SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VETERINARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

OSNOVE FARMAKOLOGIJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

70

 

70

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

70

 

70


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • pridobijo osnovna znanja iz farmakologije;
 • spoznajo glavne skupine zdravil;
 • spoznajo osnovna mesta za aplikacijo;
 • spoznajo načine aplikacije zdravil,
 • spoznajo dogajanje v organizmu po aplikaciji zdravil;
 • razvijejo pravilen odnos do zdravilnih sredstev.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Osnovne skupine zdravil

  Dijaki

  Dijaki

   

 • spoznajo osnovne skupine zdravil ki se uporabljajo v veterini

 • poznajo osnovno delovnje posameznih skupin zdravil

 • znajo pravilno shranjevati zdravila

 • naštejejo različne skupine zdravil;

 • poznajo osnovne namene skupin zdravil;

 • poiščejo pravilne načine shranjevanja zdravil;

 • Razvijajo sposobnost strokovnega razmišljanja.

  Slikovni material.

  Različno shranjeni zdravilni pripravki.

  Oblike zdravilnih pripravkov

   

   

   

 • poznajo različne oblike zdravilnih pripravkov

 • spoznajo različne oblike zdravilnih pripravkov;

 • razložijo njihove prednosti in slabe strani;

 • Razvijajo občutek za razlikovanje.

  Slikovni material.

  Različne oblike zdravilnih pripravkov.

  Načini aplikacije zdravil

   

   

   

 • spoznajo mesta za aplikacijo zdravil

 • znajo ločiti med različnimi načini aplikacije zdravil

 • poiščejo najboljša mesta za aplikacijo zdravil;

 • poznajo različne načine aplikacije zdravil;

 • razložijo zakaj določene načine aplikacije uporabljamo le na določenih mestih;

 • opredelijo prednosti in slabe strani različnih načinov aplikacije;

 • Razvijajo sposobnost presoje.

  Slike

  Prikaz materiala za različne načine aplikacij.

  Dogajanje v organizmu po aplikaciji zdravil

   

   

   

 • spoznajo, kaj se z zdravilom dogaja v organizmu po aplikaciji

 • pojasnijo procese resorbcije in biotransformacije zdravila v organizmu;

 • razložijo načine izločanja ostankov zdravila;

 • Razvijajo odgovoren odnos do zdravil.

  Prosojnice


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Vsebine predmeta osnove farmakologije se vsebinsko povezujejo s predmeti praktični pouk , anatomija in fiziologija domačih živali ter zdravstveno varstvo domačih živali.

  Konkretno

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • mesta za aplikacijo zdravil

 • Anatomija in fiziologija domačih živali

 • področja živalskega telesa;

 • načini aplikacije zdravil

 • Praktični pouk

 • aplikacija zdravil;

 • osnovni nameni skupine zdravil

 • Zdravstveno varstvo živali

 • terapije pri različnih boleznih;