B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK TURISTIČNI TEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Matematika

3

105

3

105

2

70

3

102

382

Umetnost

2

70

 

 

 

 

   

70

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

   

210

Geografija

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Psihologija

 

 

 

 

   

2

68

68

Informatika

2

70

 

 

 

 

   

70

Fizika

2

70

 

 

 

 

   

70

Kemija

 

 

2

70

 

 

   

70

Biologija

2

70

2

70

 

 

   

140

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

25

875

21

735

15

525

16

544

2679

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Tuji jezik II

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Tuji jezik III

 

 

3

105

3

105

3

102

312

Umetnostna zgodovina

 

 

 

 

   

2

68

68

Osnove turizma

2

70

 

 

     

 

70

Turistično poslovanje

 

 

3

105

4

140

3

102

347

Ekonomija

 

 

 

 

2

70

   

70

Skupaj B

5

175

9

315

12

420

11

374

1284

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

2

70

2

70

5

175

5

170

485

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

 

 

 

72

 

72

 

 

144

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

32

1120

32

1088

4448

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

70

 

142

 

247

 

170

629

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1216

 

1216

 

1216

 

1152

4800

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1216

 

1288

 

1288

 

1152

4944

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

 

 

 

2

 

2

 

 

4

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

40

 

40

 

36

154

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj

6

do 17

   
laborant    

13

6

Biologija

učitelj

12

do 17

   
laborant    

12

12

Praktični pouk

učitelj

70

do 17

   

2.

Kemija

učitelj

9

do 17

   
laborant    

12

9

Biologija

učitelj

12

do 17

   
laborant    

12

12

Praktični pouk

učitelj

70

do 17

   

3.

Praktični pouk

učitelj

175

do 17

   

4.

Praktični pouk

učitelj

170

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja.

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Tuji jezik II

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Tuji jezik III

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnostna zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnostne zgodovine

Osnove turizma

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, ekonomije ali geografije

Turistično poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz turizma, ekonomije ali organizacije dela

Ekonomija

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije

Praktični pouk:

   

1. letnik

učitelj

visokošolska ali višja strokovna izobrazba iz turizma ali visokošolska izobrazba iz geografije ali iz ekonomije

2.,3. letnik

 

visokošolska ali višja strokovna izobrazba iz turizma ali visokošolska izobrazba ekonomije

4. letnik

 

višja ali visoka strokovna izobrazba iz gostinstva, turizma ali živilstva s poprejšnjo srednjo strokovno izobrazbo iz gostinstva (35 ur za vsebine iz gostinstva) visokošolska ali višja strokovna izobrazba iz turizma ali visokošolska izobrazba iz geografije ali ekonomije