A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK ENERGETIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik / elektrotehnica energetike

Trajanje izobraževanja: štiri leta (srednje strokovno izobraževanje)

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu..

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Računalništvo in dokumentiranje

ustno, vaje, risbe

Tehnologija s kemijo

ustno, vaje

Osnove elektrotehnike

pisno, ustno

Elektrotehnika in električne inštalacije

ustno, vaje

Meritve in avtomatizacija

ustno, vaje

Električni stroji

ustno, vaje

Elektroenergetski sistemi

ustno

Praktični pouk

dnevnik praktičnega pouka in storitev ali izdelek in zagovor

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: