A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik / elektrotehnica računalništva

Trajanje izobraževanja: štiri leta (srednje strokovno izobraževanje)

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Računalništvo in dokumentiranje,

ustno, vaje, risbe

Tehnologija s kemijo

ustno, vaje

Osnove elektrotehnike

pisno, ustno

Algoritmi in programski jeziki

pisno, ustno, vaje

Elektrotehnika

pisno, ustno

Računalniška omrežja

ustno

Računalniške komponente

ustno

Podatkovne baze

ustno

Praktični pouk

dnevnik praktičnega pouka, storitev ali izdelek in zagovor

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: