
 • obvladajo zaščito in ukrepe (prvo pomoč) ob morebitnih nesrečah pri delu z vrtalnim strojem;

Razvijajo občutek za delo ter odgovoren odnos do delovnih sredstev.

VAJE:

 • pravilna uporaba vrtalnega orodja.

Elektroerozivna obdelava:

     
 • vaje priprave obdelovanca,
 • vaje rezanja z erozijskim strojem,
 • vaje izdelave elektrode za izžiganje,
 • vaje izžiganja gravure.
 • poznajo uporabnost erozijskih postopkov;
 • znajo nastaviti tehnološke parametre in izvesti postopek zahtevane tehnološke operacije;

Razvijajo občutek za natančnost, ustvarjalnost in vztrajnost pri delu.

 • CNC-erozijski rezalnik,
 • stroj za potopno erozijo.

Cnc-stroji:

     
 • vaje vpenjanja in prednastavljanja orodij,
 • vaje vpenjanja obdelovancev,
 • vaje izdelave programa,
 • praktične vaje na proizvodni cnc- stružnici,
 • praktične vaje na proizvodnem cnc- frezalnem stroju.
 • poznajo prednosti cnc-strojev;
 • znajo brati in napisati manj zahteven program ter izdelati izdelek z uporabo cnc-proizvodnega stroja.

Razvijajo pozitiven odnos do delovnih sredstev in dokumentacije.

Uporaba kompleta didaktične opreme za izvajanje pouka CNC- tehnologije.

Produkcijska stroja:

 • CNC-frezalni stroj,
 • CNC-stružnica.

 

vsebine in informativni cilji

formativni cilji

socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Uporaba tehnoloških postopkov:

     
 • izdelava elementov po tehnološki dokumentaciji z uporabo spoznanih postopkov.
 • znajo izdelati sestavni del ali sklop z uporabo klasičnih tehnoloških strojev in postopkov;

Razvijajo splošne osebnostne lastnosti, ki so pomembne za delo v poklicu.

Različni deli orodij in priprav.

Obdelovalni pripomočki:

     
 • spoznavanje osnovnih elementov in mehanizmov obdelovalnih pripomočkov,
 • pregled in popravilo obdelovalnih pripomočkov,
 • konstrukcija obdelovalnih pripomočkov,
 • izdelava sestavnih elementov,
 • izbira standardnih sestavnih delov,
 • montaže obdelovalnega pripomočka,
 • preizkus uporabnosti.
 • poznajo elemente obdelovalnih pripomočkov, način konstruiranja;
 • poznajo izbiro in izdelavo sestavnih elementov ter njihov funkcionalni pomen;
 • znajo konstruirati obdelovalni pripomoček za znani izdelek in postopek.

Oblikujejo sposobnosti za tehnično mišljenje in ustvarjalnost.

Didaktični komplet normalij in elementov za sestavljanje obdelovalnih pripomočkov.

Rezilna orodja:

     
 • razstavljanje rezilnega orodja,
 • pregled in popravilo orodja,
 • izdelava nadomestnih elementov,
 • vaje prileganja,
 • montaža in pregled orodja,
 • vaje vpenjanja orodja v stroj in preizkus,
 • vaje konstrukcijskih zasnov, načrtovanje orodja.
 • poznajo sestavne elemente rezilnih orodij in njihove funkcijske značilnosti;
 • obvladajo osnove konstruiranja;
 • znajo določiti rezalno silo, zračnost med rezili,omejevanje pomikanja traku, delitev;
 • obvladajo tehniko razstavljanja in sestavljanja orodja;
 • znajo izdelati enostavnejše nadomestne dele orodja in jih sestaviti v funkcionalni sklop;
 • znajo opraviti montažo in demontažo orodja na stroj ter orodje tudi preizkusiti;

Razvijajo sposobnosti reagiranja v različnih situacijah.

Vaje so zasnovane v smislu postopnosti oziroma nadgrajevanja. Izdelani elementi naj služijo kot sestavni deli kasnejših modelov. Izbira modelov naj bo zasnovana glede na posebnosti podjetij v okolju.

Elementi rezalnih orodij:

     
 • izdelava rezalnih elementov orodja,
 • uporaba standardnih sestavnih delov,
 • vaje izbire in uporabe normalij,.
 • vaje izdelave in montaže elementov.

poznajo standardne elemente orodij, normalije, njihov namen in uporabnost;

Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, ekonomičnost in delovno disciplino.

Didaktični komplet elementov, normalij in orodij za štancanje.

Popravila rezilnih orodij:

     
 • tehnike in postopki popravil,
 • izdelava in popravilo posameznih elementov.

poznajo tehnike in postopke pri popravilu terprilagoditvi rezilnih orodij;

Razvijajo osebno odgovornost za kvaliteto opravljenega dela.

Različni deli orodij in priprav.

 • Vpenjanje in preizkušanje rezilnih orodij:
     
 • transport, montaža in preizkušanje orodij,
 • varnostni ukrepi pri delu.
 • poznajo tehniko transporta, montaže ter vpenjanja orodij na pogonske stroje;
 • upoštevajo varnostne ukrepe in natančnost ter zanesljivost dela.

Navajajo se na doslednost in varstvo pri delu.

Preizkus orodja.

3. letnik

vsebine in informativni cilji

formativni cilji

socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Upogibna orodja:

Dijaki;

   
 • izdelava elementov krivilnega orodja,
 • pregled in preizkus krivilnega orodja
 • vaje nastavljanja orodja in stroja.
 • poznajo orodja za upogibanje in krivljenje, njihove sestavne dele, načine nastavljanja stroja in orodja;

Osvajajo strokovnost, razvijajo natančnost, zanesljivost in odgovornost za opravljeno delo.

Didaktični komplet elementov in orodij za upogibanje.

Kombinirana pogresivna in transfer orodja:

     
 • vaje pregleda orodja,
 • vaje določanja tehnoloških parametrov,
 • vpenjanje in preizkus orodij.
 • poznajo kombinirana orodja in njihove posebnosti;
 • obvladajo postopek vpenjanja, nastavljanja in preizkušanja orodja;
 • znajo izdelati manj zahtevne sestavne dele orodja.

Razvijajo sposobnosti za tehnično mišljenje in ustvarjalnost.

Didaktični komplet elementov in normalij kombiniranih orodij.

Orodja za kovanje:

     
 • pregled orodja za utopno kovanje,
 • vaje popravil in vzdrževanja,
 • določanje parametrov,
 • izbira strojev.
 • poznajo način izdelave gravur, določanja tehnoloških parametrov, sestavne dele orodja ter vpenjanje in preizkus;
 • znajo izvesti manjša popravila na orodju in izdelati manj zahtevne gravure;

Razvijajo občutek za natančnost in sposobnost za reševanje težav.

Didaktični komplet elementov orodij za kovanje.

Orodja za iztiskavanje:

     
 • pregled orodja,
 • določanje karakteristik,
 • vzdrževanje orodja,
 • montaža in preizkus orodja,
 • preizkus postopka.
 • poznajo sestavne dele orodja, njihov namen in parametre postopka;
 • znajo razstaviti in sestaviti orodje, opraviti manjša popravila, montažo orodja na stroj ter izvesti preizkus;

Pridobivajo spoznanja o povezanosti življenja in tehnike ter o možnostih za poklicno pot.

Didaktični komplet elementov orodij za iztiskavanje.

Izdelava orodja za brizganje plastičnih mas:

     

a) določanje konstrukcijskih zasnov

     
 • vaje konstruiranja orodja,
 • izbiranje standardnih elementov,
 • določanje velikosti orodij, debeline sten, število in razpored gnezd, dolivni sistem, skrčke,
 • vaje določanja tehnoloških parametrov,
 • določitev postopkov izdelave orodja,
 • tehnološke obdelave.
 • znajo določiti elemente orodij, izbrati sestavne dele, določiti postopek izdelave orodja;
 • poznajo zahteve po tehnoloških parametrih, elementih za dodajanje, sistem za vodenje orodja, zapiranje in odpiranje ter snemanje izdelkov;
 • poznajo uporabo standardnih elementov orodij in njihove prednosti;

Razvijajo občutek za natančnost in ekonomičnost.

Vzorci orodij in katalogi proizvajalcev.

b) izdelava elementov orodja

     
 • izbira normalij,
 • izdelava nestandardnih delov,
 • izdelava gravure, dolivkov,
 • izdelava sistema snemanj.
 • znajo opredeliti materiale za aktivne in konstrukcijske elemente orodij;
 • poznajo posebnosti različnih tipov orodij;
 • obvladajo postopek vpenjanja orodja na stroj in preizkus postopka;

Razvijajo občutek za red in urejenost, varčnost in ekonomičnost ter obliko orodij.

Stroj za brizganje plastike s pripadajočimi napravami in priborom.

Didaktični komplet normalij, elementov in pribora orodij za brizganje plastike.

Montaža in preizkušanje orodij:

     
 • tehnike preizkušanja orodij,
 • vpenjanje orodja na stroj in preizkus,
 • tribologija.
 • poznajo organizacijo dela, transport in vpenjanje orodja na stroj ter znajo ugotoviti kvaliteto izdelka;
 • poznajo sredstva ter načine mazanja orodij in surovcev;

Razvijajo zavest o strokovni odgovornosti in zahtevah poklica, krepijo pripadnost skupini in kolektivu.

Različni deli orodij in priprav.

Popravila in vzdrževanje orodij:

     
 • dodelava in popravila orodij,
 • vzdrževanje orodij.
 • poznajo tehnike in postopke pri vzdrževanju, popravilu in prilagoditvah orodij.
 

Različni deli orodij in priprav.

5. Obvezne oblike preverjanja in ocenjevanja

V posameznem ocenjevalnem obdobju se preverja znanje in ocenjuje:

6. Povezanost z drugimi predmeti

Znanje

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanje

Tehnike in postopki ročne obdelave

Osnove strojništva

Tehnologija

Tehniško risanje, fizika, mehanika, strojni elementi

Pripomočki za obdelovance in orodja

Načrtovanje tehnološkega postopka

Tehnike in postopki strojne obdelave

 

Tehniško risanje, fizika, mehanika, strojni elementi

obdelovalne tehnike

avtomatizacija

Poznavanje orodij in obdelovalnih pripomočkov

 

Tehniško risanje, fizika, mehanika, strojni elementi

Obdelovalne tehnike

orodja za množinsko proizvodnjo