B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK VETERINARSKI TEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

           

2

68

68

Matematika

3

105

3

105

3

105

2

68

383

Zgodovina

2

70

2

70

       

140

Geografija

2

70

           

70

Psihologija

           

2

68

68

Informatika

2

70

           

70

Fizika

2

70

           

70

Kemija

2

70

2

70

2

70

   

210

Biologija

2

70

2

70

2

70

   

210

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

25

875

19

665

16

560

15

510

2610

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Anatomija in fiziologija domačih živali

4

140

3

105

       

245

Osnove laboratorijske diagnostike

   

2

70

2

70

   

140

Higiena okolja

   

2

70

       

70

živinoreja

       

2

70

2

68

138

Zdravstveno varstvo domačih živali

   

2

70

5

175

5

170

415

Higiena živil živalskega izvora

           

3

102

102

Izbirni predmeti *

   

2

70

2

70

2

68

208

Skupaj B

4

140

11

385

11

385

12

408

1318

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

3

105

3

105

6

210

6

204

624

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

         

72

 

 

72

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

33

1155

33

1155

33

1122

4552

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

105

 

105

 

282

 

204

696

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1216

 

1251

 

1251

 

1186

4904

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1216

 

1251

 

1323

 

1186

4976

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

         

2

 

 

2

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

40

 

36

152

Pojasnila k predmetniku:

* IZBIRNI PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

Osnove farmakologije ali Gojitev rib in čebel

   

2

70

       

70

Gojitev divjadi ali Reja hišnih ljubljencev

       

2

70

   

70

Reja konj ali Biotehnologija

           

2

68

68

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

 

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj

6

do 17

   
laborant    

13

6

Kemija

učitelj

10

do 17

   
laborant    

12

10

Biologija

učitelj

12

do 17

   
laborant    

12

12

Anatomija in fiziologija domačih živali

učitelj

35

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

105

do 17

   

2.

Kemija

učitelj

10

do 17

   
laborant    

12

10

Biologija

učitelj

12

do 17

   
laborant    

12

12

Anatomija in fiziologija domačih živali

učitelj

35

do 17

   

Osnove laboratorijske diagnostike

učitelj

35

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

90

do 17

   

15

do 5**

   

3.

Kemija

učitelj

10

do 17

   
laborant    

12

10

Biologija

učitelj

12

do 17

   
laborant    

12

12

Osnove laboratorijske diagnostike

učitelj

35

do 17

   
laborant      

35

Zdravstveno varstvo domačih živali

učitelj

35

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

105

do 17

   

105

do 5**

   

4.

Zdravstveno varstvo domačih živali

učitelj

34

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

68

do 17

   

136

do 5**

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** Vaje v hlevu.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje fiziko ali druge predmete s fizikalnega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete s kemijskega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje biologijo ali druge predmete z biološkega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Anatomija in fiziologija domačih živali

učitelj

visokošolska izobrazba iz veterine ali biologije

Osnove laboratorijske diagnostike

učitelj
laborant

visokošolska izobrazba iz veterine ali mikrobiologije

srednja strokovna izobrazba iz veterine ali srednja izobrazba

Higiena okolja

učitelj

visokošolska izobrazba iz veterine ali biologije

živinoreja

učitelj

visokošolska izobrazba iz veterine ali kmetijstva

Zdravstveno varstvo domačih živali

učitelj

visokošolska izobrazba iz veterine

Higiena živil živalskega izvora

učitelj

visokošolska izobrazba iz veterine ali živilske tehnologije

Osnove farmakologije

učitelj

visokošolska izobrazba iz veterine ali kemije

Reja konj

učitelj

visokošolska izobrazba iz veterine

Biotehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije ali veterine

Gojitev divjadi

učitelj

visokošolska izobrazba iz veterine

Reja hišnih ljubljencev

učitelj

visokošolska izobrazba iz veterine

Gojitev rib in čebel

učitelj

visokošolska izobrazba iz veterine ali biologije

Praktični pouk

učitelj

visokošolska izobrazba iz veterine