SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KONFEKCIJSKI MODELAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

KONSTRUIRANJE IN MODELIRANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

35

105

2.

70

35

105

skupaj

140

70

210

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • obvladajo definiranje osnovnega kroja in parametrov, ki jih morajo pri tem upoštevati,

 • usvojijo razvijanje prototipov in osnovnih krojev,

 • obvladajo razvoj modelov in prototipov,

 • znajo definirati elemente, ki so potrebni za razvoj prototipa,

 • znajo oblikovati kolekcijo ob danih pogojih,

 • znajo rešiti celoten proces dela od ideje do realizacije modne kolekcije,

 • upoštevajo vpliv materialov na kroje, prototipe in modele oblačil,

 • znajo uporabljati računalnik v delovnem procesu,

 • razvijajo ustvarjalnost in sposobnost za samostojno opravljanje dela na svojem delovnem področju in sposobnost prilagajanja novim situacijam.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  Informativni cilji

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti

  Uvod v predmet, konstrukcija in modeliranje

 • ponovitev že znanih, usvojenih znanj iz konstrukcije in modeliranja

 • Navajanje na nov način dela.

   

  Krila

 • mere – označevanje

 • izračun in jemanje mer za risanje krila po proporcionalnih merah

 • risanje osnovnih kril za različne modele in postave iz različnih vrst tkanin

 • elementi za krila, razpori, gube, sedla, žepi, pasovi

 • vrisovanje modelov, kompletiranje v M 1:1

 • Dopolnjevanje že usvojenih znanj z novimi, navajanje na hitro, estetsko izdelavo risb in krojev.

  Naučiti narisati različne vrste kril in elementov za krila.

  Naučiti modelirati in kompletirati.

  Narisati kroje prej omenjenih kril v m 1:4.

  Vaja: izdelati kroj modnega krila v m 1:1 in izdelati šablono.

  Bluze in moške srajce

 • naučiti izračun mer, konstrukcije krojev za risanje ženskih bluz po proporcionalnih merah in za različne vrste tkanin

 • naučiti vrisovati različne oblike šivov, sedel, gubic

 • konstruiranje osnove moške srajce in elementov (rokavi, sedla, zapestniki, ovratniki)

 • priprava osnovnega kroja za modeliranje

 • spreminjanje osnovnega kroja v kroj za trebušasto postavo

 • krojni naris

 • Navajati na samostojno delo.

  Vrisovanje modelov po predloženi skici (priprava kroja za modeliranje).

  Vaje:

 • izdelati kroj ženske bluze v m 1:1 in izdelati šablono,

 • narisati in izdelati šablono za osnovo moške srajce v m 1:1,

 • izdelati kroj moške srajce v m 1:1 in ga kompletirati.

 • Obleke

 • konstruiranje osnovnega kroja ohlapne in oprijete obleke (upoštevati različne vrste tkanin)

 • elementi za obleke

 • princes linija, linije z ramena na sprednjem in zadnjem delu

 • fazone

 • različni načini zapenjanja

 • upoštevanje različnih drž postav

 • kimono obleka

 • raglan obleka

 • upoštevanje različnih postav

 • Usvojiti konstrukcijo ženske obleke in njenih detajlov, navajanje na hitro in estetsko delo.

  Delo s šablonami, izdelava šablone za obleko s princes šivi, fazono, ozek rokav v m 1:1.

  Ženske in moške hlače

 • izračun in konstruiranje krojev ženskih in moških hlač iz različnih vrst tkanin

 • oprijet model

 • ohlapen model

 • osnove kroja za hlače iz močno elastičnega materiala

 • osnovni kroj za moške oprijete in ohlapne hlače

 • konstrukcija kroja hlač za trebušasto postavo

 • elementi za moške hlače, razpori, žepi, pasovi, zavihi

 • Usvojiti konstrukcijo ženskih in moških hlač, razvijati ustvarjalni duh v učencu, naučiti ga vrisati modne oblike v osnovni kroj, naučiti ga konstrukcije kroja moških hlač za posebne postave.

  Narisati in kompletirati 1× klasične hlače, 1× kavbojke, 1× hlače iz elastičnega materiala v m 1:1.

  Telesno perilo

 • izračun mer in konstruiranje ženskega bodya in dvodelnih kopalk

 • Naučiti konstruiranja ženskega bodya in kopalk.

  Izdelati kroj za body in dvodelne kopalke v m 1:1.

   

  2. Letnik

  Informativni cilji

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti

  Ženske jopice

 • izračun mer in konstruiranje krojev za različne materiale

 • osnova ohlapne jopice, oprijete, sako

 • poglabljanje rokavnega izreza in rokava

 • konstruiranje klasičnega kostimskega rokava, detajli za kostime (razpori, zavihi, epolete, fazone)

 • konstruiranje fazone s pomočjo zadnjega dela

 • izdelava kroja za osnovno tkanino, podlogo in medvlogo

 • Naučiti pravilnega izračunavanja mer za različne materiale, konstrukcija osnovnih krojev, detajlov, kompletiranje.

  Izdelava šablone v m 1:1 za oprijeto, ohlapno, sako jopico, fazono, priprava za digitaliziranje.

  Ženski plašči

 • izračun mer in konstruiranje plaščev iz različnih vrst materialov

 • osnova ohlapnega plašča (A in H linija)

 • osnova oprijetega plašča

 • sprememba kroja v trenčkot plašč,

 • elementi za plašče (sedlo, gube, žepi, epolete)

 • rokavne pasice itd.

 • raglan

 • Naučiti uporabljati že pridobljena znanja, razvijati nova in jih dopolniti s specifičnimi, navajati na ažurno delo s predlogami in vrisovanjem modelov v osnovni kroj.

  Izdelati kroj v m 1:1, ga zmodelirati, kompletirati in pripraviti za digitaliziranje.

  Moški telovnik

 • izračun mer in konstruiranje moškega telovnika in elementov (izrezi, žepi)

 • Naučiti konstruiranja moškega telovnika in elementov.

  Izdelati kroj za moški telovnik v m 1:1.

  Moški suknjiči

 • izračun mer in konstruiranje moških suknjičev za različne vrste tkanin

 • enoredni klasični suknjič

 • dvoredni klasični suknjič

 • osnova suknjiča za trebušasto postavo

 • elementi (fazone, žepi, razpori, pasice)

 • konstrukcija kroja za osnovno tkanino, medvlogo, podlogo v M 1:1 za klasični suknjič

 • Naučiti izračun mer in konstruiranja kroja za moške suknjiče, upoštevati vrsto tkanine, postavo in model.

  Izdelati kroj v m 1:1 za klasični suknjič, ga kompletirati in pripraviti za gradiranje.

  Moški plašči

 • izračun mer in konstruiranje krojev za različne vrste tkanin

 • osnova ohlapnega (A ali H linija) plašča

 • osnova oprijetega plašča

 • osnovni kroj, medvloga, podloga

 • osnova plašča za trebušasto postavo

 • elementi za plašče (fazone, ovratniki, sedla, raglan, žepi, epolete, pasice)

 • konstruirati in kompletirati enostaven moški plašč v M 1:1

 • Naučiti uporabiti že usvojena znanja iz konstrukcije moških oblačil, jih dopolniti z novimi, specifičnimi, navajati na delo s predlogami.

  Izdelava kroja v m 1:1, izdelati šablono za osnovno tkanino, medvlogo, podlogo za oprijet plašč.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • uvod v konstrukcijo

 • krila

 • bluze in moške srajce

 • obleke

 • moške in ženske hlače

 • ženske jopice

 • ženski plašči

 • ženski body in dvodelne kopalke

 • moški telovnik

 • moški suknjiči

 • moški plašči

 • Praktični pouk

 • seznanitev s strojno opremo in varstvom pri delu

 • izdelava ženskega krila z detajli

 • izdelava tehnične dokumentacije

 • ženska bluza

 • moška srajca

 • elementi za moško srajco in bluzo, ženska obleka za standardne in posebne drže

 • elementi za obleke

 • hlače, ženske hlače

 • ženski kostim, plašč

 • moški suknjič, plašč

 • uvod v konstrukcijo

 • krila

 • bluze in moške srajce

 • obleke

 • moške in ženske hlače

 • ženske jopice

 • ženski plašči

 • ženski body in dvodelne kopalke

 • moški telovnik

 • moški suknjiči

 • moški plašči

 • Estetika oblačenja

 • proporc človeškega telesa

 • ženske bluze z detajli

 • moške srajce z detajli

 • različne oblike fazon

 • ženske in moške hlače

 • korekture postav

 • ženske jopice z elementi

 • ženski plašči z elementi

 • moški suknjiči in plašči z elementi

 • uvod v konstrukcijo

 • krila

 • bluze in moške srajce

 • obleke

 • moške in ženske hlače

 • ženske jopice

 • ženski plašči

 • ženski body in dvodelne kopalke

 • moški telovnik

 • moški suknjiči

 • moški plašči

 • Računalniško konstruiranje

 • uvod v računalniško konstruiranje

 • priprava na digitaliziranje in gradiranje

 • modeliranje osnovnih elementov bluze, moške srajce, detajlov

 • računalniško modeliranje različnih modelov

 • modeliranje in gradiranje, sestava krojne slike

 • priprava kostima za računalniško gradiranje

 • digitaliziranje medvloge, podloge

 • hlačni kostim

 • moški suknjič, gradiranje, kompletiranje, krojna slika