SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KONFEKCIJSKI MODELAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

Oblikovanje tekstilij

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

21

84

105

2.

60

80

140

skupaj

81

164

245

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • razvijajo kreativno razmišljanje,

 • znajo prezentirati modne skice,

 • razvijajo sposobnost kritičnega in samokritičnega presojanja,

 • znajo skicirati modne kolekcije,

 • znajo realizirati celoten proces dela od ideje do izdelka,

 • razvijajo smisel za iskanje novih idej, oblik, kombinacij, rešitev,

 • obvladajo ploskovno in prostorsko predstavljanje,

 • razvijajo čut za estetiko, oblikovno, barvno in prostorsko harmonijo,

 • razvijajo smisel za natančnost, vestnost, doslednost, pravočasnost,

 • razvijajo sposobnost kombiniranja, predvidevanja, sklepanja, odločanja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  informativni cilji

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  posebnosti v izvedbi

  moda in oblačenje

   

   

   

 • človek, barva, moda in javnost

 • moda, slog, kič

 • seznanitev z osnovnimi pojmi

 • sposobnost razlikovanja novih pojmov na področju mode in oblačenja

 • sposobnost boljšega opazovanja ljudi in njihovih oblačil

 • sposobnost ločevanja funkcij oblačil

 • sposobnost boljšega vizualnega presojanja

 • sposobnost prepoznavanja določenega modnega sloga

 • Pridobi večjo samozavest, razvije večjo kritičnost.

  Pridobi večjo odgovornost, pridobi večjo motivacijo.

  Razvije občutek glede različnih oblikovnih vrednot.

  Pregled slikovnega gradiva (revije, časopisi, knjige, diapozitivi, videokasete itn.).

  Razprave o vseh oblikah in načinih oblačenja.

  skladnost

   

   

   

 • barvna, tekstilna in krojna skladnost

 • sorazmerja in usklajenost

 • sposobnost usklajevanja modelov z barvo in tkanino

 • sposobnost usklajevanja različnih oblačilnih predmetov glede kroja, barve in materiala (tekstila, pletenin, usnja, krzna itd.)

 • sposobnost ugotavljanja pomembnosti pravilnih relacij med barvami in oblačili

 • sposobnost združevanja konstrukcije, praktičnega pouka in estetike oblačenja

 • Razvija boljši občutek za barve.

  Razvija boljši občutek za krojno in tekstilno skladnost.

  Pridobi večjo spretnost pri izbiranju.

  Razvija boljšo komunikativnost.

  Pridobi večjo samozavest.

  Vaje:

 • barvni kontrasti,

 • barvna skladnost,

 • valerska skladnost,

 • tekstilna skladnost,

 • krojna skladnost.

 • modna risba

   

   

   

 • pozitivne likovne deformacije in abstrahiranje pri modnem skiciranju,

 • tehnična skica

 • spoznavanje pojma

 • sposobnost skiciranja modne risbe

 • sposobnost povezovanja znanja z drugimi predmeti

 • sposobnost boljšega opazovanja oblačil in različnih materialov

 • sposobnost izrisa zamišljene ideje

 • sposobnost komunikacije z ljudmi

 • Razvija spretnost pri risanju, natančnost, kritičnost, samozavest.

  Vaje:

 • skiciranje poljubne modne skice (kroki, skica, risba, …),

 • risanje tehnične modne skice.

 • oblikovanje oblačil in detajlov

   

   

   

 • krila

 • sposobnost kreativnega razmišljanja,

 • sposobnost dojemanja enovitosti v različnosti in različnosti v enovitosti

 • sposobnost skiciranja modne kolekcije

 • sposobnost soočiti se s celotnim procesom dela in ga usvojiti

 • sposobnost idejnega obvladovanja, ki ima omejeno možnost izvedbe

 • sposobnost združevanja in obvladovanja celotnega gradiva

 • sposobnost risanja idej, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo

 • sposobnost realizirati lastno idejo v praksi

 • sposobnosti za poizkuse in iskanje novih oblik, kombinacij

 • sposobnost oblikovanja industrijske kolekcije

 • sposobnost oblikovanja avtorske (fantazijske) kolekcije

 • Večja motivacija, večja kreativnost, večja samozavest, večja kritičnost, večja fleksibilnost, večja spretnost.

  Vaje:

 • oblikovanje kril za specifične postave,

 • oblikovanje kril z različnimi gubami, razpori iz odgovarjajoče tkanine,

 • oblikovanje kolekcije kril (pasovi, žepi, sedla…) iz primerne tkanine,

 • oblikovanje asimetrično krojenih kril iz primerne tkanine,

 • oblikovanje kolekcije kril iz vzorčastih tkanin.

 • ženske bluze in moške srajce

 • sposobnost kreativnega razmišljanja

 • sposobnost dojemanja enovitosti v različnosti in različnosti v enovitosti

 • sposobnost skiciranja modne kolekcije

 • sposobnost soočiti se s celotnim procesom dela in ga usvojiti

 • sposobnost idejnega obvladovanja, ki ima omejeno možnost izvedbe

 • sposobnost združevanja in obvladovanja celotnega gradiva

 • sposobnost risanja idej, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo

 • sposobnost realizirati lastno idejo v praksi

 • sposobnosti za poizkuse in iskanje novih oblik, kombinacij

 • sposobnost oblikovanja industrijske kolekcije

 • sposobnost oblikovanja avtorske (fantazijske) kolekcije

 • Večja motivacija, večja kreativnost, večja samozavest, večja kritičnost, večja fleksibilnost, večja spretnost.

  Vaje:

 • oblikovanje ženskih bluzic za različne priložnosti iz primerne tkanine,

 • oblikovanje kolekcije moških srajc iz odgovar-jajoče tkanine,

 • oblikovanje ženskih in moških srajc iz vzorčaste tkanine,

 • oblikovanje posameznih detajlov (ovratniki, rokavi, zapestniki, žepi, naplečnik, …),

 • oblikovanje ženskih in moških srajc z naplečnikom in njihovih različic (gubice, porob-čki, naborki, …).

 • ženske obleke

 • sposobnost kreativnega razmišljanja

 • sposobnost dojemanja enovitosti v različnosti in različnosti v enovitosti

 • sposobnost skiciranja modne kolekcije

 • sposobnost soočiti se s celotnim procesom dela in ga usvojiti

 • sposobnost idejnega obvladovanja, ki ima omejeno možnost izvedbe

 • sposobnost združevanja in obvladovanja celotnega gradiva

 • sposobnost risanja idej, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo

 • sposobnost realizirati lastno idejo v praksi

 • sposobnosti za poizkuse in iskanje novih oblik, kombinacij

 • sposobnost oblikovanja industrijske kolekcije

 • sposobnost oblikovanja avtorske (fantazijske) kolekcije

 • Večja motivacija, večja kreativnost, večja samozavest, večja kritičnost, večja fleksibilnost, večja spretnost.

  Vaje:

 • oblikovanje kolekcije ženskih oblek za različne sezone iz odgovarjajočih tkanin,

 • kolekcija ženskih oblek ohlapnega kroja iz odgovarjajoče tkanine,

 • kolekcija ženskih oblek oprijetega kroja iz odgovarjajoče tkanine,

 • oblikovanje in iskanje novih idej pri reševanju detajlov,

 • oblikovanje kolekcije svečanih ženskih oblek,

 • oblikovanje oblek za dekleta.

 • ženske hlače

 • sposobnost kreativnega razmišljanja

 • sposobnost dojemanja enovitosti v različnosti in različnosti v enovitosti

 • sposobnost skiciranja modne kolekcije

 • sposobnost soočiti se s celotnim procesom dela in ga usvojiti

 • sposobnost idejnega obvladovanja, ki ima omejeno možnost izvedbe

 • sposobnost združevanja in obvladovanja celotnega gradiva

 • sposobnost risanja idej, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo

 • sposobnost realizirati lastno idejo v praksi

 • sposobnosti za poizkuse in iskanje novih oblik, kombinacij

 • sposobnost oblikovanja industrijske kolekcije

 • sposobnost oblikovanja avtorske (fantazijske) kolekcije

   

 • Večja motivacija, večja kreativnost, večja samozavest, večja kritičnost, večja fleksibilnost, večja spretnost.

  Vaje:

 • kolekcija dekliških modnih hlač iz odgovarjajoče tkanine,

 • kolekcija ženskih hlač iz odgovarjajoče tkanine,

 • oblikovanje ženskih hlač za različne postave.

 • moške hlače

 • sposobnost kreativnega razmišljanja

 • sposobnost dojemanja enovitosti v različnosti in različnosti v enovitosti

 • sposobnost skiciranja modne kolekcije

 • sposobnost soočiti se s celotnim procesom dela in ga usvojiti

 • sposobnost idejnega obvladovanja, ki ima omejeno možnost izvedbe

 • sposobnost združevanja in obvladovanja celotnega gradiva

 • sposobnost risanja idej, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo

 • sposobnost realizirati lastno idejo v praksi

 • sposobnosti za poizkuse in iskanje novih oblik, kombinacij

 • sposobnost oblikovanja industrijske kolekcije

 • sposobnost oblikovanja avtorske (fantazijske) kolekcije

   

 • Večja motivacija, večja kreativnost, večja samozavest, večja kritičnost, večja fleksibilnost, večja spretnost.

  Vaje:

 • oblikovanje kolekcije moških hlač,

 • oblikovanje kolekcije hlač za mladostnike,

 • oblikovanje moških športnih hlač (detajli).
 • žensko hlačno krilo

 • sposobnost kreativnega razmišljanja

 • sposobnost dojemanja enovitosti v različnosti in različnosti v enovitosti

 • sposobnost skiciranja modne kolekcije

 • sposobnost soočiti se s celotnim procesom dela in ga usvojiti

 • sposobnost idejnega obvladovanja, ki ima omejeno možnost izvedbe

 • sposobnost združevanja in obvladovanja celotnega gradiva

 • sposobnost risanja idej, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo

 • sposobnost realizirati lastno idejo v praksi

 • sposobnosti za poizkuse in iskanje novih oblik, kombinacij

 • sposobnost oblikovanja industrijske kolekcije

 • sposobnost oblikovanja avtorske (fantazijske) kolekcije

   

 • Večja motivacija, večja kreativnost, večja samozavest, večja kritičnost, večja fleksibilnost, večja spretnost.

  Vaje: oblikovanje hlačnega krila in različic.

 • kompleti

 • sposobnost kreativnega razmišljanja

 • sposobnost dojemanja enovitosti v različnosti in različnosti v enovitosti

 • sposobnost skiciranja modne kolekcije

 • sposobnost soočiti se s celotnim procesom dela in ga usvojiti

 • sposobnost idejnega obvladovanja, ki ima omejeno možnost izvedbe

 • sposobnost združevanja in obvladovanja celotnega gradiva

 • sposobnost risanja idej, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo

 • sposobnost realizirati lastno idejo v praksi

 • sposobnosti za poizkuse in iskanje novih oblik, kombinacij

 • sposobnost oblikovanja industrijske kolekcije

 • sposobnost oblikovanja avtorske (fantazijske) kolekcije

   

 • Večja motivacija, večja kreativnost, večja samozavest, večja kritičnost, večja fleksibilnost, večja spretnost.

  Vaje:

 • oblikovanje ženskih in moških oblačil za mladostnike,

 • oblikovanje kolekcije ženskih kompletov.
 •  

  2. letnik

  informativni cilji

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  posebnosti v izvedbi

  oblikovanje oblačil

   

   

   

 • ženska dvodelna obleka

 • sposobnost kreativnega razmišljanja

 • sposobnost dojemanja enovitosti v različnosti in različnosti v enovitosti

 • sposobnost skiciranja modne kolekcije

 • sposobnost soočiti se s celotnim procesom dela in ga usvojiti

 • sposobnost idejnega obvladovanja, ki ima omejeno možnost izvedbe

 • sposobnost združevanja in obvladovanja celotnega gradiva

 • sposobnost risanja idej, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo

 • sposobnost realizirati lastno idejo v praksi

 • sposobnosti za poizkuse in iskanje novih oblik, kombinacij

 • sposobnost oblikovanja industrijske kolekcije

 • sposobnost oblikovanja avtorske (fantazijske) kolekcije

 • Večja motivacija, večja kreativnost, večja samozavest, večja kritičnost, večja fleksibilnost, večja spretnost.

  Vaje: modna kolekcija dvodelnih oblek iz primerne tkanine za različne sezone.

 • ženske jopice

 • sposobnost kreativnega razmišljanja

 • sposobnost dojemanja enovitosti v različnosti in različnosti v enovitosti

 • sposobnost skiciranja modne kolekcije

 • sposobnost soočiti se s celotnim procesom dela in ga usvojiti

 • sposobnost idejnega obvladovanja, ki ima omejeno možnost izvedbe

 • sposobnost združevanja in obvladovanja celotnega gradiva

 • sposobnost risanja idej, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo

 • sposobnost realizirati lastno idejo v praksi

 • sposobnosti za poizkuse in iskanje novih oblik, kombinacij

 • sposobnost oblikovanja industrijske kolekcije

 • sposobnost oblikovanja avtorske (fantazijske) kolekcije

 • Večja motivacija, večja kreativnost, večja samozavest, večja kritičnost, večja fleksibilnost, večja spretnost.

  Vaje:

 • oblikovanje kolekcije ženskih športnih jopic iz primerne tkanine,

 • oblikovanje kolekcije ženskih jopic po poljubni izbiri iz odgovarjajoče tkanine.

 • ženski kostimi

 • sposobnost kreativnega razmišljanja

 • sposobnost dojemanja enovitosti v različnosti in različnosti v enovitosti

 • sposobnost skiciranja modne kolekcije

 • sposobnost soočiti se s celotnim procesom dela in ga usvojiti

 • sposobnost idejnega obvladovanja, ki ima omejeno možnost izvedbe

 • sposobnost združevanja in obvladovanja celotnega gradiva

 • sposobnost risanja idej, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo

 • sposobnost realizirati lastno idejo v praksi

 • sposobnosti za poizkuse in iskanje novih oblik, kombinacij

 • sposobnost oblikovanja industrijske kolekcije

 • sposobnost oblikovanja avtorske (fantazijske) kolekcije

 • Večja motivacija, večja kreativnost, večja samozavest, večja kritičnost, večja fleksibilnost, večja spretnost.

  Vaje: modne kolekcije ženskih kostimov za različne sezone iz primernih tkanin.

 • ženski plašči

 • sposobnost kreativnega razmišljanja

 • sposobnost dojemanja enovitosti v različnosti in različnosti v enovitosti

 • sposobnost skiciranja modne kolekcije

 • sposobnost soočiti se s celotnim procesom dela in ga usvojiti

 • sposobnost idejnega obvladovanja, ki ima omejeno možnost izvedbe

 • sposobnost združevanja in obvladovanja celotnega gradiva

 • sposobnost risanja idej, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo

 • sposobnost realizirati lastno idejo v praksi

 • sposobnosti za poizkuse in iskanje novih oblik, kombinacij

 • sposobnost oblikovanja industrijske kolekcije

 • sposobnost oblikovanja avtorske (fantazijske) kolekcije

 • Večja motivacija, večja kreativnost, večja samozavest, večja kritičnost, večja fleksibilnost, večja spretnost.

  Vaje:

 • oblikovanje kolekcije ženskih športnih in dežnih plaščev iz primernih tkanin,

 • oblikovanje ko-lekcije ohlapnih ženskih plaščev iz primernih tkanin (s poudarkom na detajlih),

 • oblikovanje oprijetih ženskih plaščev iz primernih tkanin (s poudarkom na detajlih),

 • oblikovanje in iskanje novih oblik detajlov pri plaščih,

 • oblikovanje kolekcije ženskih oblačil v kombinaciji s plašči za jesen in zimo iz primernih tkanin.

 • moški in ženski telovniki

 • sposobnost kreativnega razmišljanja

 • sposobnost dojemanja enovitosti v različnosti in različnosti v enovitosti

 • sposobnost skiciranja modne kolekcije

 • sposobnost soočiti se s celotnim procesom dela in ga usvojiti

 • sposobnost idejnega obvladovanja, ki ima omejeno možnost izvedbe

 • sposobnost združevanja in obvladovanja celotnega gradiva

 • sposobnost risanja idej, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo

 • sposobnost realizirati lastno idejo v praksi

 • sposobnosti za poizkuse in iskanje novih oblik, kombinacij

 • sposobnost oblikovanja industrijske kolekcije

 • sposobnost oblikovanja avtorske (fantazijske) kolekcije

 • Večja motivacija, večja kreativnost, večja samozavest, večja kritičnost, večja fleksibilnost, večja spretnost.

  Vaje:

 • oblikovanje ženskih telovnikov z detajli iz primerne tkanine,

 • oblikovanje moških telovnikov z detajli iz primerne tkanine.

 • moški suknjiči

 • sposobnost kreativnega razmišljanja

 • sposobnost dojemanja enovitosti v različnosti in različnosti v enovitosti

 • sposobnost skiciranja modne kolekcije,

 • sposobnost soočiti se s celotnim procesom dela in ga usvojiti

 • sposobnost idejnega obvladovanja, ki ima omejeno možnost izvedbe

 • sposobnost združevanja in obvladovanja celotnega gradiva

 • sposobnost risanja idej, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo

 • sposobnost realizirati lastno idejo v praksi

 • sposobnosti za poizkuse in iskanje novih oblik, kombinacij

 • sposobnost oblikovanja industrijske kolekcije

 • sposobnost oblikovanja avtorske (fantazijske) kolekcije

 • Večja motivacija, večja kreativnost, večja samozavest, večja kritičnost, večja fleksibilnost, večja spretnost.

  Vaje:

 • oblikovanje moških suknjičev za različne sezone iz primernih tkanin,

 • oblikovanje moških športnih suknjičev za različne sezone iz primernih tkanin,

 • oblikovanje moških suknjičev za posebne priložnosti in za različne poklice.

 • moška obleka

 • sposobnost kreativnega razmišljanja

 • sposobnost dojemanja enovitosti v različnosti in različnosti v enovitosti

 • sposobnost skiciranja modne kolekcije

 • sposobnost soočiti se s celotnim procesom dela in ga usvojiti

 • sposobnost idejnega obvladovanja, ki ima omejeno možnost izvedbe

 • sposobnost združevanja in obvladovanja celotnega gradiva

 • sposobnost risanja idej, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo

 • sposobnost realizirati lastno idejo v praksi

 • sposobnosti za poizkuse in iskanje novih oblik, kombinacij

 • sposobnost oblikovanja industrijske kolekcije

 • sposobnost oblikovanja avtorske (fantazijske) kolekcije

 • Večja motivacija, večja kreativnost, večja samozavest, večja kritičnost, večja fleksibilnost, večja spretnost.

  Vaje:

 • oblikovanje detajlov pri moški obleki,

 • oblikovanje kolekcije moških oblek iz primernih tkanin,

 • oblikovanje moških oblek za svečane priložnosti.

 • moški plašči

 • sposobnost kreativnega razmišljanja

 • sposobnost dojemanja enovitosti v različnosti in različnosti v enovitosti

 • sposobnost skiciranja modne kolekcije

 • sposobnost soočiti se s celotnim procesom dela in ga usvojiti

 • sposobnost idejnega obvladovanja, ki ima omejeno možnost izvedbe

 • sposobnost združevanja in obvladovanja celotnega gradiva

 • sposobnost risanja idej, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo

 • sposobnost realizirati lastno idejo v praksi

 • sposobnosti za poizkuse in iskanje novih oblik, kombinacij

 • sposobnost oblikovanja industrijske kolekcije

 • sposobnost oblikovanja avtorske (fantazijske) kolekcije

 • Večja motivacija, večja kreativnost, večja samozavest, večja kritičnost, večja fleksibilnost, večja spretnost.

  Vaje:

 • oblikovanje kolekcije moških plaščev iz primernih tkanin za jesen – zimo,

 • oblikovanje ohlapnih moških plaščev iz primernih tkanin,

 • oblikovanje oprijetih moških plaščev iz primernih tkanin,

 • oblikovanje športnih in dežnih plaščev iz primernih tkanin.

 • kolekcija

 • sposobnost kreativnega razmišljanja

 • sposobnost dojemanja enovitosti v različnosti in različnosti v enovitosti

 • sposobnost skiciranja modne kolekcije

 • sposobnost soočiti se s celotnim procesom dela in ga usvojiti

 • sposobnost idejnega obvladovanja, ki ima omejeno možnost izvedbe

 • sposobnost združevanja in obvladovanja celotnega gradiva

 • sposobnost risanja idej, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo

 • sposobnost realizirati lastno idejo v praksi

 • sposobnosti za poizkuse in iskanje novih oblik, kombinacij

 • sposobnost oblikovanja industrijske kolekcije,

 • sposobnost oblikovanja avtorske (fantazijske) kolekcije

 • Večja motivacija, večja kreativnost, večja samozavest, večja kritičnost, večja fleksibilnost, večja spretnost.

  Vaje:

 • kolekcija ženskih oblačil iz primernih tkanin,

 • kolekcija moških oblačil iz primernih tkanin.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje - idejne skice).

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Risanje

 • skiciranje prezentacijskih in tehničnih skic

 • moda in oblačenje

 • skladnost

 • modna risba

 • oblikovanje oblačil

 • oblikovanje modnih kolekcij

 • Konstrukcija in modeliranje

 • konstruiranje in modeliranje posameznih detajlov in oblačil

 • Praktični pouk

 • realizacija posameznih detajlov in oblačil