A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: ORODJAR srednje poklicno izobraževanje
(izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom za izvajanje na narodno mešanem območju slovenske Istre)

Naziv poklicne izobrazbe: orodjar / orodjarka

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu

Trajanje izobraževanja: tri leta

Cilji izobraževanja po programu:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja v izobraževalnem program dijakom omogoča, da:

Posebni cilji za narodno mešano območje slovenske Istre:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Osnove strojništva

ustno, vaje

Strojeslovje

ustno, vaje

Tehnologija

ustno, vaje

Praktični pouk

delavniški dnevniki, izdelki ali storitve in zagovor

Vsebina zaključnega izpita

Teoretični del:

Praktični del: