SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

FARMAKOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

34

 

34

skupaj

34

 

34


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • pozna kategorije zdravil, njihovo delovanje in nevarne stranske učinke;

 • pripravljen je za samostojno in odgovorno dajanje zdravil pacientom po navodilih lečečega zdravnika;

 • razvija poklicno etiko in odnos do bolnikov.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Splošna farmakologija

  Dijak

  Dijak

   

 • se seznani s predmetom farmakologije

 • ustvari korelacijo z interno medicino in pediatrijo;

 • Sprejme medikamentozno terapijo kot pomemben del zdravstvene oskrbe pacienta.

   

 • zna razvrstiti izvore zdravil

 • zna klasificirati zdravila

 • zna oceniti popularnost zdravil

 • pozna tvorbo cene zdravila

 • zna klasificirati zdravila, na osnovi učinka zdravila na telo, v kategorije in podkategorije;

 • zna opredeliti kaj vpliva na pogostnost uporabe posameznega zdravila;

 • Oblikuje odnos do farmakoloških raziskav novih zdravil in kliničnega preizkušanja le-teh.

  Ogled lekarne v bolnišnici in na oddelku.

 • loči med kemičnim, generičnim in tovarniškim imenom zdravila

 • pozna sestavne dele recepta

 • zna ločevati zdravilne pripravke

 • pozna prilagajanje doze za posameznega pacienta;

 • prepozna posamezne oblike zdravilnih pripravkov in pozna njim ustrezne načine aplikacije;

 • Razvije in utrjuje odgovornost pri aplikaciji zdravila bolnikom.

   

 • zna ločevati osnovne biokemične procese skozi katere gre zdravilo

 • spozna detoksifikacijsko sposobnost jeter;

 • zna pacientu razložiti učinek zdravila in pomen rednega in pravilnega apliciranja;

 • Razume dinamiko vstopa in učinkovanja zdravila v človeku.

   

 • zna našteti faktorje, ki spremenijo učinek zdravila ( spol, starost, telesna teža, psihično stanje, interakcije, doziranje, aplikacija zdravil)

 • zna izkoristiti v prid bolniku vse faktorje, ki vplivajo na učinek zdravila;

 • zna izvesti aplikacije zdravil po gastrointestinalni in parenteralni poti;

 • se zna izogniti napakam pri aplikaciji zdravil in zna ukrepati v primeru napak;

 • zna poiskati informacije o možnih interakcijah;

 • Se zave kompleksnosti delovanja zdravil in motivacije za pravilno vzgojo pacienta.

   

 • prepozna nepričakovane reakcije na zdravilo (idiosinkrazija, teratogeni učinek, toleranca, odvistnost, hipersenzibilnost, anafilaktična reakcija)

 • predvidi možnost pojava nepričakovanih reakcij pri jemanju zdravil in njihovih posledic;

 • zna izvajati odgovorno dajanje zdravil;

 • Razvije potrebo za stalnim opazovanjem bolnika in tesnim stikom z bolnikom.

  Razvije skrben in pozoren odnos do pacienta.

   

  Specialna farmakologija

   

   

   

 • seznani se z delovanjem antiinflamatorikov

 • zna izvesti odvzeti kužnino za antibiogram

 • seznani se z delovanjem narkotičnih in nenarkotičnih analgetikov

 • spozna agonistično in antagonistično delovanje zdravila na avtonomni živčni sistem

 • zna pravilno oceniti delovanje mamil na človekovo telo in pojem odvisnosti povezati s škodljivim učinkom zdravil;

 • Razvije odnos do bolnika:

 • z nalezljivo boleznijo,

 • z bolečino,

 • s srčnimi obolenji,

 • z duševnimi motnjam,

 • z novotvorbo,

 • razume tegobe, ki so posledica terapije.

 •  

 • pozna uspavala in pomirjevala in njihove stranske učinke

 • pozna skupine kardiovaskularnih zdravil in njihovo profilaktično in terapevtsko uporabo

 • razume vpliv depresorjev in stimulantov na možgane

 • pozna skupine citostatikov in njihove nevarne stranske učinke

 • pozna vrste zdravila za respiratorni sistem

 • pozna ukrepe pri zastrupitvi z zdravili in strupi

 •  

  Je motiviran za izogibanje in opuščanje razvad ki bi lahko vodile v odvisnost.

   

 • razlikuje posamezne vrste zdravil, ki vplivajo na prebavni sistem

 • razlikuje vrste zdravila, ki se aplicirajo na kožo in sluznico

 • zna ukrepati v primeru urgentnih situacij;

 • Razvije sposobnost hitrega ukrepanja v urgentnih stanjih intoksikacije.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Antimikrobna zdravila

  Osnove kliničnih predmetov 3.letnik

  Biologija z mikrobiologija 3.letnik

 • vnetje;

 • gljive;

 • bakterije;

 • virusi;

 • Mamila

  Osnove kliničnih predmetov 3.letnik

 • motnje v delovanju živčevja;

 • Citostatiki

  Osnove kliničnih predmetov 3.letnik

  Biologija z mikrobiologija 3.letnik

  Osnove kliničnih predmetov – kirurgija 4.letnik

 • motnje v rasti, delitvi in dozorevanju celic;

 • preobčutljivnostne reakcije;

 • tumorji;

 • Minerali in vitamini

  Osnove kliničnih predmetov 3.letnik in 4.letnik

 • bolezni krvi;

 • Zastrupitev z zdravili in strupi

  Osnove kliničnih predmetov 3.letnik

  Biologija z mikrobiologija 3.letnik

 • zastrupitve;

 • zastrupitve z živili;

 • Osnovni biokemični procesi

  Biologija in mikrobiologija 1.letnik

  Anatomija in fiziologija 1.letnik

 • transport snovi;

 • presnova;

 • prebava;

 • Nepričakovane reakcije na zdravila

  Biologija z mikrobiologija 3.letnik

  Osnove kliničnih predmetov 3.letnik

 • preobčutljivnostne reakcije;

 • šok;

 • Analgetiki

  Osnove kliničnih predmetov – kirurgija 4.letnik

 • anestezija;

 • Kardiovaskularna zdravila

  Osnove kliničnih predmetov 3.letnik in 4.letnik

 • bolezni kardiovaskularnega sistema;

 • kardiovaskularna kirurgija;

 • Antikoagulantna terapija

  Osnove kliničnih predmetov 3.letnik in 4.letnik

 • motnje strjevanja krvi;

 • krvna obolenja;

 • Zdravila respiratornega trakta

  Osnove kliničnih predmetov 3.letnik

 • bolezni respiratornega sistema;

 • Zdravila prebavnega trakta

  Osnove kliničnih predmetov 3.letnik

 • bolezni prebavnega trakta;

 • Zdravila urinarnega trakta

  Osnove kliničnih predmetov 3. in 4.letnik

 • bolezni sečil;

 • bolezni ledvic;

 • Mamila

  Zdravstvena nega in prva pomoč 4.letnik

  Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko 1.letnik

 • samodestruktivno obnašanje;

 • raba in zloraba drog;

 • Aplikacija zdravil

  Zdravstvena nega in prva pomoč 2.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega otrok 3.letnik

 • zdravila;

 • priprava in aplikacija zdravil pri otroku;

 • Citostatiki

  Zdravstvena nega in prva pomoč 4.letnik

 • zdravstvena nega bolnika s sistemsko terapijo;

 • Psihotropna zdravila

  Etika in komuniciranje 4. Letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega duševnega bolnika 4.letnik

 • komunikacija z urgentnim bolnikom;

 • farmakoterapija duševnega bolnika;

 • Biokemični procesi zdravila

  Zdrava prehrana in dietetika 2.letnik

 • prebava in presnova;