SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ARANŽERSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 52.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 26. 10. 2001

1. IME PREDMETA

DEKORIRANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

2.

3.

35

105

140

4.

34

102

136

skupaj

69

207

276

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:


4. OPERATIVNI CILJI

3. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

MATERIALI V DEKORACIJI

Dijaki

Dijaki

Dijaki

 • poznajo in uporabijo specifične lastnosti posameznih materialov

 • poznajo aranžerska orodja in jih znajo pravilno uporabiti
 • prepoznajo, razlikujejo uporabnost in uporabijo različne materiale v dekorativne namene: papir (nove pridobitve), lepenka (valovita, trda, ...), fimo masa, glina, les, stiropor, siporeks, pur pena, steklo, kovina in ostali primerni gradbeni materiali, plastika (prešana), barve, laki, spreji, lepila (lepilni trakovi), ...

 • izberejo primerne materiale za določeno dekoracijo

 • izdelajo dekoracijo iz izbranega materiala na podlagi stiliziranih oblik

 • razvijajo ročne spretnosti pri uporabi aranžerskih orodij

 • pravilno uporabijo orodja pri izdelavi dekoracije
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, varčnost, vztrajnost pri izboru in izdelavi dekoracije iz izbranega materiala.

  Ogled najbližje trgovine z gradbenim in aranžerskim materialom.

  Vaja: izdelajo dekoracijo iz izbranega materiala.

  Vaja: praktična uporaba orodja.

  SEZONSKA DEKORACIJA

 • poznajo in izdelajo zimsko dekoracijo
 • Oblikujejo zimsko dekoracijo, ji določijo primerne barve in izberejo primerne materiale

 • Izdelajo zimsko dekoracijo in jo postavijo v izbran prostor
 • Razvijajo natančnost in ustvarjalnost pri izdelavi sezonske dekoracije.

  Razvijajo sposobnost komuniciranja v predstavitvi storitve.

  Prikaz primerov zimske dekoracije in uporabnosti primernih materialov.

  Vaja: izdelajo zimsko dekoracijo in vadijo postavitev v prostor.

  PROMOCIJSKA IN UNIKATNA DARILA Z EMBALAŽO

 • poznajo in izdelajo promocijska in unikatna darila

 • poznajo in izdelajo embalažo, ki je primerna za darila
 • razvijajo ročne spretnosti pri oblikovanju promocijskih daril in embalaže

 • ocenijo primernost darila za znanega naročnika

 • izdelajo promocijsko in unikatno darilo in predvidijo primerno embalažo

 • določijo primerne materiale in barve za izdelavo embalaže

 • izdelajo primerno in uporabno embalažo
 • Razvijajo natančnost in ustvarjalnost pri oblikovanju promocijskih daril in embalaže.

  Prikaz primerov promocijskih in unikatnih daril različnih proizvajalcev in uporabnosti primernih materialov.

  Vaja: izdelajo promocijsko in unikatno darilo.

  Vaja: izdelajo embalažo.

  ARANŽIRANJE DARIL

 • poznajo načine in načela aranžiranja daril, ter aranžirajo darilo
 • razvijajo ročne spretnosti in estetski čut pri aranžiranju daril za različne priložnosti

 • določijo primerne barve in materiale za aranžiranje darila

 • aranžirajo darila in pri tem uporabijo primerne materiale
 • Razvijajo natančnost in ustvarjalnost pri aranžiranju daril.

  Prikaz primerov aranžiranih daril, prikaz različnih postopkov in načinov aranžiranja daril, ter prikaz primernih materialov in orodja.

  Vaja: aranžirajo darila.

  PRILOŽNOSTNA DEKORACIJA za izbran prostor

 • poznajo dekoracijo in ureditev razstavišča, ter postavijo razstavo
 • poznajo namen in uporabnost razstavišča

 • namestijo razstavne eksponate v/ na nosilce (panoji, stojala…), jih postavijo v prostor, namestijo napise in plakate
 • Razvijajo ustvarjalnost in natančnost pri ureditvi razstavišča.

  Ogled razstavnega prostora.

  Vaja: postavljajo razstavne eksponate, napise, plakate v razstavni prostor.

  PRAZNIČNA DEKORACIJA

 • poznajo in izdelajo pustno dekoracijo
 • spoznajo simboliko pusta

 • oblikujejo pustno dekoracijo, ter izberejo primerne barve in materiale

 • primerjajo funkcijo in vsebino izbrane dekoracije

 • izdelajo pustno dekoracijo in jo postavijo v izbran prostor
 • Razvijajo ustvarjalnost in natančnost pri oblikovanju pustne dekoracije.

  Prikaz materialov in primerov pustne dekoracije.

  Vaja: izdelajo pustno dekoracijo in jo postavijo v prostor.

 • poznajo in izdelajo velikonočno dekoracijo
 • spoznajo simboliko velike noči

 • oblikujejo velikonočno dekoracijo, ter izberejo primerne barve in materiale

 • primerjajo funkcijo in vsebino izbrane dekoracije

 • izdelajo velikonočno dekoracijo in jo postavijo v izbran prostor
 • Razvijajo ustvarjalnost in natančnost pri oblikovanju velikonočne dekoracije.

  Ogled predstavitve velikonočnih dekorativnih elementov.

  Vaja: izdelajo velikonočno dekoracijo in jo postavijo v prostor.

  SEZONSKA DEKORACIJA

 • poznajo in izdelajo poletno dekoracijo
 • oblikujejo poletno (počitniško) dekoracijo, ji določijo primerne barve in izberejo primerne materiale

 • izdelajo poletno dekoracijo in jo postavijo v izbran prostor
 • Razvijajo ustvarjalnost in natančnost pri oblikovanju poletne dekoracije.

  Prikaz poletne dekoracije in primerih materialov.

  Vaja: izdelajo poletno dekoracijo in jo postavijo v prostor.

  PRILOŽNOSTNA DEKORACIJA v izbranem prostoru

 • ureditjo sejemski prostor
 • spoznajo osnovne principe pri uporabi sejemske dekoracije

 • oblikujejo sejemsko dekoracijo, ter izberejo primerne barve (barve podjetja ali institucije) in materiale

 • izdelajo/ namestijo na izbrane površine in prostore primerno dekoracijo in grafično podobo podjetja/institucije
 • Razvijajo ustvarjalnost in natančnost pri ureditvi sejemskega prostora.

  Ekskurzija: ogled večje sejemske prireditve.

  Vaja: izdelajo in namestijo dekoracijo sejemskega prostora, ter namestijo plakate, napise podjetja na primeren prostor.

 • poznajo in izdelajo dekoracijo stojnice
 • poznajo namen in uporabnost stojnice

 • izdelajo primerno dekoracijo stojnice, glede na priložnost
 • Razvijajo ustvarjalnost in natančnost pri dekoriranju stojnice.

  Ekskurzija: glej pod ekskurzija sejemske prireditve.

  4. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  SEZONSKA DEKORACIJA

  Dijaki

  Dijaki

  Dijaki

 • poznajo in izdelajo jesensko dekoracijo
 • oblikujejo jesensko dekoracijo, ji določijo primerne barve in izberejo primerne materiale

 • izdelajo jesensko dekoracijo za izbran prostor
 • Razvijajo ustvarjalnost in natančnost pri izdelavi sezonske dekoracije.

  Razvijajo sposobnost komuniciranja v predstavitvi storitve.

  Razvijajo strokovnost, zanesljivost in poklicno odgovornost.

  Prikaz jesenskih plodov.

  Vaja: izdelajo jesensko dekoracijo.

  PRAZNIČNA DEKORACIJA

 • poznajo in izdelajo božično-novoletno dekoracijo

 • poznajo in izdelajo valentinovo dekoracijo
 • spoznajo simboliko božiča

 • oblikujejo božično-novoletno dekoracijo, ter izberejo primerne barve in materiale

 • izdelajo božično-novoletno dekoracijo in jo postavijo v izbran prostor

 • spoznajo simboliko valentinovega

 • oblikujejo valentinovo dekoracijo, ter izberejo primerna barve in materiale

 • izdelajo valentinovo dekoracijo in jo postavijo v izbran prostor
 • Razvijajo ustvarjalnost in natančnost pri izdelavi praznične dekoracije.

  Krepijo sposobnost komuniciranja v predstavitvi storitve.

  Razvijajo strokovnost, zanesljivost in poklicno odgovornost.

  Ekskurzija: ogled trgovskega centra in večjega mesta pred božično-novoletnimi prazniki.

  Vaja: izdelajo božično_novoletno dekoracijo in jo postavijo v prostor.

  Prikaz valentinove dekoracije

  Vaja: izdelajo valentinovo dekoracijo in jo postavijo v prostor.

  SEZONSKA DEKORACIJA

 • poznajo in izdelajo spomladansko dekoracijo
 • oblikujejo spomladansko dekoracijo, ji določijo primerne barve in izberejo primerne materiale

 • izdelajo spomladansko dekoracijo in jo postavijo v izbran prostor
 • Prikaz materialov za izvedbo naloge.

  Vaja: izdelajo spomladansko dekoracijo in jo postavijo v prostor.

  PRILOŽNOSTNA DEKORACIJA vezana na izbran prostor

 • poznajo in izdelajo poročno dekoracijo v poročni in cerkveni dvorani
 • poznajo poročni protokol

 • poznajo simboliko značilno za poroko

 • oblikujejo poročno dekoracijo, ter ji določijo primerne barve in materiale

 • izdelajo poročno dekoracijo (stola, mize, rezervacijskega listka, konfeta, …)
 • Video prikaz poročnega protokola, prikaz dekorativnih elementov značilnih za poroko.

  Vaja: izdelajo poročno dekoracijo: stola, mize, rezervacijskega listka, konfeta, …

 • poznajo in izdelajo dekoracijo izložbe
 • poznajo namen in uporabnost izložbe

 • oblikujejo izložbeno dekoracijo, ter izberejo primerne barve in materiale

 • izdelajo primerno dekoracijo v izložbi, predstavijo in postavijo blago v izložbo
 • Razvijajo ustvarjalnost in natančnost pri izdelavi priložnostne dekoracije.

  Vaja: izdelajo dekoracijo in postavijo blago v izložbo.

  Ogled najbližjega trgovskega centra in izložb v centru mesta.

 • poznajo in izdelajo dekoracijo plesne, kongresne, koncertne dvorane
 • poznajo namen in uporabnost plesne, kongresne, koncertne dvorane

 • izdelajo primerno dekoracijo, ki ustreza priložnosti
 • Krepijo sposobnost komuniciranja v predstavitvi storitve.

  Vaja: postavijo razstavni otok, namestijo stropno dekoracijo in usmerjevalce.

  Video prikaz dekoracije kongresne, koncertne in plesne dvorane, prikaz notranje ureditve in dekorativnih posegov v javnih objektih.

 • poznajo in izdelajo dekoracijo prodajnih prostorov
 • poznajo namen in uporabnost razstavnih otokov, stropne dekoracije, usmerjevalcev in drugih dekorativnih in aranžerskih elementov

 • postavijo razstavni otok, namestijo stropno dekoracijo in usmerjevalce
 • poznajo in izdelajo dekoracijo javnih notranjih prostorov:
  • recepcija
  • sprejemnica
  • čakalnica
  • avla
  • hodnik
 • poznajo namen in uporabnost dekoracije javnih objektov, ter narišejo idejno risbo dekoracije teh objektov

 • predstavijo svojo idejo

 • izdelajo in uporabijo primerno dekoracijo za posamezen javni objekt oziroma naročnika
 • Razvijajo strokovnost, zanesljivost in poklicno odgovornost.

  Vaja: izdelajo in namestijo dekoracijo za posamezen objekt ali naročnika.

  SIMBOLIKA V DEKORACIJI

 • poznajo in uporabijo simboliko v določeni dekoraciji
 • spoznajo pomen simbolike v določeni dekoraciji

 • izberejo primerne simbolične dekorativne elemente

 • uporabijo izbrane simbolične elemente v določeni dekoraciji
 • Se zavejo pripadnosti svojega kulturnega okolja.

  Vaja: uporabijo simbolične elemente v dekoraciji.

  DEKORACIJA INOVATIVNE IZLOŽBE

 • poznajo in izdelajo inovativno dekoracijo
 • narišejo inovativno dekoracijo

 • razložijo narisano idejo in jo predstavijo

 • pridobljeno znanje uporabijo pri dekoraciji za različne namene in ureditvi izbranega prostora
 • Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, sposobnost komuniciranja, vztrajnost in inovativnost pri ureditvi danega prostora.

  Video prikaz inovativne dekoracije, izdelane za različne namene, v izbranih prostorih.

  Vaja: izdelajo inovativno izložbo.

  REPREZENTATIVNA DEKORACIJA

 • poznajo in izdelajo reprezentativno dekoracijo
 • narišejo reprezentativno dekoracijo

 • razložijo narisano idejo in jo prestavijo

 • pridobljeno znanje uporabijo pri dekoraciji za reprezentativne namene in ureditvi izbranega prostora
 • Razvijajo natančnost, strokovnost, zanesljivost, ustvarjalnost, osebno odgovornost, poklicno odgovornost, sposobnost komuniciranja, vztrajnost in inovativnost.

  Video prikaz reprezentativne dekoracije, izdelane za različne namene, v izbranih prostorih.

  Vaja: izdelajo reprezentativno izložbo.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • uporabnost materialov v dekorativne namene
 • Kemija s poznavanjem blaga

  Aranžerstvo in oblikovanje

 • barve in premazna sredstva

 • tekstilno področje

 • tehnično področje

 • tehnike aranžiranja
 • uporaba aranžerskih orodij
 • Aranžerstvo in oblikovanje

 • tehnike aranžiranja
 • oblikovanje sezonske dekoracije
 • Aranžerstvo in oblikovanje

  Metode oglaševanja

  Trženje

  Pospeševanje prodaje

  Psihologija

  Športna vzgoja

  Podjetništvo

  Stili in vsebine umetnin

 • izložbeni aranžma

 • barva

 • likovna kompozicija

 • aranžiranje kosovnega blaga

 • stilizacija

 • dekoracija

 • izložbena lutka

 • celostna podoba podjetja

 • razvijanje novih proizvodov

 • sodobni trendi trženja

 • vrednost v očeh kupcev

 • psihologija prodaje

 • načini pospeševanja prodaje

 • zimski športi

 • ekonomski problem

 • trg in konkurenca

 • prvine poslovnega procesa

 • prepoznavanje stilov, obdobij in smeri v lik. umetnosti
 • oblikovanje in aranžiranje daril
 • Aranžerstvo in oblikovanje

  Poslovno komuniciranje

 • možnosti zavijanja

 • barva

 • etika in estetika v poslovni komunikaciji
 • oblikovanje priložnostne dekoracije za izbran prostor
 • Aranžerstvo in oblikovanje

  Stili in vsebine umetnin

 • blagovna skladovnica

 • vrste razstavnih prostorov

 • akcijska izložba

 • oblikovanje v prodajalni

 • prepoznavanje stilov, obdobij in smeri v lik. umetnosti
 • oblikovanje praznične dekoracije
 • dekoracija

 • barva

 • stilizacija

 • simbolika oblik

 • prepoznavanje stilov, obdobij in smeri v lik. umetnosti
 • simbolika v dekoraciji
 • simbolika oblik

 • umetnost 19. stoletja
 • dekoracija inovativne izložbe
 • dekoracija

 • barva

 • stilizacija

 • simbolika oblik

 • abstraktna umetnost
 • reprezentativna dekoracija
 • Aranžerstvo in oblikovanje

  Poslovno komuniciranje

  Stili in vsebine umetnin

 • draperija

 • barva dekoracija

 • stilizacija

 • simbolika oblik

 • etika in estetika v poslovni komunikaciji

 • prepoznavanje različnih stilov obdobij in smeri v lik. umetnosti