A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: ARANŽERSKI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: aranžerski tehnik/ aranžerska tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Tuji jezik II.

pisno, ustno

Trženje

ustno

Kemija in poznavanje blaga

ustno

Podjetništvo

ustno

Stili in vsebine umetnin

ustno

Aranžerstvo in oblikovanje

ustno

Praktični pouk

izdelek ali storitev in zagovor, dnevnik praktičnega dela

Praktični pouk - dekoriranje

izdelek ali storitev in zagovor, dnevnik praktičnega dela

Praktični pouk - metode oglaševanja

izdelek ali storitev in zagovor, dnevnik praktičnega dela

Praktični pouk - pospeševanje prodaje

izdelek ali storitev in zagovor, dnevnik praktičnega dela

Praktični pouk - poslovno komuniciranje

izdelek ali storitev in zagovor, dnevnik praktičnega dela

Praktični pouk - oblikovanje s cvetjem

izdelek ali storitev in zagovor, dnevnik praktičnega dela

Praktični pouk - rastline v prostoru

izdelek ali storitev in zagovor, dnevnik praktičnega dela

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: