SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: STEKLAR

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu kandidat dokazuje:

3. PRIPOROČILA ZA UPORABO

Izpitno nalogo je možno izbrati s predlaganega seznama, navedenega v katalogu, oziroma iz razširjenega nabora nalog na podobnem nivoju zahtevnosti. Navedene izpitne naloge služijo izpitnemu odboru kot vodilo o primernosti in tehnoloških zahtevah posameznega izdelka/storitve, zato je možno za zaključni izpit uporabiti izdelavo drugega primerljivega izdelka/storitve. Vse izpitne naloge, navedene v katalogu, so opisane informativno.

Izpitne naloge (izpitna dela, delovne preizkuse) določi izpitni odbor. Priporočamo, da izpitni odbor kandidatu izda sklep o vrstah in številu izpitnih nalog, eventualni pripravi polizdelkov (dovoljenih predpriprav) po predloženi dokumentaciji in drugih pogojih. Brez pisnega sklepa sme kandidat uporabiti le pripomočke, dovoljene s tem katalogom.

Za pravilno razumevanje tehnoloških zahtev je potrebno upoštevati doseženo stopnjo znanja kandidata, zato naj izpitni odbor pri izbiri nalog upošteva:

 1. da naloga ni serijski izdelek obratovalnice,
 2. da naloga ni kopija obstoječih izdelkov,
 3. da naloga ni del tekočega proizvodnega programa obratovalnice.

Zagovor je vezan predvsem na izdelek/storitev, pri tem preverimo celovitost funkcionalnih znanj, spretnosti, sposobnosti, poznavanje tehnologije dela in delovnih sredstev, predpisov in ukrepov varstva pri delu.

Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja.

Ocenjevanje temelji na doseženi povezanosti kandidatovih psihofizičnih, motoričnih in intelektualnih sposobnosti, kulture dela in delovnih izkušenj.

4. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

Pri praktičnem delu zaključnega izpita ocenjujemo praktična znanja in spretnosti, pridobljene v procesu praktičnega izobraževanja, s/z:

Kandidat pripravi polizdelke (izvede dovoljene predpriprave) po predloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na izpitu opravi finalizacijo izpitnega dela. Tehnično poročilo izdela pod nadzorom.

4.1 SEZNAM IZDELKOV/STORITEV ZA PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

S seznamom izdelkov/storitev so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati glede na cilje izobraževanja.

storitev/Izdelek

Opis in dimenzije/ZAHTEVANI ELEMENTI

Tehnološke zahteve

Zastekljevanje.

Izdelek je lahko:

 • vratno krilo,
 • okno,
 • okno, zastekljeno s kopelit steklom.
 • enoslojno varnostno steklo
 • steklena plošča okvirnih dimenzij 200 x 900 mm
 • debelina stekla 10 mm
 • okno dimenzije 2000 x 1200 mm

Določitev dimenzij in razrez stekla.

Brušenje in poliranje robov.

Izbira ustreznega okovja.

Izbira tesnilnih materialov.

Postavitev zapiral in pritrditev okovja.

Namestitev stekla.

Kontrola tesnjenja.

Izračun stroškov.

Drsna vratca z vodili.

 • izdelava po meri
 • okvirne dimenzije 600 x 400 mm
 • okrasni motiv, izdelan s peskanim ali jedkanim vzorcem
 • vgrajena ključavnica

Izdelava dokumentacije za okrasni motiv po lastni zamisli.

Izmera in razrez steklene plošče.

Brušenje robov.

Vrtanje in namestitev ključavnice.

Brušenje utora za pomikanje

Peskanje ali jedkanje vzorca v tonih globinah in strukturah po tehničnem načrtu.

Kontrola kakovosti dela.

Izračun cene.

Steklena stena ali nadstrešek.

 • okvirne dimenzije 4000 x 2400 mm

Izračunavanje mer in količine materiala za steklene konstrukcije.

Seznam materialov.

Priprava in izbor orodja.

Izmera in razrez.

Dimenzioniranje in označevanje spojev.

Rezanje in vgraditev nosilnih profilov.

Obdelava robov.

Izbira primernega okovja in vezalnih sredstev.

Namestitev delov konstrukcije.

Kontrola kakovosti dela.

Izračun cene.storitev/Izdelek

Opis in dimenzije/ZAHTEVANI ELEMENTI

Tehnološke zahteve

Sestavljeno ogledalo s kopalniško polico.

 • sestavljeno okroglo ali ovalno ogledalo iz fazetiranih delov
 • dimenzije po naročilu
 • ogledalo, pritrjeno na podlago
 • polica, primerne velikosti in oblike glede na obliko ogledala

Priprava delovne risbe.

Izmera in razrez stekla za ogledalo in polico.

Brušenje fazet na ogledalu.

Namestitev primernega okvira.

Brušenje robov na polici.

Sestavljanje ogledala na podlago.

Montaža ogledala in police.

Zaključna obdelava.

Kontrola kakovosti dela.

Izračun cene.

Vitrina.

 • zaprta
 • okvirne dimenzije 1000 x 800 mm
 • prozorna ali zasenčena stekla
 • ozadje, opremljeno z ogledali
 • pritrjena na steno s primernim okovjem

Priprava načrta in delovne risbe.

Priprava materialov in orodij.

Razrez stekla.

Brušenje robov.

Poliranje robov.

Senčenje s poljubno tehniko.

Priprava ogledal.

Montaža ogledal.

Montaža okovja.

Pritrditev na steno.

Kontrola kakovosti dela.

Izračun cene.

Graviranje na steklo.

Vrste izdelkov:

 • 30 cm vaza ali
 • 30 cm skleda ali
 • 40 cm krožnik ali
 • 6 kelihov s steklenico.

 

 • zavite zareze
 • vlečene olive
 • zaključen zgornji rob na debelostenskih izdelkih ali brušeni ogli na kelihih
 • cvetni ali lovski motiv gravure

 

Izdelava osnutka.

Izdelava tehnične dokumentacije.

Označevanje izdelka.

Brušenje elementov pred kemijskim poliranjem.

Graviranje posameznih elementov.

Senčenje graviranih elementov.

Čiščenje izdelka in kontrola kakovosti

dela.

Izračun stroškov izdelave.

Klasični vzorec po lastni zamisli.

Vrste izdelkov:

 • 30 cm skleda (Pb-kristal) ali
 • 35-40 cm krožnik (Pb-kristal) ali
 • 30 cm vaza (Pb-kristal) ali
 • 6 kelihov za vino z ustreznim vrčem ali
 • 6 kozarcev z ustrezno steklenico.

- najmanj 4 različne zahtevnejše prvine:

 • ostro zavite zareze
 • globoko brušena briljantna mreža
 • likovno sekana zvezda na 12 ali na 16 delov
 • vlečene olive ali krogle
 • karirana zvezda na 12 ali na 16 delov
 • karirana mreža na 12 ali na 16 delov

- pravilno zaključen zgornji rob

(notranji, zunanji, zaokrožen rob ali izrez) na skledi, krožniku ali vazi

- ročno brušeni ogli na kelihih

- ročno vriban zamašek na steklenici

Izdelava idejnega osnutka in tehnične dokumentacije.

Izbira in priprava orodij in pripomočkov za brušenje.

Označevanje izdelka.

Brušenje različnih elementov.

Priprava za kemijsko poliranje.

Kariranje različnih elementov.

Čiščenje in kontrola kakovosti dela.

Izračun stroškov izdelave.
storitev/Izdelek

Opis in dimenzije/ZAHTEVANI ELEMENTI

Tehnološke zahteve

Peskanje s kombinacijo slikanja.

Vrste izdelkov:

 • 30-40 cm krožnik ali
 • kelih za belo ali rdeče vino s steklenico ( 7 komadov) ali
 • 30-40 cm vaza ali
 • ravno steklo velikosti 30 x 40 cm.
 • steklo iz K-kristalina,
 • peskan motiv v kombinaciji z abstraktnim ali realističnim slikanjem z uporabo najmanj treh tehnik slikanja

Izdelava skice in delavniške risbe za različne tehnike dekoriranja po lastni zamisli.

Izdelava šablon.

Oznaka in zaris.

Lepljenje nalepk s prenosno folijo.

Nanašanje zaščite.

Peskanje.

Izbira in priprava barv.

Uporaba orodij in pripomočkov.

Čiščenje stekla.

Slikanje dekorja.

Žganje.

Kontrola kakovosti dela.

Dekoracija steklenih izdelkov.

Vrste izdelkov (ornamentni vzorec):

 • 30-40 cm krožnik ali
 • kelih za belo ali rdeče vino s steklenico (7 komadov) ali
 • 30-40 cm vaza.
 • steklo iz K-kristalina
 • motivi: vinska trta, cvetni ali reliefni ali konturni ali posvetilni ali poljubno kombiniran ali tradicionalni
 • uporaba najmanj treh tehnik slikanja
 • obroček na ustreznem mestu

Izdelava osnutkov in delavniške risbe po lastni zamisli.

Oznaka in zaris.

Izbira in priprava barv.

Uporaba orodij in pripomočkov.

Čiščenje stekla.

Slikanje dekorja.

Žganje.

Kontrola kakovosti dela.

Dekoracija keramike (motiv po lastni izbiri).

 • obdelava površine z barvami in različnimi dodatki

Izdelava osnutkov in delavniške risbe po lastni zamisli.

Oznaka in zaris.

Izbira in priprava barv.

Uporaba orodij in pripomočkov.

Čiščenje površine.

Slikanje dekorja.

Žganje.

Kontrola kakovosti dela.

Vitraž.

 • okvirne dimenzije vitraža 600 x 40 mm
 • abstrakten motiv, sestavljen iz raznobarvnih stekel nepravilnih oblik
 • povezava s svinčevim trakom

Izdelava skice in delavniške risbe po lastni zamisli.

Izmera stekla.

Izmera očrta.

Razrez stekel.

Priprava svinčenega ali bakrenega traku.

Konstrukcija vitraža.

Kontrola kakovosti dela.

Izračun cene.

Oblikovanje in barvna obdelava steklene površine z upogibanjem.

 • okvirne dimenzije 200 x 200 mm
 • obdelava površine z barvami in različnimi dodatki
 • upogibanje

Izdelava osnutka in delavniške risbe.

Izbira in priprava orodja, barv za obdelavo in plemenitenje.

Razrez stekla.

Plemenitenje z barvo.

Upogibanje v peči.

Kontrola kakovosti dela .

Izračun cene izdelka.

5. TRAJANJE IZPITA

Praktični del zaključnega izpita traja do 20 ur ter zajema izdelavo izpitnega dela, tehnične dokumentacije in ustnega zagovora. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

6. OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

PODROČJE OCENJEVANJA

DELEŽI cca
enota z dokumentacijo

 1. idejna zasnova

10 %

 • načrtovanje in priprava naloge

20 %

 • strokovnost (kakovost) izvedbe

40 %

 • dokumentacija

10 %

 • predstavitev izpitnega dela

20 %

SKUPAJ

100 %

6.1 DOLOČANJE SKUPNE OCENE

Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

Priporočilo za pretvorbo števila točk v oceno:odlično (5)

100 do 92 točk

 

dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

prav dobro (4)

od 91 do 81 točk,

 

dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

dobro (3)

od 80 do 67 točk,

 

dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

zadostno (2)

od 66 do 50 točk,

 

dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

nezadostno (1)

49 ali manj točk,

 

dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.6.1.1. Kandidat je ocenjen z oceno odlično.

Storitev/izdelek je izdelan v predpisanem času, kandidat ga je izdelal brez pomoči nadzornika. Dosledno so bili upoštevani varnostni predpisi. Delovne postopke je kandidat zvajal pravilno in v ustreznem zaporedju. Mere izdelka so v mejah dopustnih toleranc. Kakovost obdelanih površin je v okviru zahtevanih. Kandidat razume zastavljena vprašanja in naloge pri zagovoru izdelka. Odgovarja samostojno brez dodatnih vprašanj in razlag. Kompleksno obvlada učno snov, spretno povezuje vzroke in posledice. Pri odgovarjanju je natančen in sistematičen.

6.1.2. Kandidat je ocenjen z nezadostno oceno.

Storitev/izdelek ni izdelan v predpisanem času. Delovni postopki niso izvedeni pravilno in v ustreznem zaporedju. Pri delu ni samostojen in stalno potrebuje nadzornikovo pomoč za reševanje enostavnih problemov. Pri velikosti izdelka so velika odstopanja od predpisanih mer. Prileganje sestavnih delov, kotnost in kakovost so slabi.

7. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

8. LITERATURA IN DRUGI VIRI

Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri, objavljeni v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.