SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VETERINARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

GOJITEV DIVJADI

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

 

70

4.

   

 

skupaj

70

 

70


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo osnovne skupine avtohtonih in naseljenih v Sloveniji živečih divjih živali;
 • spoznajo se z njihovimi življenjskimi navadami;
 • spoznajo se s prostorom v katerem najdemo divje živali pri nas;
 • spoznajo posledice nekontroliranih posegov v naravo in populacijo divjih živali;
 • spoznajo glavne zdravstvene probleme naših divjih živali;
 • spoznajo načine reje divjadi v oborah;
 • razvijajo odgovoren odnos do narave.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Rastlinojedi

  Dijaki

  Dijaki

   

 • spoznajo osnovne skupine rastlinojede divjadi v Sloveniji

 • spoznajo prostor v katerem se določene vrste nahajajo

 • spoznajo medsebojni vpliv različnih vrst rastlinojede divjadi

 • poznajo različne vrste rastlinojede divjadi v Sloveniji;

 • poznajo življenjski ciklus različnih vrst rastlinojede divjadi pri nas;

 • poiščejo z rastlinojedo divjadjo najgosteje naseljene predele Slovenije;

 • naštejejo dobre in slabe vplive rastlinojede divjadi na biotop v katerem se nahaja,

 • obrazložijo na kakšen način vplivajo različne vrste rastlinojede divjadi druga na drugo;

 • Zavejo se posledic nepravilnih posegov v populacijo rastlinojede divjadi.

  Zavejo se vpliva rastlinojede divjadi na okolico.

  Slikovni material.

  Ogled filma.

  Zveri

   

   

   

 • spoznajo osnovne skupine zveri, ki živijo v Sloveniji

 • spoznajo prostor v katerem se določene vrste nahajajo

 • spoznajo medsebojni vpliv različnih vrst zveri in njihov vpliv na ostale vrste

 • poznajo različne vrste zveri, ki živijo v Sloveniji

 • poznajo življenjski ciklus različnih vrst zveri pri nas

 • naštejejo najpogostejša prebivališča zveri v Sloveniji

 • naštejejo dobre in slabe vplive zveri na biotop v katerem se nahajajo

 • obrazložijo na kakšen način vplivajo zveri na okolico
 • Zavejo se posledic nepravilnih posegov v populacijo zveri

  Zavejo se vpliva zveri na okolico in ostalo divjad

  Slikovni materijal

  Ogled filma

  Vsejedi

   

   

   

 •  

 • spoznajo osnovne skupine vsejedov, ki živijo v Sloveniji

 • spoznajo prostor v katerem se določene vrste nahajajo

 • spoznajo vpliv različnih vrst vsejedov na ostale vrste divjadi in okolico
 • poznajo različne vrste vsejede divjadi, ki živijo v Sloveniji,

 • poznajo življenjski ciklus različnih vrst vsejede divjadi pri nas;

 • naštejejo najpogostejša prebivališča vsejede divjadi v Sloveniji;

 • naštejejo dobre in slabe vplive vsejede divjadi na biotop v katerem se nahaja;

 • Zavejo se vpliva vsejede divjadi na okolico in ostalo divjad.

  Slikovni material.

  Ogled filma

  Perjad

   

   

   

 • spoznajo osnovne skupine perjadi, ki živijo v Sloveniji

 • spoznajo prostor v katerem se določene vrste nahajajo

 • poznajo različne vrste perjadi, ki živijo v Sloveniji;

 • poznajo življenski ciklus različnih vrst perjadi pri nas;

 • naštejejo najpogostejša prebivališča perjadi v Sloveniji;

 • Zavejo se vpliva različnih vrst perjadi na okolico in ostalo divjad.

  Slikovni material.

  Ogled filma.

 • spoznajo vpliv različnih vrst perjadi na ostale vrste divjadi in okolico

 • naštejejo dobre in slabe vplive perjadi na biotop v katerem se nahaja;

 •    

  Lovstvo

   

   

   

 • spoznajo zgodovino lovstva

 • spoznajo se z nameni in nalogami lovstva danes

 • poznajo razvoj lovstva

 • naštejejo naloge lovstva danes

 • pojasni zakaj lovstvo sploh potrebujemo

 • Zavejo se možnih posledic pri nepravilnem ali nenačrtnem posredovanju v populacijo divjadi.

  Razvijajo ekološko zavest.

   

  Reja divjadi v oborah

   

   

   

 • spoznajo z načine reje in najprimernejše vrste divjadi za to

 • poznajo vrste živali primerne za rejo v oborah;

 • poznajo potrebe živali v oborah;

 • pojasnijo prednosti in slabosti reje divjadi v oborah,

 • Razvijajo občutek za organizacijo rej.

  Zavejo se prednosti in slabosti rej.

  Slikovni material.

  Ogled reje damjakov.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • bolezni divjadi

 • Zdravstveno varstvo živali

 • kužne bolezni;