SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ARANŽERSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 52.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 26. 10. 2001

1. IME PREDMETA

RASTLINE V PROSTORU

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

2.

3.

20

50

70

4.

15

53

68

skupaj

35

103

138

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:


4. OPERATIVNI CILJI

3. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

OKRASNE RASTLINE

Dijak

Dijak

 • pozna pojem okrasnih rastlin

 • zna izdelati herbarij
 • spozna lastnosti okrasnih rastlin

 • razlikuje zelnate rastline od lesnatih

 • definira pojem binarna nomenklatura in ga ponazori s primeri

 • razume pojme: družina, rod, vrsta, sorta in rastlinski sistem

 • se nauči herbarizirati okrasne zelnate in olesenele rastline
 • Se osebnostno razvija.

  Razvija sposobnost opazovanja.

  Razvija human odnos do rastlin.

  Razvija povezanost z naravo.

  Vaja:

 • iskanje posameznih primerov botaničnega poimenovanja okrasnih rastlin

 • spoznavanje in izdelava herbarija okrasnih rastlin v okolici.
 • SEZONSKA UPORABA OKRASNIH RASTLIN

 • pozna okrasne zelnate in olesenele rastline ter njihovo uporabnost v posameznih letnih časih

 • zna uporabiti rastlinske elemente v cvetličnih vezavah in dekoracijah
 • razume pomen ločevanja uporabnosti okrasnih rastlin glede na letne čase

 • se nauči razlikovati posamezne rastlinske organe med sabo

 • razume uporabnost rastlin in rastlinskih delov v cvetličnih vezavah in dekoracijah v prostoru

 • definira okrasnost rastlin in rastlinskih delov v barvi, obliki, velikosti, strukturi, teksturi

 • se nauči uporabiti rastlinske elemente v cvetličnih vezavah in dekoracijah
 • Razvije čut za opazovanje in razlikovanje.

  Razvija odgovornost do dela.

  Demonstracija: habitus rastline, korenine, steblo, poganjki, listi, cvetovi, plodovi, semena.

  Vaja: prepoznavanje in uporaba rastlinskih elementov v cvetličnih vezavah in dekoracijah.

 • pozna vodilne okrasne zelnate in olesenele rastline v pomladanskem času

 • zna izdelati barvno lestvico rastlinskih delov značilno za pomladanski čas
 • razvije sposobnost izbiranja najprimernejših rodov, vrst in sort okrasnih zelnatih rastlin glede na njihovo uporabnost in okrasnost

 • razvije sposobnost izbiranja najprimernejših rodov, vrst in sort okrasnih lesnatih rastlin glede na njihovo uporabnost in okrasnost

 • se nauči uporabiti vodilne okrasne zelnate in olesenele rastline v pomladanskem času v bivalnem prostoru
 • Razvijajo vztrajnost in iznajdljivos.

  Razvijejo natančnost in doslednost.

  Ogled rastlin v parku, rastlinjaku.

  Vaja:

 • tabela vodilnih spomladanskih okrasnih rastlin

 • barvna lestvica rastlinskih delov značilnih v pomladanskem času.
 • pozna vodilne okrasne zelnate in olesenel rastline v poletnem času

 • zna izdelati barvno lestvico rastlinskih delov značilno za poletni čas
 • razvije sposobnost izbiranja najprimernejših rodov, vrst in sort okrasnih zelnatih rastlin glede na njihovo uporabnost in okrasnost

 • razvije sposobnost izbiranja najprimernejših rodov, vrst in sort okrasnih lesnatih rastlin glede na njihovo uporabnost in okrasnost

 • se nauči uporabiti vodilne okrasne zelnate in olesenele rastline v poletnem času v bivalnem prostoru
 • Razvije čut za opazovanje in razlikovanje.

  Razvija odgovornost do dela.

  Razvijajo vztrajnost in iznajdljivost.

  Razvijejo natančnost in doslednost.

  Ogled poletnih zanimivosti parka

  Vaja:

 • barvna lestvica rastlinskih delov značilnih v poletnem času

 • darovi z vrta.

 • 4. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  SEZONSKA UPORABA OKRASNIH RASTLIN

  Dijak

  Dijak

  Dijak

 • pozna vodilne okrasne zelnate in olesenele rastline v jesenskem času

 • zna izdelati barvno lestvico rastlinskih delov značilno za jesenski čas
 • razvije sposobnost izbiranja najprimernejših rodov, vrst in sort okrasnih zelnatih rastlin glede na njihovo uporabnost in okrasnost

 • razvije sposobnost izbiranja najprimernejših rodov, vrst in sort okrasnih lesnatih rastlin glede na njihovo uporabnost in okrasnost

 • se nauči uporabiti vodilne okrasne zelnate in olesenele rastline v poletnem času v bivalnem prostoru
 • Razvije čut za opazovanje in razlikovanje.

  Razvija odgovornost do dela.

  Razvijajo vztrajnost in iznajdljivost.

  Razvijejo natančnost in doslednost.

  Ogled jesenske barvitosti v naravi.

  Vaja:

 • barvna lestvica rastlinskih delov značilnih v jesenskem času

 • košara s plodovi – jesenski simbol žetve in trgatve.
 • pozna vodilne okrasne zelnate in olesenele rastline v zimskem času

 • zna izdelati barvno lestvico rastlinskih delov značilno za zimski čas
 • razvije sposobnost izbiranja najprimernejših rodov, vrst in sort okrasnih zelnatih rastlin glede na njihovo uporabnost in okrasnost

 • razvije sposobnost izbiranja najprimernejših rodov, vrst in sort okrasnih lesnatih rastlin glede na njihovo uporabnost in okrasnost

 • spozna pojem siljenja

 • spoznajo najprimernejše rastlinske vrste primerne za siljenje

 • se nauči uporabiti vodilne okrasne zelnate in olesenele rastline v zimskem času v bivalnem prostoru
 • Razvije čut za opazovanje in razlikovanje.

  Razvija odgovornost do dela.

  Razvijajo vztrajnost in iznajdljivost.

  Razvijejo natančnost in doslednost.

  Strokovna ekskurzija: ogled rastlin.

  Vaja:

 • barvna lestvica rastlinskih delov značilnih v zimskem času

 • snežena kepa iz različnega cvetja.
 • POSUŠENE RASTLINE

 • pozna pomen sušenja rastlin in njihovo uporabnost
 • razlikuje pojem sveža okrasna rastlina in posušena rastlina
 • Zna vrednotiti in ceniti naravne materiale.

  Demonstracija: različni primeri posušenih rastlinskih delov.

 • pozna postopke sušenja in vzdrževanje posušenih delov,

 • zna posušiti rastlinske dele in jim ohraniti kvaliteto.
 • razlikuje različne načine sušenja med seboj.
 • Vaja: sušenje rastlinskih delov.

  RASTLINE IZ PAPIRJA, SVILE IN UMETNIH MATERIALOV

 • pozna lastnosti papirja, svile in drugih umetnih materialov

 • zna pripraviti rastlinske dele iz papirja, svile in drugih materialov za uporabo v cvetličnih vezavah in dekoracijah
 • je sposoben razločevati različne materiale med sabo ob uporabi predznanja

 • se nauči uporabiti in vzdrževati rastline iz papirja, svile in umetnih materialov na najprimernejši način
 • Razvije ekološko osveščenost in spozna okolju prijazne materiale.

  Demonstracija: različni primeri rastlin iz papirja, svile in umetnih materialov.

  Vaja: cvet iz papirja, svile in drugih umetnih materialov.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

 • okrasne rastline

 • posušene rastline

 • rastline iz papirja, svile in umetnih materialov
 • Oblikovanje s cvetjem

 • zgodovina cvetličnih vezav in dekoracij

 • sporočilnost cvetličnih vezav in dekoracij

 • sporočilnost cvetličnih vezav in dekoracij
 • sezonska uporaba okrasnih rastlin
 • Oblikovanje s cvetjem,

  Aranžerstvo in oblikovanje

 • oblikovanje s cvetjem

 • barva