A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK TELEKOMUNIKACIJ srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik / elektrotehnica telekomunikacij

Trajanje izobraževanja: štiri leta (srednje strokovno izobraževanje)

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Računalništvo in dokumentiranje

ustno, vaje, risbe

Tehnologija s kemijo

ustno, vaje

Osnove elektrotehnike

pisno, ustno

Elektrotehnika

ustno, vaje

TK* -osredovalne in terminalne naprave

ustno, vaje

Meritve v TK

ustno, vaje

TK prenosni sistemi in naprave

ustno

TK napeljave, omrežja in storitve

ustno, vaje

Praktični pouk

dnevnik praktičnega pouka, storitev ali izdelek in zagovor

* telekomunikacije, telekomunikacijski …..

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: