B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK GOSTINSKI TEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Matematika

3

105

3

105

2

70

3

102

382

Umetnost

2

70

 

 

 

 

   

70

Zgodovina

 

 

2

70

2

70

 

 

140

Geografija

 

 

 

 

2

70

2

68

138

Informatika

2

70

 

 

 

 

   

70

Fizika

2

70

 

 

 

 

   

70

Kemija

2

70

 

 

 

 

   

70

Biologija

 

 

2

70

 

 

   

70

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

21

735

17

595

15

525

14

476

2331

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Prehrana

 

 

2

70

3

105

3

102

277

Organizacija in ekonomika v gostinstvu

 

 

2

70

2

70

4

136

276

Tuji jezik II

2

70

2

70

3

105

3

102

347

Poslovno komuniciranje

 

 

2

70

 

 

   

70

Zdravstvena vzgoja s higienskim minimumom

2

70

 

 

 

 

   

70

Skupaj B

4

140

8

280

8

280

10

340

1040

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk:* 

Kuharstvo

5

175

4

140

5

175

6

204

694

Strežba

2

70

3

105

4

140

2

68

383

Skupaj praktični pouk

7

245

7

245

9

315

8

272

1077

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

 

 

 

72

 

72

 

 

144

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

32

1120

32

1088

4448

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

245

 

317

 

387

 

272

1221

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1216

 

1216

 

1216

 

1152

4800

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1216

 

1288

 

1288

 

1152

4944

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

 

 

 

2

 

2

   

4

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

40

 

40

 

36

154

 Pojasnilo k predmetniku:

* Dijaki v 4. letniku izbirajo med 6 urami kuharstva in 2 urama strežbe tedensko ali 6 urami strežbe in 2 urama kuharstva tedensko.

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj

6

do 17

 

 

laborant     13 6

Kemija

učitelj

9

do 17

 

 

laborant     12 9

Kuharstvo (praktični pouk)

učitelj

175

do 17

   

Strežba (praktični pouk)

učitelj

70

do 17

   

2.

Biologija

učitelj

12

do 17

 

 

laborant     12 12

Kuharstvo (praktični pouk)

učitelj

140

do 17

   

Strežba (praktični pouk)

učitelj

105

do 17

   

3.

Kuharstvo (praktični pouk)

učitelj

175

do 17

   

Strežba (praktični pouk)

učitelj

140

do 17

   

4.

Kuharstvo (praktični pouk) /
Strežba (praktični pouk)
ali
Strežba (praktični pouk) /
Kuharstvo (praktični pouk)

učitelj

204/68

do 17

   
učitelj 68/204 do 17    

 

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Tuji jezik II

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Prehrana

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije

Organizacija in ekonomika v gostinstvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, ali turizma

Poslovno komuniciranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije ali pedagogike ali sociologije ali turizma

Zdravstvena vzgoja s higienskim minimumom

učitelj

 

visokošolska izobrazba iz zdravstva, veterine ali biologije

 

Kuharstvo (praktični pouk)

učitelj

višja ali visokošolska strokovna izobrazba iz gostinstva

Strežba (praktični pouk)

učitelj

višja ali visokošolska strokovna izobrazba iz gostinstva