SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KONFEKCIJSKI MODELAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK - MODELIRANJE IN GRADIRANJE

2. KATALOG ZNANJ ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

9

96

105

2.

9

96

105

skupaj

18

192

210

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • razume pomembnost dobro pripravljenega osnovnega kroja,

 • pozna segmente, ki jih na osnovnem kroju ni dovoljeno spreminjati zaradi ohranitve definirane oblike sorazmerja, in jih zna določiti,

 • usposobi se za razvoj krojev od osnovnega kroja do kroja modela,

 • razume dodatke za šive in oznake,

 • pozna posamezne elemente na oblačilu,

 • pozna vpliv materiala pri modeliranju,

 • pozna teorijo gradiranja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  informativni cilji

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  posebnosti v izvedbi

  označevanje

   

   

   

 • označevanje dodatkov za šiv

 • označevanje sestavljanja krojnih delov

 • spozna potrebne oznake

 • spozna pomen označevanja

 • Razvije čut za natančnost pri označevanju.

  Vaje: št. vaj: = M 1:4

  modeliranje krila

   

   

   

 • pripravi osnovo krila

 • modelira ravno krilo

 • spozna osnovo krila v naravnem merilu

 • spozna modeliranje v naravnem merilu

 • Pridobi čut za naravno merilo.

  Vaje (merilo 1:1):

 • konstruira kroj za krilo,

 • modelira ravno krilo in doda dodatke za šiv ter oznake.

 • uvod v gradiranje kril

   

   

   

 • priprava gradirnih tabel

 • gradiranje krila

 • spozna pomen gradiranja

 • spozna gradiranje kril

 • razvije natančnost pri gradiranju

 • Nauči se pripraviti kroje za nadaljnje gradiranje.

  Razvije čut za samokontrolo pri gradiranju.

  Vaje (merilo 1:1):

 • pripravi gradirne tabele,

 • gradira krilo.

 • modeliranje elementov krila

   

   

   

 • pasovi

 • žepi

 • sedla

 • spozna elemente kril

 • razvije čut za velikost posameznih elementov

 • spozna dodatke za šive in potrebne oznake

 • Pridobi čut za modeliranje v naravnem merilu.

  Vaje (merilo 1:1): modelira navedene elemente krila.

 • modeliranje kril

   

   

   

 • podloženo krilo z žepi

 • krilo s sedlom in s skupino gubami

 • krilo z dvignjenim pasom

 • združi usvojeno znanje

 • razvije občutek za modeliranje iz različnih materialov

 • spozna kompletiranje kril

 • Razvije občutek za samostojno delo.

  Vaje (merilo 1:1):

 • podloženo krilo z žepi,

 • krilo s sedlom in s skupino gubami,

 • krilo z dvignjenim pasom.

 • modeliranje, kompletiranje in gradiranje zahtevnega krila

 • združi znanje modeliranja in gradiranja

 • spozna celoten potek dela od modeliranja so gradiranja

 • Pridobi občutek za odločanje o pravilnosti modeliranja.

  Razvije odnos do pravilnih in natančno dodanih dodatkov za šive.

  Spozna realen način dela.

  Vaje (merilo 1:1):

 • iz osnovnega kroja modelira

 • zahtevno krilo, ga kompletira in gradira.

 • modeliranje moške srajce

   

   

   

 • moška srajca z dolgimi rokavi, deljenim srajčnim ovratnikom in ravnim sedlom

 • pozna način priprave osnovnega kroja za modeliranje.

 • Pridobi sposobnost za izbiranje primerne osnove moške srajce glede na material in obliko srajce.

  Vaje (merilo 1:1): iz osnovnega kroja modelira opisano moško srajco.

  modeliranje elementov moških srajc

   

   

   


 • različna zapenjanja

 • ovratniki

 • sedla

 • zapenjanja

 • žepi

 • rokavi

 • dolžine srajce

 • pripravi sestavljanke za ovratnike in žepe

 • zna modelirati elemente moške srajce

 • zna racionalizirati delo s pomočjo sestavljank

 • zna dodati pravilne dodatke za šive

 • Razvije sposobnost prepoznavanja elementov srajce.

  Razvije sposobnost uporabe sestavljank.

  Vaje (merilo 1:1 in 1:4) - iz odgovarjajočega osnovnega kroja pripravi elemente za moško srajco.

  Pri tem pripravi:

 • 3 različna zapenjanja,

 • 6 različnih ovratnikov,

 • 3 različne naplečnike z ustreznimi zadnjimi deli,

 • 2 vrsti rokavov,

 • 3 različne zapestnike,

 • zariše 2 obliki dolžine srajce.

 • modeliranje in gradiranje enostavne bluze

   

   

   

 • brez všitkov

 • z všitki

 • spozna modeliranje enostavne ženske bluze, dodatkov za šiv in oznak na njej

 • spozna pomen gradiranja

 • pripravi gradirne tabele za ženske bluze brez in z všitkom

 • razvije natančnost pri gradiranju

 • Pridobi sposobnost izbire najprimernejšega osnovnega kroja za nadaljnje modeliranje in gradiranje.

  Razvije odnos do materiala in njegovega vpliva na izbiro osnovnega kroja.

  Vaje (merilo 1:1):

 • iz osnovnega kroja modelira in gradira:

 • bluzo brez všitka,

 • bluzo z všitkom.

 • modeliranje in gradiranje različnih elementov ženske bluze

   

   

   

 • ovratniki

 •  zapenjanje

 • naplečnik

 • poglobitev rokavnega izreza

 • prenos in rotacija všitkov

 • zna konstruirati in modelirati različne elemente bluze, poglobiti rokavne izreze in temu prilagoditi rokav

 • razpozna različne izpeljave všitkov na bluzi

 • Razume pomen različnih elementov bluze in vpliv na preostale dele kroja.

  Razume vpliv poglobitve rokavnega izreza na rokav.

  Razvije čut do hitrega prepoznavanja lege všitka v modelu.

  Vaje (merilo 1:1 in 1:4):

 • na osnovni kroj bluze konstruira:

 • različna zapenjanja,

 • različne ovratnike,

 • različne naplečnike,

 • poglobi in razširi rokavni izrez in prilagodi rokav,

 • izpelje različne lege in oblike všitkov glede na dane skice.

 • modeliranje in gradiranje ženske srajčne obleke

 • spozna modeliranje ženske srajčne obleke

 • spozna princip gradiranja

 • pripravi gradirne tabele za žensko srajčno obleko

 • razvije natančnost pri gradiranju

 • Razume razliko med žensko bluzo in srajčno obleko.

  Razvije čut za samokontrolo pri gradiranju.

  Vaje (merilo 1:1):

 • iz osnovnega kroja modelira žensko srajčno obleko,

 • pripravi gradirne tabele,

 • gradira žensko srajčno obleko.

 • modeliranje in gradiranje ženske obleke s princes linijo

 • spozna modeliranje ženske obleke s princes linijo

 • spozna princip gradiranja princes linije

 • pripravi gradirne tabele za žensko obleko s princes linijo

 • Razume izpeljavo princes linije.

  Razvije sposobnost izpeljave princes linij.

  Razvije čut za samokontrolo pri gradiranju in občutek za princes linijo v ostalih velikostih.

  Vaje (merilo 1:1):

 • iz osnovnega kroja modelira žensko obleko s princes linijo,

 • pripravi gradirne tabele,

 • gradira žensko obleko s princes linijo.

 • modeliranje in gradiranje fazon

   

   

   

 • navadne fazone (rever in ovratnik)

 • fazone po obliki (konstruirane z zadnjim delom)

 • gradiranje fazon

 • pridobi sposobnost razpoznavanja fazon

 • nauči se konstruirati in modelirati fazone

 • spozna gradiranje fazon

 • Razvije čut za odvisnost med vratnim izrezom, obliko in velikostjo fazone in ovratnika.

  Razume vpliv debeline materiala na obliko fazone.

  Vaje (merilo 1:1):

 • na osnovni kroj obleke konstruira:

 • 5 različnih reverjev z ovratnikom,

 • 3 različne fazone z zadnjim delom

 • (po obliki),

 • gradira fazone.

 • modeliranje ženskih hlač

   

   

   

 • ženske hlače v modnem trendu in kompletiranje

 • zna modelirati ženske hlače

 • razpozna tip hlač in zna izbrati ustrezen osnovni kroj za modeliranje

 • zna dodati pravilne dodatke za šive

 • spozna kompletiranje ženskih hlač

 • Pridobi sposobnost izbire najprimernejšega osnovnega kroja.

  Razvije sposobnost odločanja o pravilnosti izbranega kroja.

  Razvije sposobnost izbiranja primernih materialov.

  Vaje (merilo 1:1):

 • modelira odgovarjajoči osnovni kroj glede na modni trend,

 • doda dodatke za šive, oznake in izdela delovne šablone.

 • modeliranje moških hlač

   

   

   

 • moške hlače v modnem trendu in kompletiranje

 • zna modelirati moške hlače

 • razpozna tip hlač in zna izbrati ustrezen osnovni kroj za modeliranje

 • zna dodati pravilne dodatke za šive

 • spozna kompletiranje moških hlač

 • Pridobi sposobnost izbire najprimernejšega osnovnega kroja.

  Razvije sposobnost odločanja o pravilnosti izbranega kroja.

  Razvije sposobnost izbiranja primernih materialov.

  Vaje (merilo 1:1):

 • modelira odgovarjajoči osnovni kroj glede na modni trend,

 • doda dodatke za šive, oznake in izdela delovne šablone.

 •  

  2. letnik

  informativni cilji

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  posebnosti v izvedbi

  modeliranje različnih modelov oblačil, upoštevajoč različne materiale

   

   

   

 • krila

 • bluze

 • hlače

 • poglobi znanje o modeliranju različnih vrst oblačil

 • razpozna material in njegov vpliv na bodoče oblačilo

 • pridobi sposobnost “čitanja” tehnične skice

 • zna dodati pravilne dodatke za šive in oznake

 • Pridobi sposobnost izbire najprimernejšega osnovnega kroja.

  Razvije odnos do vpliva materiala na osnovni kroj in dodatke za udobnost.

  Razvije konstruktivno reševanje problemov pri modeliranju različnih oblačil.

  Vaje (merilo 1:1):

 • na osnovni izbranega kroja modelira izbrane modele v modnem trendu za izbrani material:

 • 3 krila,

 • 2 bluzi (ena s fazono, ena z ovratnikom),

 • ženske hlače.

 • modeliranje dvodelne obleke

   

   

   

 • modelira dvodelno obleko s fazono in težjo izpeljavo všitkov

 • gradira dvodelno obleko

 • obnovi in poglobi znanje o gradiranju ženske obleke

 • pripravi manjkajoče gradirne tabele

 • Razvije občutek za ustvarjalno uporabo pridobljenega znanja.

  Konstruktivno rešuje probleme modeliranja težjih izpeljav všitkov.

  Vaje (merilo 1:1):

 • na osnovni izbranega osnovnega kroja modelira:

 • opisano dvodelno žensko obleko,

 • pripravi gradirne tabele,

 • gradira dvodelno obleko.

 • modeliranje enostavnega ženskega kostima in gradiranje

   

   

   

 • iz osnovnega kroja modelira ženski kostim (jopica in krilo)

 • kompletira

 • gradira ženski kostim

 • zna uporabiti že usvojeno znanje

 • pridobi spretnosti, ki so potrebne pri modeliranju oblačil

 • zna dodati pravilne dodatke za šive

 • spozna način gradiranja ženskega kostima

 • pripravi gradirne tabele za ženski kostim

 • Razume pomen različnih elementov ženskega kostima in njihov vpliv na preostale dele kroja.

  Dopolni znanje o gradiranju ženskih oblačil.

  Razvije odnos do natančnega modeliranja in gradiranja.

  Vaje (merilo 1:1):

 • na osnovni izbranih osnovnih krojev modelira:

 • ženski kostim,

 • pripravi gradirne tabele,

 • gradira ženski kostim.

 • modeliranje in gradiranje ženskega plašča in detajlov

   

   

   

 • iz osnovnega kroja modelira ženski plašč

 • kompletira

 • ženski plašč gradira

 • detajli ženskega plašča:

 • epolete

 • gube

 • sedla

 • rokavi

 • zna uporabiti že usvojeno znanje

 • razvije spretnosti, ki so potrebne pri modeliranju oblačil in zna dodati pravilne dodatke za šive in oznake

 • spozna način gradiranja ženskega plašča

 • pripravi gradirne tabele za ženski plašč

 • nadgradi znanje o elementih

 • Razume razliko med modeliranjem ženskih plaščev in ostalih ženskih oblačil.

  Razume pomen različnih elementov kroja in njihov vpliv na ostale dele kroja.

  Dopolni znanje o gradiranju ženskih oblačil.

  Razvije odnos do natančnega modeliranja in gradiranja.

  Vaje (merilo 1:1):

 • na osnovni izbranih osnovnih krojev modelira:

 • dva ženska plašča,

 • pripravi gradirne tabele,

 • gradira ženski plašč,

 • modelira naštete elemente.

 • modeliranje in gradiranje moškega suknjiča

   

   

   

 • iz osnovnega kroja modelira moški suknjič

 • kompletira

 • suknjič gradira

 • zna modelirati moške suknjiče

 • razpozna vrsto suknjiča in zna iizbrati ustrezen osnovni kroj

 • zna dodati pravilne dodatke za šive

 • spozna način gradiranja moških suknjičev

 • pripravi gradirne tabele za moški suknjič

 • Razvije sposobnost pravilnega izbora najprimernejšega osnovnega kroja.

  Razvije sposobnost odločitve o pravilnosti kroja.

  Razvije sposobnost izbiranja ustreznih materialov.

  Razume razliko med gradiranjem moških in ženskih oblačil.

  Vaje (merilo 1:1):

 • na osnovni izbranega osnovnega kroja modelira:

 • moški suknjič,

 • pripravi gradirne tabele,

 • gradira moški suknjič.

 • modeliranje različnih elementov moškega suknjiča

   

   

   

 • fazone

 • zapenjanje

 • žepi

 • razpori

 • zna konstruirati in modelirati različne elemente moškega suknjiča

 • razpozna vrsto elementa

 • zna dodati pravilne dodatke za šiv

 • Razume pomen različnih elementov i in njihov vpliv na preostale dele kroja.

  Razvije odnos do natančnega modeliranja.

  Vaje (merilo 1:1):

 • na osnovni kroj moškega suknjiča konstruira:

 • 3 različne fazone,

 • 2 različni zapenjanji,

 • 3 različne žepe,

 • razpore.

 • modeliranje moških hlač

 • uporabi pridobljena znanja,

 • zna modelirati moške hlače,

 • razpozna tip hlač in zna izbrati za modeliranje,

 • zna dodati pravilne dodatke za šive,

 • pripravi gradirne tabele za moške hlače

 • Pridobi sposobnost izbire najprimernejšega osnovnega kroja.

  Razvije sposobnost odločanja o pravilnosti izbranega kroja.

  Razvije sposobnost izbiranja primernih materialov.

  Vaje (merilo 1:1):

 • v osnovni kroj moških hlač modelira:

 • klasične moške hlače,

 • hlače za prosti čas,

 • hlače kompletira,

 • pripravi gradirne tabele,

 • hlače gradira.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje, risbe),

 • ustno.

  Vaje se izdelajo po zaključenih vsebinskih sklopih. Izdelajo se kroji danega modela, ki izhaja iz obdelanega vsebinskega sklopa. Izdelajo se klasično.

  Risbe:

 • modeliranje danega modela v merilu 1: 4,

 • gradiranje danega modela v merilu 1: 4.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Modeliranje in gradiranje

     

 • ženskih hlač, bluz, oblek, jopice, plašča

 • moških hlač, suknjičev, telovnikov, srajc, plaščev

 • Estetika oblačenja

 • linije ženskih hlač, bluz, oblek, jopic, plaščev

 • linije moških hlač, suknjičev, telovnikov, srajc, plaščev

 •    

  Uvod v konstrukcijo

 • ženskih hlač, bluz, oblek, jopic, plaščev

 • moških hlač, srajc, suknjičev, plaščev

 • Konstrukcija krojev

 • konstrukcija:

 • ženskih kril, bluz, oblek, jopic, plaščev, telovnikov,

 • moških hlač, srajc, telovnikov, suknjičev, plaščev

 •    

  Modeliranje in gradiranje

 • ženskih hlač, bluz, oblek, jopic, plaščev

 • moških hlač, srajc, suknjičev, plaščev

 • Računalniško konstruiranje

 • ženskih kril, bluz, oblek, jopic, plaščev, telovnikov

 • moških hlač, srajc, telovnikov, suknjičev, plaščev

 • detajlov

 •    

  Izdelava

 • ženskih hlač, bluz, oblek, jopic, plaščev

 • moških hlač, srajc, suknjičev, plaščev

 • Praksa

 • ženskih kril, bluz, oblek, jopic, plaščev, telovnikov

 • moških hlač, srajc, telovnikov, suknjičev, plaščev

 • detajlov