B. POSEBNI DEL 

PREDMETNIK STROJNI TEHNIK (SI) / SSI

PREDMETI   

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu   

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

                    

A Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

3

105

3

105

4

136

486

Italijanščina

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Matematika

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

2

70

                 

70

Zgodovina

2

70

2

70

           

140

Geografija

2

70

                 

70

Psihologija ali sociologija

           

2

70

     

70

Informatika

2

70

                 

70

Fizika

2

70

2

70

           

140

Športna vzgoja

2

70

3

105

2

70

3

102

347

Skupaj A

24

840

18

630

15

525

15

510

2505

                    

B - Strokovno-teoretični predmet

Mehanika

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Snovanje in konstruiranje

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Kemija z gradivi

3

105

2

70

           

175

Merilna tehnika

     

2

70

2

70

     

140

Energetika

     

3

105

3

105

2

68

278

Krmilna tehnika

           

2

70

2

68

138

Tehnologija

     

2

70

3

105

3

102

277

Računalniško podprte tehnologije

           

3

105

     

105

Osnove podjetništva

                 

2

68

68

Izbirni predmeti*

                 

3

102

102

Skupaj B

7

245

13

455

17

595

16

544

1839

                    

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

3

105

3

105

2

70

2

68

348

                    

Č-Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

        

72

  

72

     

144

                             

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

  

96

  

96

  

96

  

64

352

                    

Skupno število ur pouka (A+B+C)

34

1190

34

1190

34

1190

33

1122

4692

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

  

105

  

177

  

142

  

68

492

Št. ur izobž. v šoli (A+B+C+D)

  

1286

  

1286

  

1286

  

1186

5044

Skupaj (A+B+C+Č+D)

  

1286

  

1358

  

1358

  

1186

5188

                    

Število tednov pouka

 

35

 

35   35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

    

 

2   2     

4

Št. tednov interesnih dejavnosti

  3

 

3   3   2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

40

 

40

 

36

154

*Preglednica izbirnih predmetov:

PREDMETI   

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

Računalniško podprte tehnologije ali energetski sistemi ali mehatronika

                 

3

102

102

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Učitelj

sodelavec

Letno število ur za vaje*

Število dijakov v skupini

Letno št. ur za sodelavca

na oddelek na skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

 

Mehanika

učitelj

17

do 17

 

Snovanje in konstruiranje

učitelj

17

do 17

 

Kemija z gradivi

učitelj

laborant

11

do 17

19

11

Praktični pouk

učitelj

70

do 17

 

Praktični pouk

učitelj

35

do 10

 

Fizika

učitelj

laborant

6

do 17

13

6

2.

Mehanika

učitelj

17

do 17

 

Snovanje in konstruiranje

učitelj

17

do 17

 

Kemija z gradivi

učitelj

laborant

9

do 17

12

9

Merilna tehnika

učitelj

17

do 17

 

Energetika

učitelj

17

do 17

 

Tehnologija

učitelj

17

do 17

 

Praktični pouk

učitelj

105

do 10

 

Fizika

učitelj

laborant

8

do 17

12

8

3.

Mehanika

učitelj

17

do 17

 

Snovanje in konstruiranje

učitelj

17

do 17

 

Merilna tehnika

učitelj

17

do 17

 

Energetika

učitelj

17

do 17

 

Krmilna tehnika

učitelj

17

do 17

 

Tehnologija

učitelj

17

do 17

 

Računalniško podprte tehnologije

učitelj

70

do 17

 

Praktični pouk

učitelj

70

do 10

 

4.

Mehanika

učitelj

17

do 17

 

Snovanje in konstruiranje

učitelj

17

do 17

 

Energetika

učitelj

17

do 17

 

Krmilna tehnika

učitelj

34

do 17

 

Tehnologija

učitelj

17

do 17

 

Računalniško podprte tehnologije ali energetski sistemi ali mehatronika

učitelj

68

do 17

 

Praktični pouk

učitelj

68

do 17

 

*Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Italijanščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz italijanskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Mehanika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Snovanje in konstruiranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Kemija z gradivi

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, metalurgije ali strojništva

laborant

srednja ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov iz kemijskega področja

Merilna tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali fizike

Energetika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

Krmilna tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Osnove podjetništva

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, organizacije dela ali ekonomije

Računalniško podprte tehnologije

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Energetski sistemi

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Mehatronika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Praktični pouk, 1. 2. in 3. letnik

4. letnik

učitelj

višja ali srednja strokovna izobrazba iz strojništva ali proizvodno tehničnega področja – strojništvo

visokošolska izobrazba iz strojništva