B. POSEBNI DEL 

PREDMETNIK STROJNI TEHNIK (DV) / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik 3. letnik 4. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden leto teden leto teden leto teden leto
A Splošno-izobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

3

105

3

105

4

136

486

Madžarščina I ali Madžarščina II

4

140

3

105

3

105

4

136

486

Tuji jezik I

2

70

4

140

3

105

3

102

417

Matematika

3

105

3

105

2

70

3

102

382

Umetnost

2

70

                 

70

Zgodovina

2

70

2

70

           

140

Geografija

2

70

                 

70

Psihologija ali sociologija

           

2

70

     

70

Informatika

2

70

                 

70

Fizika

2

70

2

70

           

140

Športna vzgoja

2

70

2

70

3

105

2

68

313

Skupaj A

25

875

19

665

16

560

16

544

2644

 
 B - Strokovno-teoretični predmet                   
 Mehanika  2 70 2 70 2   70   2   68   278
 Snovanje in konstruiranje 70  70  2   70   2   68   278  
 Kemija z gradivi 3   105   2   70               175  
Merilna tehnika     2 70 2 70     140
Energetika     3 105 3 105 2 68 278
Krmilna tehnika         2 70 2 68 138
Tehnologija     2 70 3 105 3 102 277
Računalniško podprte tehnologije         3 105     105
Osnove podjetništva             2 68 68
Izbirni predmeti*             3 102 102
Skupaj B 7 245 13 455 17 595 16 544 1839
 
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk 3 105 3 105 2 70 2 68 348
 
Č-Praktično izobraževanje v delovnem procesu
Delovna praksa       72   72     144
 
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti   96   96   96   64 352
 
Skupno št. ur pouka (A+B+C) 35 1225 35 1225 35 1225 34 1156 4831
Skupaj praktično izobraž. (C+Č)   105   177   142   68 492
Št. ur izobž. v šoli (A+B+C+D)   1321   1321   1321   1220 5183
Skupaj (A+B+C+Č+D)   1321   1393   1393   1220 5327
 
Število tednov pouka   35   35   35   34 139
Število tednov delovne prakse       2   2     4
Št. tednov interesnih dejavnosti   3   3   3   2 11
Skupno št. tednov izobraževanja   38   40   40   36 154

Pojasnilo k predmetniku:

Madžarščina se poučuje na dveh ravneh: madžarščina I kot materni jezik in madžarščina II kot drugi jezik.

*Preglednica izbirnih predmetov:

PREDMETI   

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na št. ur na št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

  

Računalniško podprte tehnologije ali energetski sistemi ali mehatronika

                 

3

102

102

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Učitelj

sodelavec

Letno št. ur za vaje *

Število dijakov v skupini

Letno št. ur za sodelavca

na oddelek na skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 13

 

Mehanika

učitelj

17

do 13

 

Snovanje in konstruiranje

učitelj

17

do 13

 

Kemija z gradivi

učitelj

laborant

11

do 13

19

11

Praktični pouk

učitelj

70

do 13

 

Praktični pouk

učitelj

35

do 13

 

Fizika

učitelj

laborant

6

do 13

13

6

2.

Mehanika

učitelj

17

do 13

 

Snovanje in konstruiranje

učitelj

17

do 13

 

Kemija z gradivi

učitelj

laborant

9

do 13

12

9

Merilna tehnika

učitelj

17

do 13

 

Energetika

učitelj

17

do 13

 

Tehnologija

učitelj

17

do 13

 

Praktični pouk

učitelj

105

do 13

 

Fizika

učitelj

laborant

8

do 13

12

8

3.

Mehanika

učitelj

17

do 13

 

Snovanje in konstruiranje

učitelj

17

do 13

 

Merilna tehnika

učitelj

17

do 13

 

Energetika

učitelj

17

do 13

 

Krmilna tehnika

učitelj

17

do 13

 

Tehnologija

učitelj

17

do 13

 

Računalniško podprte tehnologije

učitelj

70

do 13

  

Praktični pouk

učitelj

70

do 13

 

4.

Mehanika

učitelj

17

do 13

 

Snovanje in konstruiranje

učitelj

17

do 13

 

Energetika

učitelj

17

do 13

 

Krmilna tehnika

učitelj

34

do 13

 

Tehnologija

učitelj

17

do 13

 

Računalniško podprte tehnologije ali energetski sistemi ali mehatronika

učitelj

68

do 13

 

Praktični pouk

učitelj

68

do 13

 

*Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Madžarščina I,

madžarščina II

učitelj

visokošolska izobrazba iz madžarskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Mehanika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Snovanje in konstruiranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Kemija z gradivi

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, metalurgije ali strojništva

laborant

srednja ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 urami kemije ali drugih predmetov iz kemijskega področja

Merilna tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali fizike

Energetika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

Krmilna tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Osnove podjetništva

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, organizacije dela ali ekonomije

Računalniško podprte tehnologije

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Energetski sistemi

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Mehatronika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Praktični pouk, 1. 2. in 3. letnik

4. letnik

učitelj

višja ali srednja strokovna izobrazba iz strojništva ali proizvodno tehničnega področja – strojništvo

visokošolska izobrazba iz strojništva