SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. PODROČJE

 • poslovno in upravno

  2. IME PREDMETA

  POSLOVNA INFORMATIKA

  3. ŠTEVILO UR

  Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

  Letnik

  Oblike izobraževalnega dela

   

  Teorija (ur)

  Vaje (ur)

  Skupaj (ur)

  1.

     

   

  2.

     

   

  3.

     

   

  4.

   

  68

  68

  skupaj

   

  68

  68


  *  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

  ** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

  4. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

  Pri predmetu dijak:

 • se seznani z delom v lokalni mreži in v »omrežju«,

 • zna varno delati v lokalni mreži in v »omrežju«,

 • se seznani z najnovejšimi načini prenosa različnih vrst informacij,

 • se seznani z najnovejšimi načini komuniciranja v mrežah,

 • zna varno prenašati podatke v mreži,

 • se seznani z uporabo različnih vrst informacij na raznih področjih iz poslovnega in upravnega sveta,

 • utrjuje znanje iz obvladovanja različnih programov in pripomočkov s področja računalništva,

 • se seznani s hitrim in učinkovitim iskanjem informacij po lokalni mreži in po »omrežju«,

 • se seznani z novejšimi vrstami prikazovanja informacij kot je prikaz v digitalni in elektronski obliki,

 • zna izdelati in uporabiti digitalni in elektronski prikaz informacije,

 • zna kljub poplavi različnih elektronskih informacij ohraniti človeku prijazen način podajanja informacije,

 • nauči se varnega shranjevanja podatkov in arhiviranja v mrežah.


 • 5. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak spozna

  Dijak

  Dijak

   

 • operacijski sistem Windows 95/98 ali

 • Windows NT 4.0 (Workstation in Server)

 • obvlada splošne lastnosti;

 •    

 • raziskovanje omrežne soseščine, predvsem strežnika, če obstaja

 • razume pojem lokalne mreže, odjemalca in strežnika;

 • zna ugotoviti ime delovne skupine in domene ter spozna razliko med njima;

 • zna ugotoviti, kateri računalniki so povezani v mrežo;

 • zna se sprehajati z enega računalnika na drugega;

 • zna ugotoviti, katero ime ima njegov računalnik;

 • zna ugotoviti, katere naprave so v omrežju še vidne;

 • zna priti do naprav na strežniku;

 • Razvija sposobnost opazovanja in tvornega sodelovanja pri dogajanju v delovni skupini, se navaja na skupinsko delo v širšem pomenu besede in seveda ne pozabi na svoje mesto v skupini.

  Vaja:

 • spoznavanje strojne in programske opreme v učilnici, posebej odjemalcev in strežnika, če obstaja.

 • pojem uporabnika in administratorja

 • razlikuje pomembnost in hierarhijo pravic uporabnikov;

 • razume, kaj je delo administratorja;

 • razume pojem uporabniških imen in gesel ter katera imena in gesla nastopajo v učilnici;

 • zna se prijaviti v sistem in se odjaviti iz sistema;

 • zna zakleniti sistem in ga spet odkleniti;

 • zna priklicati seznam opravil, razume njegovo vsebino in zna zbrisati iz seznama programe in opravila, ki se ne odzivajo;

 • Postopoma se navaja na različna opravila v mreži, kako opravilom slediti in kako ukrepati, če pride do napake.

  Upravitelja mreže ne jemlje kot prisilo ali nujno zlo, temveč kot pomoč in kot vodnika pri delu.

  Zaveda se, da je delo v varnem sistemu učinkovito in tudi prijetno.

   

 • mape in pogone v skupni rabi

 • razume, kaj pomeni zaščita datoteke, mape ali pogona;

 • loči med zaščitenimi datotekami, mapami in pogoni ter nezaščitenimi;

 • zna priti do map in pogonov s polnim dostopom (poštni predali, mape za shranjevanje izdelkov);

 • zna priti do map in pogonov z delnim dostopom (tiskalniki, cdromi);

 • zna raziskovati cd-rom v skupni rabi;

 • zna preverjati čakalno listo na tiskalniku, pobrisati svoj dokument iz čakalne liste;

 • razume, zakaj ne more iz čakalne liste pobrisati dokumentov drugih uporabnikov;

 • Razvija občutek za to, da ima na voljo več naprav, več storitev, več računalnikov, več podatkov, če dela v skupini.

  Zaveda se pomena pridobivanja informacij iz različnih virov.

  Razvija občutek za presojanje kvalitete podatkov.

  Zna oceniti hitrost dostopa do neke naprave, mape, če jo hkrati uporablja več uporabnikov, vendar hitrosti ne precenjuje.

  Vaja:

 • spoznavanje ostale opreme v učilnici,

 • cd-romov, tiskalnikov, multimedijskih naprav,

 • programe v meniju start

 • zna priklicati programe na različne načine;

 • pozna nekaj različnih vrst programov in jih tudi pokliče (raziskovalec,urejevalniki besedil, predstavitve, preglednice, baze, grafični programi, pripomočki za kratka besedila in za preproste slike, igre in podobno);

 • razume pojem virusa kot programa;

 • zna uporabljati programe za iskanje virusov na disketi, disku, v omrežju in seveda razume, kakšne posledice povzročajo virusi;

 • Razvija sposobnost uporabe različnih programov in pripomočkov, njihovo povezovanje v različnih izdelkih.

  Razvija odgovornost pri shranjevanju in prenosu podatkov na shranjevalnih medijih, zaveda se pomena neokuženosti medijev.

  Zaveda se, da okuženost z virusi ne pomeni samo izgube podatkov temveč tudi izgube časa pri delu.

  Zaveda se, da je mora shranjevati izdelke na vsaj dveh mestih.

  Zaveda se, da izdelek shranjujemo v mapo s skupno rabo, če ga želimo dati na voljo ostalim, sicer ga pa raje zaščitimo pred tujimi pogledi.

  Vaja:

 • sestava preprostega besedila v Wordu 97, na primer vtisov s počitnic,

 • vstavljanje fotografije s CD-roma, ki je v skupni rabi, na primer z zbirke fotografij Corel PhotoPaint, Office 97, Encarta 97 in podobno,

 • shranjevanje izdelka na lokalni disk,

 • shranjevanje izdelka na disk ali mapo v skupni rabi na enem od drugih računalnikov,

 • pregled diskete pred virusi,

 • shranjevanje izdelka na disketo,

 • izpis izdelka na tiskalnik s preverjanjem čakalne liste tiskalnika,

 • odpiranje izdelkov iz drugih računalnikov v omrežni soseščini.

 • pojem internega klepeta s programom Chat

 • zna vzpostaviti zvezo s katerimkoli računalnikom v učilnici;

 • sledi klepetu in zna spreminjati pisavo ter ozadje;

 • zna se pogovarjati z več računalniki;

 • zna odgovoriti na čakajoči klic;

 • zna prekiniti zvezo;

 • Razvija sposobnost komuniciranja v »živo« z drugimi udeleženci skupine in preverja svojo iznajdljivost.

  Vaja:

 • vzpostavljanje zveze z dvema določenima računalnikoma v učilnici, ki jima je treba sporočiti točno določeno sporočilo,

 • pregled seznama opravil.

 • pojem interne elektronske pošte z Exchange for Windows ali Windows Messaging

 • spozna pojem in vrste protokola, posebej TCP/IP;

 • zna poiskati svoj IP naslov in razume, kdo ga določa v lokalni mreži;

 • razume pojem elektronskega naslova in kdo ga določa v primeru interne rabe;

 • razume uporabo adresarja;

 • razume pojem strežnika elektronske pošte in njegove naloge kot so prejemanje in odpošiljanje, pregledovanje, vračanje in urejanje pošte iz poštnega predala na strežniku po omrežni soseščini;

 • zna odposlati prvo pošto in preveriti, če je bila res odposlana;

 • odpošlje pošto več prejemnikom;

 • zna preveriti, ali je na strežniku kaj neprebrane pošte zanj

 • zna odgovoriti na prispelo pošto;

 • razlikuje prilepke različnih vrstbesedila, slike, grafe, tabele;

 • uporabi dodatna določila za pošto;

 • Razvija občutek za pomembnost natančnega planiranja vsebine pošte glede na prejemnika in glede na programe, ki jih želi pri tem uporabiti.

  Zaveda se pomembnosti preglednosti pošte, torej da ne uporablja niti premalo niti preveč prilepkov različnih vrst.

  Razvija orientacijo pri potovanju pošte po mreži

  Zaveda se natančno.sti pri pošiljanju pošte.

  Vaja:

 • izdelava zapisnika sestanka namišljenega podjetja v Wordu 97,

 • izdelava grafa uspešnosti poslovanja v lanskem letu v Excelu 97,

 • izdelava vabila na naslednji sestanek v Slikarju ali PowerPointu 97,

 • sestava pošte z vsemi tremi prilepki in to več prejemnikom v učilnici,

 • pošiljanje pošte in preverjanje, ali je bila pošta poslana,

 • izpis vsebine pošte in vseh prilepkov (vse to napravi pošiljatelj),

 • pregled prispele pošte in odpiranje prilepkov,

 • sestava in pošiljanje odgovora na prispelo pošto kot potrditev, da prejemnik na sestanek pride (to dvoje naredi prejemnik).

 • osnove Interneta z Internet Explorerjem 4.0 ali Netscapom

 • razume pojem in dostop do »Omrežja«;

 • uporabi internet protokol natančneje;

 • razume splošno sestavo IP naslovov in razpozna IP strežnika;

 • razume domene, poddomene, kratice ter pojem spleta ali WWW;

 • razume pojem WWW strežnika, domače in tuje WWW strežnike ter internega WWW strežnika, če ga šola ima;

 • razume konfiguracijo dostopa do interneta v učilnici

 • razume pojem POP3 uporabniškega imena in gesla ter kdo dodeljuje imena in gesla;

 • razume pojem elektronskega naslova, pravila za njegov zapis in pomen pravilnosti zapisa;

 • razume pojem URL naslova ter pregleda nekaj URL naslovov v adresnem polju brskalnika;

 • zna uporabljati gumbe naprej in nazaj, domov, osveži, išči in izpiši;

 • razume pojem spletne strani in njene sestavne dele;

 • razume pojem hiperpovezave v tekstni in slikovni obliki;

 • preizkusi iskanje spletnih strani po URL naslovu in po različnih pojmih;

 • zna pregledati zgodovino iskanja in odpiranja strani;

 • pozna pojem zaznamka in kako zaznamke urejamo;

 • razume možnost naročanja artiklov, storitev (na primer bančnih in knjižničnih), vstopnic, iz sedeža;

 • zna pregledovati obsežne baze podatkov na spletu (vreme, knjižnice, nepremičnine, borza, zakoni);

 • zna uporabljati FTP strežniške storitve, snemanje programov in datotek z interneta, raztegovanje z WINZIP programom in shranjevanje na lokalni disk;

 • razume Mail strežniške storitve, pojem zunanje elektronske pošte, nekatere poštne strežnike in poštne predale na njih;

 • razume, kakšno pot prehodi pošta od pošiljatelja do prejemnika in to primerja z interno pošto;

 • zna brskati po imeniku elektronskih naslovov;

 • poskusi poslati pošto na šolski skupinski naslov in tudi pogleda, ali je bila odposlana;

 • administrator mu pošlje odgovor na prejeto pošto, dijak pa ga poišče v poštnem predalu;

 • zna uporabljati CHAT ali klepet strežniške storitve in jih primerja z internim klepetom;

 • prijavi se na enega od strežnikov in se nauči poteka klepeta;

 • Zaveda se pomena iskanja informacij v »živo« v najširšem okolju, kar je možno.

  Zaveda se, da kljub navidezni nepreglednosti lahko sledi osnovnim kažipotom iskanja informacij v »svetu« kot so: ip naslovi, domene, področja, strežniki.

  Zaveda se, da se informacije na svetovnem spletu spreminjajo z neverjetno, vendar še vedno dojemljivo hitrostjo.

  Razume, kaj pomeni iskanje in obdelava informacije »iz sedeža«.

  Zaveda se nevarnosti objave svojih osebnih podatkov.

  Spozna nekatere možnosti zlorabe spleta, kot je na primer širjenje političnih informacij, možnost kriminala, ne nazadnje prenos virusov na lasten računalnik.

  Zave se slabe strani elektronske pošte.

  Zave se prednosti in slabosti nalaganja programov in datotek na daljavo.

  Razvija nov način komuniciranja preko večplastne mreže klepeta o različnih temah.

  Vaje:

 • iskanje spletnih strani, ki so povezane z bančništvom, trgovino, trženjem, vlado, radijskimi in TV mediji, časopisi in revijami, knjižnicami, telekomunikacijami,sezonsko turistično ponudbo, ponudbo na računalniškem področju, ponudbo za sestavo spletnih strani z novejšimi pristopi s pomočjo 3D grafike (Superscape), aktualnimi dogodki.

 • urejanje zaznamkov z najdenimi stranmi.

 • izdelava obnove strani v Wordu 97 in Power Pointu 97 z uporabo slik s spletnih strani kot ozadja, slikovnega materiala in kot vzorca za zapolnjevanje objektov.

 • uporaba zvoka midi in avdiodatotek s spletnih strani, snemanje in raztegovanje zvočnih datotek na disk in vstavljanje v izdelek

 • uporaba video datotek s spletnih strani.

 • uporaba prehodnih gumbov naprej, nazaj in domov v lastnem izdelku

 • shranjevanje izdelka.

 • izpis izdelka.

 • pošiljanje izdelka na šolski naslov kot prilepka k zunanji elektronski pošti.

 • časovne ovire pri pošiljanju.

 • preverjanje, če je bil izdelek poslan.

 • administrator potrdi prejem izdelka.

 • oblikovanje spletnih strani v programih Word 97 in FrontPage 98

 • razlikuje osnovne sestavne dele spletne strani;

 • razume, kaj je to html format dokumentov;

 • zna pisati in urejati besedilo na spletni strani;

 • zna uporabljati različne tipe naslovov;

 • zna izdelati hiperpovezave v obliki teksta in slike;

 • zna uporabljati slike, risbe, fotografije različnih formatov (jpg, gif, tif in ostale);

 • razume pojem prosojnosti grafike, kakšen vpliv ima prosojnost na velikost slike in na kvaliteto slike;

 • uporablja ozadja in podlage različnih vrst (risbe in fotografije iz zbirk, skenirane fotografije, senčenje, teksture, matrične vzorce, tudi glasbeno ozadje);

 • uporablja animirano grafiko;

 • uporablja animirane naslove;

 • uporablja delilne črte;

 • zna sestaviti tabelo in jo urediti;

 • zna uporabiti padajoče in pomikalne menije;

 • zna uporabiti radijske gumbe in potrditve

 • zna uporabiti vnosna polja;

 • uporabi gumba potrdi in zbriši in ve, kje se najdejo rezultati potrditve;

 • vstavlja števec obiskovalcev;

 • vstavlja elektronski naslov za pošiljanje pripomb na spletno stran;

 • zna uporabljati predloge kot so vprašalniki, okvirji;

 • zna odpreti shranjeno spletno stran v brskalniku;

 • razume, kako vpliva pretvorba že narejenih dokumentov iz paketa Office 97 v html format, kaj se pri tem ohrani in kaj spremeni;

 • zna povezati urejanje spletnih strani z znanjem o urejanju besedil na splošno;

 • zna uporabiti znanje o delu s preglednicami in bazami podatkov, predvsem, kadar želi uporabiti že narejene in urejene izračune ali podatke v drugih programih (Excel 97 in Access 97);

 • prepozna tudi, da lahko v različnih brskalnikih vidimo različno sliko svoje strani in se nauči stran sestaviti tako, da je v različnih brskalnikih čimbolj podobna svojemu originalu.

 • Zave se drugačnosti informacije v elektronski obliki od tiste v papirnati.

  Zave se, da se mora pri izdelavi spletnih strani držati vsebinskih pravil, kajti strani so večinoma namenjene javnosti.

  Spozna nekaj vodil za preglednost strani, nekaj pravil, kako pritegniti bralčevo pozornost in oblikovati estetski izgled strani.

  Razvije spoznanje, da za oblikovanje svoje lasne strani ne zadoščajo samo informacije z interneta, temveč širše znanje.

  Vaja1:

 • sestava jedilnega lista (v Wordu 97) namišljene restavracije ali gostilne s tekstnima hiperpovezavama na dva recepta jedi, ki nastopajo na jedilnem listu,

 • uporaba slik, delilnih črt, ozadja, vse lahko snamemo z interneta ali pa uporabimo kak CD-rom z zbirko Web grafike,

 • izdelava tabele s cenami jedi,

 • shranjevanje na lokalni disk

 • pregled strani v brskalniku, preizkus delovanja hiperpovezav,

 • uporaba ukazov naprej in nazaj v brskalniku,

 • izpis jedlnega lista in povezav na tiskalnik.

  Vaja2:

 • sestava predstavitve lastnega razreda (v FrontPageu 98) s tekstnimi in slikovnimi hiperpovezavami na datoteke o dijakih, profesorjih, razredniku, dogodkih v razredni skupnosti,

 • uporaba slik, delilnih črt, ozadja, animirane grafike, animiranih naslovov in glasbene podlage,

 • izdelava vnosnih polj za predloge o izboljšanju delovanja razredne skupnosti

 • vstavljanje gumbov potrdi in zbriši,

 • vstavljanje hiperpovezave na šolsko stran na Internetu,

 • vstavljanje elektronskega naslova šole za pošiljanje pripomb na spletno stran,

 • vstavljanje števca obiskovalcev,

 • shranjevanje strani na lokalni disk,

 • pregled shranjene strani in vseh povezav v brskalniku,

 • preverjanje, kako se povečuje števec obiskovalcev, ko gledalec odpira stran večkrat zaporedoma,

 • uporaba ukaza osveži v brskalniku ter ukazov naprej in nazaj,

 • izpolnjevanje vnosnih polj v brskalniku in potrditev vsebine polj,

 • izpis strani in povezav (razen šolske strani in naslova) na tiskalnik,

 • brisanje vsebine vnosnih polj,

 • pregled rezultatov potrditev iz različnih računalnikov (naredi ga administrator in rezultate sporoči uporabnikom).

  Vaja3:

 • sestava reklame (v FrontPageu 98) za trženje namišljenega izdelka preko interneta s tekstnimi in slikovnimi povezavami na opis, izgled in prodajne lastnosti izdelka,

 • uporaba slikovnega, animiranega in glasbenega materiala,

 • izdelava vnosnih polj za naročanje izdelka s podatki o naročniku, načinu plačila in količini naročila,

 • vstavljanje gumbov potrdi in zbriši,

 • vstavljanje števca obiskovalcev,

 • shranjevanje na disk ali mapo v skupni rabi, najbolje na strežniku,

 • pregled strani in povezav v brskalniku,

 • kontrola števca obiskovalcev, kakšna je razlika pri spremembi števca pri odpiranju iz lokalnega diska in pri odpiranju z diska v skupni rabi,

 • izpolnjevanje vnosnih polj,

 • potrditev vnosnih polj,

 • izpis strani in povezav,

 • brisanje vsebine vnosnih polj,

 • preverjanje rezultatov naročanja.


 • 6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • vsi cilji

 • Poslovna informatika-osnove

 • vsa znanja;

 • spozna programe v meniju start

 • spozna pojem interne elektronske pošte

 • razlikuje prilepke različnih vrst – besedila

 • spozna oblikovanje spletnih strani

 • zna povezati urejanje spletnih strani z znanjem o urejanju besedil na splošno

 • Strojepisje z obdelavo besedil

 • urejevalniki besedil;

 • spozna programe v meniju start

 • spozna pojem interne elektronske pošte

 • razlikuje prilepke različnih vrst – grafe in tabele

 • spozna osnove interneta:

 • preizkusi iskanje spletnih strani po url naslovih in po različnih pojmih

 • uporablja obsežne baze podatkov

 • razume možnost naročanja artiklov in storitev iz sedeža,

 • spozna oblikovanje spletnih strani

 • zna uporabiti znanje o delu s preglednicami in bazami podatkov

 • Gospodarsko poslovanje

 • Excel 97;

 • Access 97;

 • borza, banke, trgovina, turizem, trženje;

 • spozna osnove interneta:

 • preizkusi iskanje spletnih strani

 • Upravno poslovanje

  Pravo

 • telekomunikacije, uprava;

 • vlada, zakoni;