B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK PREDŠOLSKA VZGOJA / poklicni tečaj

PREDMETI

SKUPNO
št. ur
v programu

B - Strokovno-teoretični predmeti

 

Otroška in mladinska književnost

28

Športna vzgoja z metodiko

28

Glasba z metodiko

140

Instrument

28

Likovna kultura z metodiko

140

Ples z metodiko

56

Psihologija

84

Pedagogika

112

Higiena z gospodinjstvom

56

Skupaj B

672

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

 

Hospitacije

84

Tečaji s področja športa

96

Skupaj C

180

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

 

Praktično pedagoško delo*

200

 

Skupno število ur pouka (B+C)

852

Skupno število ur praktičnega izobraževanja (C + Č)

380

Skupaj (B + C + Č)

1052

 

Število tednov pouka

28

Število tednov tečajev s področja športa

3

Število tednov praktičnega pedagoškega dela (strnjeno)

4

Skupno število tednov izobraževanja

35

* Praktično pedagoško delo se izvaja po 2 uri tedensko (28 tednov ali skupno 56 ur) in strnjeno 4 tedne (po 36 ur na teden ali skupno 144 ur). Praktično pedagoško delo se lahko opravlja v več vrtcih.

Delitve dijakov v skupine

 

Letno št. ur

Število dijakov

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

Športna vzgoja z metodiko

učitelj

21

do 17

Glasba z metodiko

učitelj

28

do 17

Instrument

učitelj

28

1

Likovna kultura z metodiko

učitelj

84

do 17

Ples z metodiko

učitelj

40

do 17

Hospitacije

učitelj

84

do 17

Tečaji s področja športa

učitelj

96

do 17

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta:

Predmet

Izvajalec

Znanje

Otroška in mladinska književnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Športna vzgoja z metodiko

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Glasba z metodiko

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe

Instrument

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe

Likovna kultura z metodiko

učitelj

visokošolska izobrazba iz likovnega področja

Ples z metodiko

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje ali visokošolska izobrazba iz katerekoli pedagoške smeri z dodatno plesno izobrazbo (sodobni ples)

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Pedagogika

učitelj

visokošolska izobrazba iz pedagogike

Higiena z gospodinjstvom

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, gospodinjstva ali zdravstva

Hospitacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz kateregakoli področja iz strokovnega dela predmetnika

Tečaji s področja športa

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri z vaditeljskim tečajem (učitelj smučanja III, učitelj plavanja, vaditelj kotalkanja)