SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

56

14

70

2.

56

14

70

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

112

28

140


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • spozna zgradbo človeškega telesa;

 • razume delovanje posameznih organov in organskih sistemov;

 • zna povezovati delovanje organskih sistemov v celotnem organizmu;

 • je pripravljen za izobraževanje pri sorodnih predmetih v višjih letnikih;

 • zna povezovati teoretično znanje s praktičnim delom.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Anatomija in fiziologija

  Dijak

  Dijak

   

 • seznani se s predmetom anatomija in fiziologija in s področji, ki jih obravnava

 • sposoben je vzpostaviti korelacije z drugimi predmeti;

 • Zave se pomena predmeta kot temeljnega za vse nadaljnje strokovne oziroma Klinične predmete, kar zanj pomeni motivacijo.

   

  Celica

   

   

   

 • pozna osnovno zgradbo človeške celice

 • pozna osnove celične delitve

 • loči med mitozo in mejozo

 • pozna načine prehajanja snovi v in iz celice

 • skicira človeško celico;

 •  

  Vaja: mikroskopiranje različnih tipov živalskih celic.

  Tkiva

   

   

   

 • našteje tkiva v človeškem telesu in ve, kje so posamezna tkiva v telesu

 • primerja zgradbo različnih tkiv

 • postavi definicijo tkiva;

 • glede na zgradbo tkiva samostojno sklepa na njegovo delovanje;

 •  

  Vaja: mikroskopiranje histoloških preparatov.

  Organski sistemi

   

   

   

 • našteje organske sisteme in opiše njihovo funkcijo

 • seznani se s topografsko delitvijo telesa;

 • razvije sposobnost za razumevanje povezanosti organskih sistemov;

 •    

  Skelet

   

   

   

 • našteje stike med kostmi, pozna  zgradbo sklepa

 • zna našteti glavne kosti v telesu

 • pozna naloge in pomen posameznih kosti

 • skicira sklep

 • prepozna kosti in jih samostojno pokaže na modelu;

 • Zaveda se pomena telesne aktivnosti za pravilen razvoj gibal.

  Vaja:

 • prepoznavanje in orientacija kosti hrbtenice, prsnega koša in medenice na modelih in skicah,

 • prepoznavanje in orientacija kosti obeh ekstremitet in glave na modelih in skicah.

 • Mišičje

   

   

   

 • pozna osnovno delovanje mišic

 • našteje glavne skupine skeletnih mišic in njihove naloge

 • na modelu samostojno pokaže posamezne mišice;

 •  

  Vaja:

 • prepoznavanje  skeletnih mišic na  modelih in skicah, določanje narastišč in pritrdišč mišic;

 • mikroskopiranje: skeletne, gladke in srčne mišice.

 • Živčevje

   

   

   

 • pozna izraz homeostaza in razume njen pomen

 • razume princip delovanja živčevja

 • pozna dele centralnega in perifernega živčevja in njihove naloge

 • loči med hrbtenjačnimi in možganskimi  živci

 • loči med somatskim in vegetativnim živčevjem in pozna njune naloge

 • skicira osnovne tipe nevronov in glede na njihovo zgradbo sklepa na njihovo nalogo;

 • sposoben je opisati potek refleksa;

 • samostojno pokaže dele živčevja na modelu;

 • sklepa o povezanosti somatskega in vegetativnega živčevja;

 •  

  Vaja:

 • prepoznavanje in orientacija delov živčevja na modelih in skicah,

 • sekcija sesalčjih možganov,

 • mikroskopiranje živčnega tkiva (možgani, hrbtenjača, ganglij ...).

 • Prebavila

   

   

   

 • pozna pomen prebavil

 • našteje osnovne skupine hrane

 • našteje dele prebavne cevi in prebavne žleze

 • ve, kaj se v posameznem delu prebavnega trakta dogaja s hrano

 • pozna delovanje prebavnih žlez

 • loči med mehansko in kemično prebavo

 • loči med prebavo in presnovo

 • samostojno pokaže dele prebavil in prebavne žleze na modelu;

 • Zaveda se pomena zdrave prehrane za svoje zdravje.

  Vaja:

 • prepoznavanje in orientacija delov prebavil in prebavnih žlez na modelih in skicah,

 • mikroskopiranje jeternega tkiva, stene želodca, tankega in debelega črevesja,

 • delovanje prebavnih  encimov (2 uri),

 • jezik kot prebavni organ in kot kemoreceptor.


 • 2. letnik


  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Obtočila

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna zgradbo krvi in njene naloge

 • pozna zgradbo srca in njegovo delovanje

 • pozna zgradbo in vrste žil

 • našteje najpomembnejše žile v telesu

 • pozna krvne obtoke in njihov  pomen

 • pozna zgradbo in pomen limfnega obtoka

 • razume povezanost krvnega in limfnega obtoka

 • samostojno pokaže dele srca in pomembne žile na modelu;

 • sklepa o delovanju srca;

 • Zaveda se nevarnosti kajenja in uživanja alkohola za srce in ožilje.

  Vaja:

 • prepoznavanje in orientacija srca in ožilja na modelih in skicah,

 • sekcija sesalčjega srca,

 • opazovanje delovanja srca, označevanje toka krvi skozi srce, merjenje pulza,

 • mikroskopiranje krvnega razmaza, prečnih prerezov žil in bezgavk.

 • Dihala

   

   

   

 • pozna zgradbo in delovanje dihal

 • našteje organe v medpljučju

 • razume princip ventilacije

 • samostojno pokaže dele dihal na modelu;

 • sklepa o delovanju dihal;

 • Zaveda se nevarnosti kajenja in onesnaženega zraka za dihala.

  Vaja:

 • prepoznavanje in orientacija delov dihal na modelih in skicah,

 • sekcija sesalčjih pljuč,

 • mikroskopiranje pljučnega tkiva in prečnih prerezov dihalnih poti,

 • nastajanje co2 pri človeku

 • Sečila

   

   

   

 • pozna zgradbo sečil

 • razume delovanje sečil

 • samostojno pokaže dele sečil na modelu;

 • sklepa o razlikah med primarnim in sekundarnim sečem;

 •  

  Vaja:

 • prepoznavanje in orientacija delov sečil na modelih in skicah,

 • sekcija sesalčjih ledvic.

 • Koža

   

   

   

 • pozna zgradbo kože in njene naloge

 • našteje kožne derivate

 • sklepa o pomenu kože pri termoregulaciji telesa;

 • Zaveda se pomena osebne higiene za vzdrževanje zdrave kože.

   

  Čutila

   

   

   

 • razume pomen čutil in njihovo povezavo z živčevjem

 • našteje čutila in pozna njihove naloge

 • sklepa o povezanosti med čutili

 • Zaveda se pomena pravilne uporabe zaščitnih krem pri sončenju.

   

  Oko

   

   

   

 • pozna zgradbo očesa in razume njegovo delovanje v povezavi z živčevjem

 • samostojno pokaže dele očesa;

 • zna določiti pravilno razdaljo pri branju;

 •  

  Vaja: sekcija sesalčjega očesa.

  Uho

   

   

   

 • pozna zgradbo ušesa in razume njegovo delovanje v povezavi z živčevjem

 • samostojno pokaže dele ušesa;

 •    

  Koža

   

   

   

 • našteje naloge, ki jih koža kot čutilo opravlja

 • samostojno pokaže dele kože;

 •  

  Vaja: koža kot čutilo.

  Endokrine žleze

   

   

   

 • razume povezavo v delovanju živčevja in endokrinih žlez ter vzdrževanju homeostaze

 • pozna zgradbo in naloge posameznih žlez in ve, kje v telesu so

 • sklepa o posledicah pomanjkanja določenega hormona ali o posledicah, če je določenega hormona preveč;

 •  

  Vaja: mikroskopiranje histoloških preparatov endokrinih žlez (hipofiza, ščitnica, trebušna slinavka, nadledvična žleza ...).

  Spolovila

   

   

   

 • pozna zgradbo in delovanje moških spolovil

 • pozna zgradbo in delovanje ženskih spolovil

 • pozna osnove menstrualnega cikla in potek nosečnosti

 • loči med primarnimi in sekundarnimi spolnimi znaki

 • samostojno pokaže dele moških in ženskih spolovil na modelu;

 • razume pomen zdravega življenja med nosečnostjo;

 • sklepa o primernosti metod zaščite pred nezaželeno nosečnostjo;

 • Skrbi za higieno svojih sečil in spolovil.

  Zaveda se pomena odgovornega načrtovanja družine.

  Vaja: prepoznavanje in orientacija delov moških in ženskih spolovil na modelih in skicah.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Celica

  Biologija z mikrobiologijo 1.letnik

  Patologija, patološka fiziologija in osnove interne medicine 3.letnik

 • celica;

 • poškodbe in smrt celice;

 • Organski sistemi

  Zdravstvenega nega in prva pomoč 4.letnik

 • razvoj in rast ploda;

 • Skeletnik

  Patologija, patološka fiziologija in osnove interne medicine 3.letnik

  Osnove kliničnih predmetov – kirurgija 4.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 3.letnik

 • revmatične bolezni kosti in sklepov;

 • izvin, izpah, zlom;

 • poškodbe kosti;

 • Živčevje

  Biologija z mikrobiologijo 1.letnik; 3.letnik

  Patologija, patološka fiziologija in osnove interne medicine 3.letnik

  Osnove kliničnih predmetov – pediatrija 4.letnik

  Farmakologija 4.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 4.letnik

 • metabolizem;

 • okužbe osrednjega živčevja;

 • zastrupitve in motnje v delovanju osrednjega živčevja;

 • bolezni živčevja;

 • zdravila avtonomnega živčevja;

 • sedativi in hipnotiki;

 • psihotropna zdravila;

 • analgetiki;

 • bolezni, ki se prenašajo preko okuženih živali;

 • Prebavila

  Biologija z mikrobiologijo 1.letnik; 3.letnik

  Patologija, patološka fiziologija in osnove interne medicine 3.letnik

  Osnove kliničnih predmetov – kirurgija 4.letnik

  Osnove kliničnih predmetov – pediatrija 4.letnik

  Farmakologija 4.letnik

  Zdravstvenega nega in prva pomoč 2.letnik in 3.letnik

  Zdrava prehrana in dietetika 2.letnik

 • encimi, metabolizem;

 • okužbe prebavil;

 • bolezni prebavil;

 • abdominalna kirurgija;

 • bolezni prebavil;

 • zdravila želodca in črevesja;

 • zdravila žolčnika;

 • izločanje;

 • zdravstvena nega bolnika z izločalno stomo;

 • zdravstvena nega otroka s sladkorno boleznijo;

 • poškodbe trebuha;

 • prebava in presnova;

 • Obtočila

  Biologija z mikrobiologijo 1.letnik in 4.letnik

  Patologija, patološka fiziologija in osnove interne medicine 3.letnik

  Osnove kliničnih predmetov – kirurgija 4.letnik

  Osnove kliničnih predmetov – pediatrija 4.letnik

  Farmakologija 4.letnik

  Zdravstvenega nega in prva pomoč 2.letnik in 3.letnik

 • transport snovi;

 • določanje krvnih skupin;

 • parazitske bolezni krvnega obtoka in mezgovnic;

 • bolezni krvotvornih organov;

 • žilje;

 • bolezni srca;

 • zdravila krvi in krvotvornih organov;

 • infuzija;

 • sodelovanje pri preiskavah bolnika;

 • zdravstvena nega bolnika z aplicirano transfuzijo;

 • krvavitve in hemostaza;

 • Dihala

  Patologija, patološka fiziologija in osnove interne medicine 3.letnik

  Osnove kliničnih predmetov – kirurgija 4.letnik

  Osnove kliničnih predmetov – pediatrija 4.letnik

  Farmakologija 4.letnik

  Zdravstvenega nega in prva pomoč 3.letnik

 • okužbe dihal;

 • motnje dihanja;

 • bolezni dihal;

 • poškodbe prsnega koša;

 • bolezni dihal;

 • zdravila respiratornega trakta;

 • sodelovanje pri preiskavah bolnika;

 • zdravstvena nega bolnika s traheostomo;

 • poškodbe prsnega koša;

 • Sečila

  Biologija z mikrobiologijo 3.letnik

  Patologija, patološka fiziologija in osnove interne medicine 3.letnik

  Osnove kliničnih predmetov – kirurgija 4.letnik

  Osnove kliničnih predmetov – pediatrija 4.letnik

  Farmakologija 4.letnik

  Zdravstvenega nega in prva pomoč 2.letnik

 • okužbe sečil;

 • motnje v delovanju sečil;

 • bolezni ledvic;

 • kirurško zdravljenje v urologiji;

 • bolezni sečil;

 • zdravila urinarnega trakta;

 • izločanje;

 • Koža

  Biologija z mikrobiologijo 3.letnik

  Osnove kliničnih predmetov – kirurgija 4.letnik

  Osnove kliničnih predmetov – pediatrija 4.letnik

  Farmakologija 4.letnik

  Zdravstvenega nega in prva pomoč 2.letnik

 • okužbe ran;

 • okužbe kože;

 • kirurške okužbe;

 • opekline;

 • bolezni kože;

 • zdravila kože in sluznic;

 • vzdrževanje telesne temperature;

 • preležanine;

 • izločanje;

 • Čutila

  Anatomija in fiziologija 1.letnik

 • živčevje;

 • Endokrine žleze

  Anatomija in fiziologija 1.letnik

  Patologija, patološka fiziologija in osnove interne medicine 3.letnik

  Osnove kliničnih predmetov – kirurgija 4.letnik

  Osnove kliničnih predmetov – pediatrija 4.letnik

 • živčevje;

 • bolezni endokrinih žlez;

 • kirurgija ščitnice;

 • endokrinološke bolezni;

 • Spolovila

  Biologija z mikrobiologijo 3.letnik

  Patologija, patološka fiziologija in osnove interne medicine 3.letnik

  Osnove kliničnih predmetov – pediatrija 4.letnik

  Zdravstvenega nega in prva pomoč 4.letnik

 • okužbe spolovil;

 • bolezni ovarijev;

 • porodne poškodbe;

 • anatomija in fiziologija ženskih spolovil;

 • kontracepcija;