B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK GRADBENI TEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102 487

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

 

 

2

70

 

 

   

70

Matematika

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Zgodovina

2

70

2

70

 

 

   

140

Geografija

2

70

 

 

 

 

   

70

Psihologija/Sociologija*

 

 

 

 

   

2

68

68

Informatika

2

70

 

 

 

 

 

 

70

Fizika

2

70

2

70

2

70

   

210

Kemija

2

70

 

 

 

 

   

70

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

23

805

19

665

14

490

14

476

2436

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Materiali

2

70

2

70

 

 

   

140

Opisna geometrija

2

70

2

70

 

 

   

140

Visoke zgradbe

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Gradbena mehanika

 

 

2

70

3

105

4

136

311

Beton

 

 

 

 

3

105

   

105

Geodezija

 

 

 

 

2

70

   

70

Nizke zgradbe

 

 

2

70

3

105

4

136

311

Kalkulacije in poslovanje

 

 

 

 

2

70

4

136

206

Skupaj B

7

245

11

385

16

560

15

510

1700

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

2

70

2

70

2

70

3

102

312

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

 

 

 

72

 

72

 

 

144

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

32

1120

32

1088

4448

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

70

 

142

 

142

 

102

456

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1216

 

1216

 

1216

 

1152

4800

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1216

 

1288

 

1288

 

1152

4944

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

 

 

 

2

 

2

 

 

4

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

40

 

40

 

36

154

Pojasnilo k predmetniku:

* Šola določi enega od navedenih dveh predmetov.

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

 

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj

6

do 17

 

 

laborant     13 6

Kemija

učitelj

9

do 17

 

 

laborant     12 9

Materiali

učitelj

18

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

70

do 17

   

2.

Fizika

učitelj

6

do 17

 

 

laborant     13 6

Opisna geometrija

učitelj

70

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

70

do 17

   

3.

Fizika

učitelj

8

do 17

 

 

laborant     12 8

Gradbena mehanika

učitelj

20

do 17

   

Beton

učitelj

35

do 17

   

Geodezija

učitelj

15

do 17

   

Nizke zgradbe

učitelj

10

do 17

   

Kalkulacije in poslovanje

učitelj

30

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

70

do 17

   

4.

Gradbena mehanika

učitelj

20

do 17

   

Nizke zgradbe

učitelj

30

do 17

   

Kalkulacije in poslovanje

učitelj

40

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

102

do 17

   

* Vaje pri katerih se dijaki delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Materiali

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture, gradbeništva ali kemijske tehnologije

Opisna geometrija

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva

Visoke zgradbe

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva

Gradbena mehanika

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva ali arhitekture

Beton

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva ali arhitekture

Geodezija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geodezije ali gradbeništva

Nizke zgradbe

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva ali geologije

Kalkulacije in poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz gradbeništva ali arhitekture

Praktični pouk

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva