SREDNJE STROKOVNO/TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VETERINARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

REJA KONJ

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

68

 

68

skupaj

68

 

68


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo evolucijski razvoj, biološke, morfološko-funkcionalne značilnosti konj in njihovo uporabo;
 • spoznajo ocenjevanje lastnosti in zunanjosti konj, ter dedovanje lastnosti;
 • spoznajo optimalne zoohigienske pogoje bivanja, specialno prehrano in nego konj;
 • spoznajo posebnosti v reprodukciji konj, patologijo reprodukcije in oskrbo ter vzrejo žrebet;
 • spoznajo panoge konjeniškega športa, opremo, načine šolanja in treningov dirkalnih konj;
 • spoznajo najpogostejše travmatske poškodbe konj;
 • spoznajo vrstno specifične infekcijske, presnovne in parazitarne bolezni konj;
 • dojamejo pomen znanja za uspešno delo s konji;
 • razvijajo zavest o poklicni odgovornosti;
 • razvijajo sposobnost opazovanja in občutek za ukrepanje.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  IZVOR, EVOLUCIJSKI RAZVOJ INBIOLOŠKE ZNAČILNOSTI KONJA

  Dijaki

  Dijaki

   

 • spoznajo evolucijski razvoj

 • spoznajo biološke značilnosti

 • spoznajo evolucijski razvoj in biološke značilnosti konja;

 • ugotovijo podobnosti in identificirajo razlike med konjevim prednikom in današnjim konjem;

 • povežejo evolucijski razvoj z biološkimi značilnostmi današnjega konja;

 • Ugotovijo vpliv evolucijskega razvoja na psihologijo in fiziologijo današnjega konja.

  Prosojnice

  GLAVNE SKUPINE KONJ IN PASME

   

   

   

 • poznajo hladnokrvne konje

 • poznajo toplokrvne konje

 • poznajo polnokrvne konje

 • poznajo male konje in ponije

 • spoznajo morfološko-funkcionalne značilnosti in uporabo konj;

 • razlikujejo morfološko-funkcionalne značilnosti hladnokrvnih, toplokrvnih, polnokrvnih, ter malih konj in ponijev;

 • spoznajo značilnosti posameznih pasem;

 • znajo razlikovati posamezne pasme med seboj;

 • Zavedajo se pomembnosti morfološke in funkcionalne selekcije konj.

  Razvijejo sposobnost opazovanja.

  Slike

  Plakati

  Knjige

  Delo v skupinah.

  ZUNANJOST IN OCENJEVANJE KONJ, TER DOLOČANJE STAROSTI

   

   

   

 • spoznajo ocenjevanje zunanjosti in lastnosti konj

 • spoznajo in razlikujejo osnovne barvne tipe konj ter prirojene in pridobljene znake na konjevem telesu;

 • spoznajo ocenjevanje lastnosti ter zunanjosti konj po spolnem tipu, formatu, glavi, vratu, vihru, križu in okončinah;

 • znajo določiti starost po zobeh;

 • Pridobijo občutek za ocenjevanje zunanjosti konj.

  Zavedajo se pomembnosti opazovanja.

  Slike

  Plakati

  Fotografije

  Knjige

  Makete zob.

  Delo v skupinah.

  NASTANITEV IN POGOJI BIVANJA

   

   

   

 • spoznajo optimalne zoohigienske pogoje bivanja

 • poznajo različne vrste hlevov njihove prednosti in pomanjklivosti

 • spoznajo optimalno temperaturo, svetlobo in vlago konjevega bivalnega okolja;

 • -vedo, kako so urejeni hlevi za konje;

 • znajo razložiti prednosti in pomanjkljivosti različnih vrst hlevov;

 • Zavedajo se pomena zoohigienskih pogojev za zdravje živali.

  Knjige

  Slike

  PREHRANA KONJ

   

   

   

 • poznajo tehniko krmljenja in krmo

 • spoznajo patologijo prehrane

 • spoznajo najpogostejše napake pri prehrani konj;

 • spoznajo konjem strupene rastline;

 • poznajo tehniko krmljenja in napajanja posameznih kategorij živali;

 • znajo našteti voluminozna in močna krmila, ki so primerna za konje;

 • Zavedajo se pomena pravilne prehrane in posledic nepravilne prehrane konj

   

  ČIŠČENJE IN NEGA KONJ

   

   

   

 • spoznajo čiščenje in nego konj

 • spoznajo kovanje

 • spoznajo pomen čiščenja in nege konj;

 • poznajo pribor za čiščenje in tehniko čiščenja konj;

 • znajo opisati čiščenje konja;

 • spoznajo pomen nege kopit in kovanja;

 • spoznajo podkovsko orodje;

 • poznajo pribor za nego kopit in njegovo uporabo;

 • Oblikujejo si mnenje o pomembnosti nege in čiščenja konj.

  Oblikujejo si mnenje o pomembnosti nege kopit in kovanja.

  Razvijajo občutek za delo s konji.

  Demonstracija pribora in čiščenja konj.

  Ogled kovaške delavnice:

 • demonstracija pribora za nego kopit;

 • demonstracija podkovskega orodja;

 • korekcija kopit in demonstracija kovanja.

 • REPRODUKCIJA KONJ

   

   

   

 • poznajo reprodukcijo konj

 • poznajo patologijo reprodukcije

 • razlikujejo spolno od plemenske zrelosti konj;

 • poznajo spolni ciklus kobile in potek pripusta;

 • znajo našteti pojatvene znake kobile, znake bližajočega se poroda in opisati porod pri kobili;

 • spoznajo motnje spolnega ciklusa kobile;

 • poznajo motnje med brejostjo;

 • znajo našteti vzroke za nastanek motenj med brejostjo;

 • znajo opisati znake komplikacij pri porajanju žrebeta;

 • Zavedajo se pomembnosti opazovanja in presojanja pri reprodukciji konja.

  Zavedajo se odgovornosti pri delu s konji.

  Razvijajo zavest o poklicni odgovornosti..

  Videoposnetki

  Slike

  Prosojnice

  Delo v skupinah

  OSKRBA IN VZREJA ŽREBET

   

   

   

 • poznajo oskrbo žrebet v vseh obdobjih razvoja

 • poznajo kritična obdobja v razvoju žrebet;

 • razložijo pomen nege in oskrbe za normalno rast in razvoj žrebet;

 • opišejo in razložijo oskrbo novorojenega žrebeta;

 • Pridobijo občutek za pravilno postopanje z žrebetom v njegovem razvoju.

  Zavedajo se pomena vestnosti pri vzreji žrebet.

  Knjiga

  Prosojnice

  Plakati

  Delo v skupinah.

  KONJENIŠKI ŠPORT

   

   

   

 • poznajo vrste konjevega gibanja

 • spoznajo panoge turnirskih in dirkalnih športov

 • spoznajo načine šolanja

 • razlikujejo in naštejejo posamezne vrste konjevega gibanja;

 • poznajo pomen pasme konja, za posamezne akcije gibanja;

 • spoznajo panoge turnirskih in dirkalnih konjskih športov;

 • spoznajo osnovne načine šolanja mladih konj;

 • spoznajo vrste treninga in njegov pomen za dirkalne konje;

 • poznajo bistvene razlike med turnirskimi in dirkalnimi športi konj;

 • poznajo opremo konja in jezdeca, za posamezne panoge konjeniškega športa;

 • Zavedajo se da je opazovanje pogoj za ugotavljanje pravilnega gibanja konj.

  Zavedajo se pomena selekcije za uspešnost konja pri svojem delu.

  Ustvarijo si mnenje o pomembnosti medsebojnega razumevanja in medsebojne usklajenosti med jezdecem in konjem.

  Videoposnetki

  Knjige

  Prosojnice

  Plakati

  Deelo v skupinah.

  BOLEZNI KONJ

   

   

   

 • poznajo travmatska obolenja konj

 • poznajo splošno kopitno vnetje

 • poznajo nedeljsko bolezen

 • poznajo parazitarna obolenja

 • poznajo virusne bolezni konj

 • poznajo bakterijske bolezni konj

 • poznajo zlatenico novorojenih žrebet

 • spoznajo vzroke za nastanek obolenj;

 • spoznajo različne stopnje šepanja;

 • naštejejo najpogostejše travmatske bolezni tetiv, kosti, sklepov ,sluznikov in kopit;

 • poznajo želodčno-črevesne parazite konj;

 • poznajo življenski krog parazitov in njihovo migracijo po telesu konja;

 • naštejejo in opišejo bolezenske znake invazije s paraziti

 • poznajo načine infestacij;

 • poznajo infekcijske bolezni konj poznajo znake obolenja in načine zdravljenja posameznih infekcijskih obolenj;

 • poznajo načine prenašanja in načine širjenja infekcijskih obolenj;

 • naštejejo in razložijo obvezne preventivne ukrepe za zaščito konj pred infekcijskimi obolenji;

 • poznajo kužne bolezni konj, ki se prenesejo tudi na človeka-zoonoze;

 • opišejo in razložijo prvo pomoč pri poškodbah in obolenjih;

 • Pridobijo znanje, kako zavarovati konje pred poškodbami.

  Zavedajo se odgovornosti veterinarskega tehnika pri svojem delu.

  Razvijejo občutek za ukrepanje

  Ugotovijo pomen hitrega ukrepanja.

   zavedajo se pomena preventive za zdravje konj.

  Pridobijo spoznanje o nevarnosti posameznih kužnih obolenj za konja.

  Zavedajo se odgovornosti in pomena natančnosti pri delu s kužnim konjem zavedajo se nevarnosti in posledic zoonoziroma

  Prosojnice

  Knjige

  Plakati

  Delo v skupinah.

  OBNAŠANJE IN RAZVADE KONJ

   

   

   

 • poznajo naravno obnašanje

 • poznajo razvade

 • poznajo pravila za delo s konji

 • poznajo osnove psihologije konj;

 • poznajo razvade konj (hlapanje, tkanje), vzroke za njihov nastanek in nevarnost razvad za zdravje živali;

 • poznajo osnovna pravila za delo s konjem;

 • Zavedajo se pomena razumevanja konja za uspešno delo z njim.

  Oblikujejo si mnenje o delu s konji.

  Izdelava miselnih vzorcev.

  Diskusija


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Znanja tega predmeta se nadgrajujejo z znanji predmetov biologija, anatomija in fiziologija domačih živali, higiena okolja z DDD, praktični pouk, osnove laboratorijske diagnostike, zdravstveno varstvo domačih živali in živinoreja.

  Konkretno

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • evolucijski razvoj, biološke in morfološko-funkcionalne značilnosti konja

 • Biologija

  Fiziologija domačih živali

 • evolucija;

 • gibalni sistem;

 • zunanjost in ocenjevanje konj;

 • Anatomija domačih živali

 • področja živalskega telesa;

 • dedovanje lastnosti

 • Biologija

 • genetika;

 • nastanitveni in zoohigienski pogoji bivanja

 • Higiena okolja z DDD

 • higiena hlevov;

 • prehrana konj

 • Živinoreja

 • krma, krmljenje;

 • reprodukcija in patologija reprodukcije konj

 • Anatomija in fiziologija domačih živali

 • spolni organi, hormonalni sistem;

 • čiščenje in nega konj

 • Praktični pouk

 • etologija, nega parkljev in kopit;

 • travmatske poškodbe konj

 • Anatomija in fiziologija domačih živali

 • osteologija;

 • vrstno specifične infekcije, presnovne in parazitarne bolezni konj

 • Zdravstveno varstvo živali

  Osnove laboratorijske diagnostike

 • kužne bolezni;