B. POSEBNI DEL 

PREDMETNIK  ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK / SSI

P R E D M E T I    

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
število ur v
programu

število. ur na

število ur na

število ur na

število ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

2

70

  

 

  

 

    

70

Matematika

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Zgodovina

     

2

70

2

70

     

140

Geografija

2

70

                 

70

Sociologija ali psihologija

                 

2

68

68

Fizika

     

2

70

2

70

2

68

208

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

17

595

17

595

16

560

16

544

2294

 

B – Strokovno-teoretični predmeti

Računalništvo in dokumentiranje

4

140

3

105

           

245

Tehnologija s kemijo

2

70

2

70

           

140

Osnove elektrotehnike

3

105

3

105

           

210

Elektrotehnika, vezja in naprave

3

105

4

140

3

105

2

68

418

Meritve in regulacije

           

3

105

3

102

207

Digitalna tehnika

           

3

105

3

102

207

Izbirni predmet*

           

3

105

4

136

241

Skupaj B

12

420

12

420

12

420

12

408

1668

 
C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

3

105

3

105

4

140

4

136

486

 

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

  

96

  

96

  

96

  

64

352

  

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

32

1120

32

1088

4448

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

  

1216

  

1216

  

1216

  

1152

4800

                    

Št. tednov pouka

  

35

  

35

  

35

  

34

139

Št. tednov interesnih dejavnosti

  

3

  

3

  

3

  

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

  

38

  

38

  

38

  

36

150

*Preglednica izbirnih predmetov

PREDMETI

3.letnik

4.letnik

Skupno število ur v
programu

število ur na število ur
teden leto teden leto

Avtomatika ali

3

105

4

136

241

Prenosna in informacijska elektronika ali

3

105

4

136

241

Multimedijska elektronika

3

105

4

136

241


Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik   

Predmet   

Izvajalec   

Letno število ur za vaje*   

Število dijakov v skupini   

Letno število ur za sodelavca

na oddelek

na skupino

1.

 

Računalništvo in dokumentiranje

učitelj

70

do 17

   

Tehnologija s kemijo

učitelj

laborant

9

do 17

12

9

Elektrotehnika, vezja in naprave

učitelj

laborant

70

do 17

35

 

Praktični pouk

učitelj

105

do 17

   

2.

Fizika

učitelj

laborant

6

do 17

13

6

Računalništvo in dokumentiranje

učitelj

70

do 17

   

Elektrotehnika, vezja in naprave

učitelj

laborant

70

do 17

35

 

Praktični pouk

učitelj

105

do 17

   

3.

Fizika

učitelj

laborant

6

do 17

13

6

Meritve in regulacije

učitelj

laborant

35

do 17

35

 

Digitalna tehnika

učitelj

35

do 17

 

 

 

Avtomatika ali
Prenosna in informacijska elektronika ali
Multimedijska elektronika

učitelj

 

laborant

35

do 17

35

 

Praktični pouk

učitelj

140

do 17

   

4.

Fizika

učitelj

laborant

8

do 17

12

8

Meritve in regulacije

učitelj

laborant

34

do 17

34

 

Digitalna tehnika

učitelj

laborant

34

do 17

34

 

Avtomatika ali Prenosna in informacijska elektronika ali Multimedijska elektronika

učitelj

34

do 17

 

 

Praktični pouk

učitelj

136

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba fizike

laborant srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Računalništvo in dokumentiranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali elektrotehnike

Tehnologija s kemijo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali elektrotehnike

laborant srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Osnove elektrotehnike

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

Elektrotehnika, vezja in naprave

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

Meritve in regulacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

Digitalna tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

Avtomatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant srednješolska strokovna izobrazba iz elektrotehnike

Prenosna in informacijska elektronika

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

Multimedijska elektronika

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike

laborant srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike

Praktični pouk

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz elektrotehnike