B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK ZOBOTEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letni

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

2

70

 

 

 

 

   

70

Matematika

3

105

3

105

3

105

2

68

383

Zgodovina

 

 

2

70

2

70

   

140

Geografija

2

70

 

 

 

 

   

70

Psihologija

 

 

 

 

   

2

68

68

Informatika

 

 

 

 

   

2

68

68

Biologija

2

70

2

70

 

 

   

140

Fizika

 

 

2

70

2

70

2

68

208

Kemija

 

 

2

70

2

70

   

140

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

19

665

21

735

18

630

17

578

2608

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo

3

105

 

 

   

2

68

173

Zobotehnični materiali in tehnologija

 

 

 

 

2

70

   

70

Morfologija z gnatologijo

2

70

 

 

 

 

   

70

Anatomija glave

 

 

2

70

 

 

   

70

Teoretična protetika

 

 

2

70

3

105

2

68

243

Skupaj B

5

175

4

140

5

175

4

136

626

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk - praktična protetika

9

315

8

280

10

350

12

408

1353

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

33

1155

33

1155

33

1155

33

1122

4587

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1251

 

1251

 

1251

 

1186

4939

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Biologija

učitelj

12

do 17

   
laborant    

12

12

Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo

učitelj

12

do 17

   

Praktični pouk -praktična protetika

učitelj

315

do 11

   

2.

Biologija

učitelj

12

do 17

   
laborant    

12

12

Fizika

učitelj

6

do 17

   
laborant    

13

6

Kemija

učitelj

7

do 17

   
laborant    

13

7

Praktični pouk -praktična protetika

učitelj

280

do 11

   

3.

Fizika

učitelj

6

do 17

   
laborant    

13

6

Kemija

učitelj

7

do 17

   
laborant    

13

7

Praktični pouk - praktična protetika

učitelj

350

do 11

   

4.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj

8

do 17

   
laborant    

12

8

Praktični pouk - praktična protetika

učitelj

408

do 11

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografija

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo

učitelj

visokošolska izobrazba po višješolski izobrazba iz zdravstva ali visokošolska izobrazba iz zdravstvene vzgoje, medicine, stomatologije, mikrobiologije ali biologije

Zobotehnični materiali in tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz stomatologije ali visokošolska izobrazba iz zdravstva po višji izobrazbi iz zobotehnike

Morfologija z gnatologijo

učitelj

visokošolska izobrazba iz stomatologije ali visokošolska izobrazba iz zdravstva po višji izobrazbi iz zobotehnike

Anatomija glave

učitelj

visokošolska izobrazba iz medicine ali stomatologije

Teoretična protetika

učitelj

visokošolska izobrazba iz stomatologije ali visokošolska izobrazba iz zdravstva po višji izobrazbi iz zobotehnike

Praktični pouk- praktična protetika

učitelj

višja ali srednja strokovna izobrazba iz zobotehnike