B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK PREDŠOLSKA VZGOJA / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

136

556

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Matematika

3

105

3

105

3

105

2

68

383

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

   

210

Geografija

2

70

2

70

2

70

   

210

Sociologija

   

2

70

       

70

Informatika

2

70

           

70

Biologija

2

70

2

70

2

70

   

210

Kemija

2

70

2

70

       

140

Fizika

2

70

2

70

       

140

Športna vzgoja

2

70

2

70

2

70

3

102

312

Skupaj A

24

840

24

840

18

630

12

408

2718

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Glasba z metodiko

3

105

2

70

2

70

2

68

313

Instrument

15 min

11,6

15 min

11,6

15 min

11,6

15 min

11,3

46

Likovna kultura z metodiko

2

70

3

105

2

70

2

68

313

Ples z metodiko

2

70

1

35

1

35

1

34

174

Psihologija

       

2

70

3

102

172

Pedagogika

       

2

70

3

102

172

Higiena z gospodinjstvom

       

3

105

   

105

Skupaj B

7

256,6

6

221,6

12

431,6

11

385,3

1295

 

C - Praktično izobraževanje

Tečaji s področja športa

1

35

1

35

1

35

   

105

Hospitacije

   

2

70

2

70

2

68

208

Praktično pedagoško delo

           

6

204 204

Skupaj C

1

35

3

105

3

105

8

 272

517

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delovna praksa

     

36

 

36

   

72

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1131,6

33

1166,6

33

1166,6

31

1065,3

4530

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

35

 

141

 

141

 

272

589

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1227,6

 

1262,6

 

1262,6

 

1129,3

4882

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1227,6

 

1298,6

 

1298,6

 

1129,3

4954

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

     

1

 

1

   

2

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

39

 

39

 

36

152

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Biologija

učitelj

12

do 17

   
laborant    

12

12

Kemija

učitelj

6

do 17

   
laborant    

13

6

Fizika

učitelj

6

do 17

   
laborant    

13

6

Instrument

učitelj

11,6

1

   

Ples z metodiko

učitelj

35

do 17

   

Tečaji s področja športa

učitelj

35

do 17

   

2.

Biologija

učitelj

12

do 17

   
laborant    

12

12

Kemija

učitelj

8

do 17

   
laborant    

12

8

Fizika

učitelj

8

do 17

   
laborant    

12

8

Instrument

učitelj

11,6

1

   

Likovna kultura z metodiko

učitelj

35

do 17

   

Tečaji s področja športa

učitelj

35

do 17

   

Hospitacije

učitelj

70

do 17

   

3.

Biologija

učitelj

12

do 17

   
laborant    

12

12

Instrument

učitelj

11,6

1

   

Higiena z gospodinjstvom

učitelj

35

do 17

   

Glasba z metodiko

učitelj

35

do 17

   

Ples z metodiko

učitelj

35

do 17

   

Tečaji s področja športa

učitelj

35

do 17

   

Hospitacije

učitelj

70

do 17

   

4.

Glasba z metodiko

učitelj

34

do 17

   

Instrument

učitelj

11,3

1

   

Likovna kultura z metodiko

učitelj

34

do 17

   

Hospitacije

učitelj

68

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije,

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Fizika

učitelj,

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Glasba z metodiko

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe

Instrument

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe

Likovna kultura z metodiko

učitelj

visokošolska izobrazba iz likovnega področja

Ples z metodiko

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje ali pedagogike z dodatno plesno izobrazbo (sodobni ples)

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Pedagogika

učitelj

visokošolska izobrazba iz pedagogike

Higiena z gospodinjstvom

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, gospodinjstva ali zdravstva

Tečaji s področja športa

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje ali kateregakoli drugega področja z vaditeljskim tečajem (učitelj smučanja III, učitelj plavanja, vaditelj kotalkanja)

Hospitacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz kateregakoli področja iz strokovnega dela predmetnika