B. POSEBNI DEL 

PREDMETNIK ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA / SSI

P R E D M E T I     

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A – Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

2

70

                 

70

Matematika

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Zgodovina

     

2

70

2

70

     

140

Geografija

2

70

                 

70

Sociologija ali psihologija

                 

2

68

68

Fizika

     

2

70

2

70

2

68

208

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

17

595

17

595

16

560

16

544

2294

 

B – Strokovno-teoretični predmeti

Računalništvo in dokumentiranje

4

140

                 

140

Tehnologija s kemijo

2

70

2

70

           

140

Osnove elektrotehnike

3

105

3

105

           

210

Algoritmi in programski jeziki

     

4

140

4

140

4

136

416

Elektrotehnika

3

105

3

105

           

210

Računalniška omrežja

           

3

105

2

68

173

Računalniške komponente

           

2

70

2

68

138

Podatkovne baze

           

3

105

4

136

241

Skupaj B

12

420

12

420

12

420

12

408

1668

 

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

3

105

3

105

4

140

4

136

486

 

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

  

96

  

96

  

96

  

64

352

  

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

32

1120

32

1088

4448

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

  

1216

  

1216

  

1216

  

1152

4800

                    

Število tednov pouka

  

35

  

35

  

35

  

34

139

Število tednov interesnih dejavnosti

  

3

  

3

  

3

  

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

  

38

  

38

  

38

  

36

150

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik   

Predmet   

Izvajalec   

Letno število ur za vaje*   

Število dijakov v skupini   

Letno št. ur za sodelavca

na oddelek

na skupino

1.

Računalništvo in dokumentiranje

učitelj

70

do 17

   

Tehnologija s kemijo

učitelj

laborant

9

do 17

12

9

Elektrotehnika

učitelj

laborant

70

do 17

35

 

Praktični pouk

učitelj

105

do 17

   

2.

Fizika

učitelj

laborant

6

do 17

13

6

Algoritmi in programski jeziki

učitelj

70

do 17

   

Elektrotehnika

učitelj

laborant

70

do 17

35

 

Praktični pouk

učitelj

105

do 17

   

3.

Fizika

učitelj

laborant

6

do 17

13

6

Algoritmi in programski jeziki

učitelj

70

do 17

   

Podatkovne baze

učitelj

35

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

140

do 17

   

4.

Fizika

učitelj

laborant

8

do 17

12

8

Algoritmi in programski jeziki

učitelj

68

do 17

   

Podatkovne baze

učitelj

34

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

136

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanja, ki jih morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanja

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant srednja ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu z najmanj 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Računalništvo in dokumentiranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali elektrotehnike

Tehnologija s kemijo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali elektrotehnike

laborant srednja ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu z najmanj 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Osnove elektrotehnike

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva

Algoritmi in programski jeziki

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali elektrotehnike

Elektrotehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva

laborant srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva

Računalniška omrežja

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali elektrotehnike

Računalniške komponente

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali elektrotehnike

Podatkovne baze

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali elektrotehnike

Praktični pouk

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali

višješolska ali visokošolska izobrazba iz elektrotehnike