SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KONFEKCIJSKI MODELAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

Praktični pouk

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

175

175

2.

 

210

210

skupaj

 

385

385

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • pridobijo natančnost in hitrost pri izdelavi posameznih elementov in oblačil,

 • razvijajo ekonomično in estetsko izdelavo elementov in oblačil,

 • znajo reševati probleme, ki nastanejo pri sami izdelavi in znajo odpraviti napake, ki nastanejo pri konstrukciji in modeliranju,

 • znajo povezati znanje iz konstrukcije, modeliranja in estetike s praktičnim delom,

 • pridobijo sposobnost praktične realizacije zamisli,

 • pridobijo sposobnost reševanja celotnega procesa dela od lastne ideje do realizacije,

 • razvijajo sposobnost iskanja idej pri realizaciji modelov,

 • razvijajo smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost,

 • razvijajo sposobnost kombiniranja, predvidevanja, odločanja,

 • razvijajo sposobnost kritičnega in samokritičnega presojanja,

 • znajo uporabljati sredstva za varno delo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik (konstrukter)

  informativni cilji

  formativni cilji

  socializacijski cilji

  posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijaki

   

  strojna oprema, vzdrževanje strojev, varstvo pri delu

 • obnovi predhodno pridobljena znanja o šivalnih strojih

 • pozna navaden šivalni stroj, specialne stroje, likalne naprave in stiskalnice

 • zna vzdrževati stroje in naprave

 • pridobi sposobnost odprave manjših napak na stroju

 • pozna napake pri strojnem šivanju in jih zna odpraviti

 • upošteva predpise za varno delo

 • Razvijajo čut za odgovorno delo s strojno opremo.

  Pridobijo sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah, še posebej ob nesrečah pri delu.

  Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju tehnoloških predpisov.

  žensko krilo

   

   

   

 • izdelava serije kril na industrijski način

 • krojenje in šivanje kril iz različnih tkanin

 • krojenje in šivanje krila za posebne drže

 • obnovi predhodno pridobljeno znanje

 • pozna zaporedje tehnoloških operacij in jih upošteva pri izdelavi krila

 • zna izvršiti kontrolo predhodno izvedenih operacij

 • na izdelek zna prenesti znanja iz modelarstva

 • Razvija čut za samostojno, odgovorno in strokovno delo.

  Razvija čut za samoizobraževanje in strokovno izpopolnjevanje.

  Izdelava serije kril (3 kom).

  Krojenje in šivanje krila iz različnih tkanin (2 kom).

  Krojenje in šivanje krila za posebne drže (1 kom).

  elementi za krila

   

   

   

 • razpori

 • gube

 • sedla

 • pasovi

 • računalniška izdelava tehnološke dokumentacije: tehnična skica, barvna karta, načrt lepljenja medvloge, izpis tehnoloških spoznanj

 • zna odpraviti manjša popravila na izdelku

 • zna prilagati material izdelavi, funkciji in estetiki oblačila

 • zna upoštevati zahteve določenih ciljnih skupin

 • uporablja specialne šivalne stroje

 • Razvija čut za samostojno, odgovorno in strokovno delo.

  Razvija čut za samoizobraževanje in strokovno izpopolnjevanje.

  Izdelava elementov za krila:

 • razpori (3 vajenice),

 • gube (3 vajenice),

 • sedla (2 vajenici),

 • žepi (3 vajenice),

 • pasovi (2 vajenici).

 • ženska bluza

   

   

   

 • izdelava serije bluz na industrijski način

 • krojenje in šivanje ženske bluze po tehnični skici

 • krojenje in šivanje ženske bluze iz različnih materialov

 • krojenje in šivanje ženske bluze za posebne drže

 • računalniška izdelava tehnološke dokumentacije za žensko bluzo

 • obnovi predhodno pridobljeno znanje

 • zna prilagati osnovno tkanino in lepljivo medvlogo modelu bluze

 • pozna zaporedje tehnoloških operacij in jih upošteva pri izdelavi izdelka

 • zna razlikovati med klasično in športno žensko bluzo

 • prepozna napake pri modeliranju in jih zna odpraviti

 • zna uporabiti tehnično skico in ostalo tehnološko dokumentacijo

 • Razvija čut za estetski videz.

  Razvija čut za samostojno, odgovorno in strokovno delo.

  Razvija samokontrolo in samokritičnost.

  Izdelava serije ženskih bluz (3 kose).

  Krojenje in šivanje ženske bluze po tehnični skici (1 kos.).

  Krojenje in šivanje ženske bluze iz različnih materialov (2 kosa)..

  Krojenje in šivanje ženske bluze za posebne drže (1 kos).

  moška srajca

   

   

   

 • krojenje in šivanje moške srajce po tehnični skici

 • krojenje in šivanje moške srajce iz različnih materialov

 • elementi za žensko bluzo in moško srajco:

 • sedla

 • ovratniki

 • zapestniki

 • izrezi

 • zapenjanje

 • rokavi

 • računalniška izdelava tehnološke dokumentacije za moško srajco

 • zna izbrati primerno tkanino

 • zna prilagati osnovno tkanino in lepljivo medvlogo

 • pozna vrstni red tehnoloških operacij in jih zna izvesti

 • zna pravilno položiti matične šablone na tkanino, pri čemer upošteva vzorce tkanin in racionalno porabo materiala

 • v izdelek zna vnesti trenutne modne trende

 • Dijak si ob znanju pridobiva delovno samozavest in zanesljivost.

  Razvija čut za estetski videz.

  Pridobi sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah.

  Krojenje in šivanje moške srajce po tehnični skici (1 kos).

  Krojenje in šivanje moške srajce iz različnih materialov (2 kosa).

  Elementi za žensko bluzo in moško srajco:

 • sedla (3 vajenice),

 • ovratniki (4 vajenice),

 • zapestniki (3 vajenice),

 • vratni izrezi (3 vajenice),

 • zapenjanje (3 vajenice),

 • rokavi (3 vajenice),

 • nabori (3 vajenice),

 • gumbnice (2 vajenici).

 • ženska obleka

   

   

   

 • krojenje in šivanje ženske obleke po tehnični skici

 • krojenje in šivanje ženske obleke iz različnih vrst tkanin

 • krojenje in šivanje ženske obleke za posebne drže

 • elementi za žensko obleko:

 • rokavi, zapestniki, ovratniki

 • žepi, fazone

 • računalniška izdelava tehnološke dokumentacije za žensko obleko

 • v prakso prenese določena znanja iz konstrukcije in modeliranja in se prepriča o njihovi uporabi in estetski funkciji

 • znati mora prilagoditi model oblačila razpoložljivi strojni opremi

 • pozna vrstni red delovnih operacij za izdelavo ženske obleke in ga upošteva pri izdelavi

 • zna prilagoditi material izdelka funkciji in estetiki oblačila

 • zna upoštevati zahteve določenih ciljnih skupin

 • uporablja specialne šivalne stroje

 • Razvija čut za estetski videz.

  Razvija čut za samoizobraževanje in strokovno izpopolnjevanje.

  Razvija spretnost.

  Krojenje in šivanje ženske obleke po tehnični skici (1 kos).

  Krojenje in šivanje ženske obleke iz različnih materialov (2 kosa).

  Krojenje in šivanje ženske obleke za posebne drže (1 kos).

  Elementi za žensko obleko:

 • rokavi (2 vajenici),

 • zapestnik (2 vajenici),

 • žepi (3 vajenice),

 • ovratniki (2 vajenici).

 • ženske hlače

   

   

   

 • krojenje in šivanje ženskih klasičnih hlač po tehnični skici

 • zna izbrati primerno tkanino za izdelavo ženskih klasičnih hlač

 • zna pravilno položiti matično šablono na tkanino, pri čemer upošteva vzorec tkanine in racionalno uporabo materiala

 • pozna vrstni red delovnih operacij izdelave ženskih hlač

 • zna uporabiti tehnično skico in drugo tehnološko dokumentacijo

 • Razvija čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo.

  Razvija čut za estetski videz.

  Razvija spretnost.

  Krojenje in šivanje ženskih klasičnih hlač po tehnični skici (1 kos).

   

  2. letnik

  informativni cilji

  formativni cilji

  socializacijski cilji

  posebnosti v izvedbi

  ženske hlače

  Dijak

  Dijak

   

 • krojenje in šivanje ženskih hlač iz različnih materialov

 • krojenje in šivanje ženskih hlač v modnem trendu:

 • material

 • detajli

 • računalniška izdelava tehnološke dokumentacije za ženske hlače

 • zna izbrati primerno tkanino za izdelavo ženskih klasičnih hlač

 • zna pravilno položiti matično šablono na tkanino, pri čemer upošteva vzorec tkanine in racionalno uporabo materiala

 • pozna vrstni red delovnih operacij izdelave ženskih hlač

 • zna uporabiti tehnično skico in drugo tehnološko dokumentacijo

 • Razvija čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo.

  Razvija čut za estetski videz.

  Razvija spretnost.

  Krojenje in šivanje ženskih hlač iz različnih materialov (2 kosa).

  Krojenje in šivanje ženskih hlač v modnem trendu (1 kos).

  moške hlače

   

   

   

 • krojenje in šivanje moških klasičnih hlač

 • krojenje in šivanje moških oprijetih hlač

 • krojenje in šivanje moških hlač za posebne drže – trebušaste

 • elementi za moške hlače: razpori, žepi, pasovi, zavihki

 • računalniška izdelava tehnološke dokumentacije za moške hlače

 • zna samostojno skrojiti in izdelati moške hlače, pri čemer upošteva vrstni red operacij

 • zna izbrati primerno tkanino v odnosu na ciljno skupino, pri čemer upošteva trenutne modne zahteve in želje uporabnika

 • Razvija čut za estetski videz.

  Razvija čut za varno delo ob upoštevanju tehnoloških predpisov.

  Krojenje in šivanje moških klasičnih hlač (1 kos).

  Krojenje in šivanje moških oprijetih hlač (1 kos).

  Krojenje in šivanje moških hlač za posebne drže (1 kos).

  Elementi za moške hlače:

 • razpori (2 vajenici),

 • žepi (2 vajenici),

 • pasovi (2 vajenici),

 • zavihki (2 vajenici).

 • dvodelne ženske obleke

   

   

   

 • krojenje in šivanje ženske dvodelne obleke po tehnični skici

 • elementi za žensko dvodelno obleko:

 • rokavi

 • razpori

 • fazone

 • računalniška izdelava tehnološke dokumentacije za ženske dvodelne obleke

 • zna izbrati primerno tkanino v odnosu na ciljno skupino, pri čemer upošteva trenutne modne zahteve in želje uporabnika

 • usvoji posamezne operacije dela in jih poveže v končni izdelek

 • Razvija čut za estetski videz.

  Pridobi sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah.

  Razvija samokontrolo in samokritičnost.

  Krojenje in šivanje ženske dvodelne obleke po tehnični skici (1 kos).

  Elementi za žensko dvodelno obleko:

 • rokavi (3 vajenice),

 • razpori (3 vajenice),

 • fazone (3 vajenice),

 • žepi (2 vajenici).

 • ženska jopa

   

   

   

 • krojenje in šivanje ženske jope po tehnični skici

 • pozna zaporedje tehničnih operacij in jih upošteva pri izdelavi jope

 • zna izbrati primeren material

 • Razvija čut za samostojno in strokovno delo.

  Krojenje in šivanje ženske jope po tehnični skici (1 kos).

  ženski kostim

   

   

   

 • krojenje in šivanje ženskega kostima po tehnični skici

 • krojenje in šivanje ženskega kostima v modnem trendu

 • računalniška izdelava tehnološke dokumentacije za ženski kostim

 • pozna zaporedje tehnoloških operacij in jih upošteva pri izdelavi

 • izbere primerno osnovno tkanino, lepljivo medvlogo in podlogo

 • pri izbiri materiala in modela upošteva trenutne modne zahteve in jih prilagodi določeni ciljni skupini

 • Razvija čut za estetski videz.

  Razvija samokontrolo.

  Pridobi sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah.

  Krojenje in šivanje ženskega kostima po tehnični skici (1 kos).

  ženski plašč

   

   

   

 • krojenje in šivanje ženskega plašča

 • pozna zaporedje tehnoloških operacij in jih upošteva pri izdelavi

 • izbere primeren osnovni in pomožni material (podlogo, lepljivo medvlogo)

 • pri izbiri materiala in modela upošteva trenutne modne zahteve in jih prilagodi določeni ciljni skupini

 • Razvija čut za samostojno in strokovno delo.

  Krojenje in šivanje ženskega plašča (1 kos).

  moški telovnik

   

   

   

 • krojenje in šivanje moškega telovnika po tehnični skici

 • izbere za oblačilo primerno osnovno tkanino, podlogo in lepljivo medvlogo

 • pozna zaporedje tehnoloških operacij in jih upošteva pri izdelavi

 • zna razbrati podatke s tehnične skice in jih prenašati na izdelek

 • Razvija čut za estetski videz.

  Razvija čut za samostojno in strokovno delo.

  Razvija samokontrolo in samokritičnost.

  Krojenje in šivanje moškega telovnika po tehnični skici (1 kos).

  moški suknjič

   

   

   

 • elementi za izdelavo moškega suknjiča:

 • fazona

 • rokavni razpor

 • razpor na zadnjem delu

 • prednji del suknjiča

 • krojenje in šivanje moškega klasičnega suknjiča po tehnični skici

 • računalniška izdelava tehnološke dokumentacije

 • usvoji izdelavo posameznih elementov moškega suknjiča

 • zna izbrati primerno tkanino, podlogo, medvlogo in lepljivo medvlogo

 • zna pravilno položiti matično šablono za osnovno tkanino in vse vrste pomožnih materialov (lepljivo in nelepljivo medvlogo, podlogo)

 • zna razbrati podatke s tehnične skice in jih prenašati na izdelek

 • Razvija čut za estetski videz.

  Razvija čut za samostojno in strokovno delo.

  Razvija samokontrolo in samokritičnost.

  Izdelava elementov za moški suknjič:

 • fazona (2 kosa),

 • rokavni razpori (2 kosa),

 • rokavni razpor na zadnjem delu (2 kosa),

 • prednji del suknjiča (1 kos).

  Krojenje in šivanje moškega suknjiča po tehnični skici (1 kos).

 •  

  1. letnik (oblikovalec)

  informativni cilji

  formativni cilji

  socializacijski cilji

  posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijaki

   

  strojna oprema, vzdrževanje strojev, varstvo pri delu

 • obnovi predhodno pridobljena znanja o šivalnih strojih

 • pozna navaden šivalni stroj, specialne stroje, likalne naprave in stiskalnice

 • zna vzdrževati stroje in naprave

 • pridobi sposobnost odpravljanja manjših napak na stroju

 • pozna napake pri strojnem šivanju in jih zna odpraviti

 • zna uporabiti predpise za varno delo

 • Razvijajo čut za odgovorno delo s strojno opremo.

  Pridobijo sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah, še posebej v primeru nesreč pri delu.

  Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju tehnoloških predpisov.

  šivanje detajlov

   

   

   

 • gube

 • razpori

 • žepi

 • obrobe

 • zapestniki

 • vratni izrezi

 • ovratniki

 • zapenjanja

 • rokavi

 • pozna zaporedje tehnoloških operacij in jih upošteva pri izdelavi detajlov

 • zna izbrati odgovarjajočo tkanino

 • povečana sposobnost pri oblikovanju detajlov

 • Razvija čut za samostojno delo.

  Razvija čut za samoizobraževanje in strokovno izpopolnjevanje.

  Razvija čut za estetski videz.

  Vajenice: šivanje izbranih detajlov po dijakovi zamisli (gube, razpori, žepi, obrobe, zapestniki, vratni izrezi, …).

  ženska krila

   

   

   

 • krojenje in šivanje krila z različnimi:

 • gubami

 • razpori

 • pasovi

 • žepi

 • sedli

 • krojenje in šivanje

 • asimetričnega krila

 • vretenastega krila

 • nagubanega krila

 • swing krila

 • nabranega krila

 • obnovi predhodno pridobljeno znanje

 • pozna zaporedje tehnoloških operacij in jih upošteva pri izdelavi oblačila

 • pridobi sposobnost kontroliranja izdelanih operacij

 • pridobi sposobnost združevanja znanj konstrukcije krojev, modeliranja in estetike s praktičnim poukom

 • zna prilagoditi material funkciji in estetskem videzu

 • Razvija čut za samostojno, odgovorno in natančno delo.

  Razvija čut za estetski videz oblačil.

  Krojenje in šivanje ženskega krila po dijakovi zamisli.

  ženske bluze in moške srajce

   

   

   

 • krojenje in šivanje bluz in srajc različnih vzorcev (enobarvne, črtaste, kariraste, …) in materialov

 • pridobi sposobnost izbire odgovarjajočega materiala

 • pridobi sposobnost pravilnega polaganja in racionalne porabe materiala

 • pozna vrstni red tehnoloških operacij in jih upošteva pri izdelavi oblačila in detajlov

 • Razvija čut za estetski videz.

  Pridobi delovno samozavest.

  Krojenje in šivanje ženskih bluz po skicah dijakov.

  Krojenje in šivanje moških srajc po skicah dijakov.

  detajli za ženske bluze in srajce

   

   

   

 • vratni izrezi

 • zapenjanja

 • ovratniki

 • žepi

 • rokavi

 • sedla

 • zapestniki

 • pridobi sposobnost izbire odgovarjajočega materiala

 • pridobi sposobnost pravilnega polaganja in racionalne porabe materiala

 • pozna vrstni red tehnoloških operacij in jih upošteva pri izdelavi oblačila in detajlov

 • Razvija čut za estetski videz.

  Pridobi delovno samozavest.

  Šivanje detajlov za ženske bluze in moške srajce:

 • vratni izrezi,

 • zapenjanja,

 • ovratniki,

 • žepi,

 • rokavi,

 • sedla,

 • zapestniki.

 • ženska obleka

   

   

   

 • krojenje in šivanje ženske obleke:

 • ohlapnega kroja

 • oprijetega kroja za kolekcijo jesen – zima

 • detajli za žensko obleko:

 • zapenjanja

 • ovratniki

 • žepi

 • rokavi

 • naplečnik

 • gube

 • nabori

 • pridobi sposobnost izbire odgovarjajočega materiala

 • zna izbrati material v modnem trendu za kolekcijo jesen – zima

 • pridobi sposobnost pravilnega polaganja in racionalne porabe materiala

 • pozna vrstni red delovnih operacij

 • Razvija čut za estetski videz.

  Pridobi delovno samozavest.

  Pozornost namenja povečani kontroli in samokontroli.

  Krojenje in šivanje ženskih oblek, kolekcija jesen – zima.

  Šivanje detajlov za ženske obleke:

 • zapenjanja,

 • ovratniki,

 • žepi,

 • rokavi,

 • naplečnik,

 • gube,

 • nabori.

 • ženske hlače

   

   

   

 • krojenje in šivanje ženskih hlač različnih vzorcev (vzorčaste, črtaste, kariraste)

 • pridobi sposobnost izbire odgovarjajočega materiala

 • pridobi sposobnost pravilnega polaganja v odnosu na vzorec

 • pozna vrstni red delovnih operacij

 • Razvija čut za estetski videz.

  Pozornost namenja povečani kontroli in samokontroli.

  Razvija čut za samostojno delo.

  Krojenje in šivanje ženskih hlač po skicah dijakov.

   

  2. letnik

  informativni cilji

  formativni cilji

  socializacijski cilji

  posebnosti v izvedbi

  ženske hlače

  Dijak

  Dijak

   

 • krojenje in šivanje ženskih klasičnih hlač

 • pridobi sposobnost izbire odgovarjajočega materiala

 • pridobi sposobnost pravilnega polaganja v odnosu na vzorec

 • pozna vrstni red delovnih operacij

 • Razvija čut za estetski videz.

  Pozornost namenja povečani kontroli in samokontroli.

  Razvija čut za samostojno delo.

  Krojenje in šivanje ženskih klasičnih hlač po skicah dijakov.

  moške hlače

   

   

   

 • krojenje in šivanje moških klasičnih hlač

 • krojenje in šivanje moških športnih hlač

 • detajli za moške hlače:

 • razpori

 • pasovi

 • žepi

 • zavihki

 • pridobi sposobnost izbire odgovarjajočega materiala

 • pridobi sposobnost pravilnega polaganja v odnosu na vzorec

 • pozna vrstni red delovnih operacij

 • upošteva modne trende (material, model)

 • Razvija čut za estetski videz.

  Pozornost namenja povečani kontroli in samokontroli.

  Razvija čut za samostojno delo.

  Krojenje in šivanje moških hlač po skicah dijakov.

  Šivanje detajlov za moške hlače:

 • žepi,

 • pasovi,

 • razpori,

 • zavihki.

 • ženske dvodelne obleke

   

   

   

 • krojenje in šivanje ženskih dvodelnih oblek po skicah dijakov za kolekcijo pomlad - poletje

 • pridobi sposobnost izbire odgovarjajočega materiala (funkcionalnost)

 • zna izbrati material v modnem trendu za kolekcijo pomlad – poletje

 • pridobi sposobnost pravilnega polaganja in racionalne porabe materiala

 • pozna vrstni red delovnih operacij

 • Razvija čut za estetski videz.

  Pozornost namenja povečani kontroli in samokontroli.

  Razvija čut za samostojno delo.

  Krojenje in šivanje ženskih dvodelnih oblek za kolekcijo pomlad – poletje.

  ženski kompleti (lahki)

   

   

   

 • krojenje in šivanje ženskih kompletov

 • pridobi sposobnost izbire odgovarjajočega materiala (funkcionalnost)

 • zna izbrati material v modnem trendu

 • pridobi sposobnost pravilnega polaganja in racionalne porabe materiala

 • pozna vrstni red delovnih operacij

 • Razvija čut za estetski videz.

  Pozornost namenja povečani kontroli in samokontroli.

  Razvija čut za samostojno delo.

  Krojenje in šivanje ženskih kompletov po skicah dijakov.

  ženske jopice (suknjiči)

   

   

   

 • krojenje in šivanje ženske jopice v modnem trendu

 • pridobi sposobnost izbire odgovarjajočega materiala (funkcionalnost)

 • zna izbrati material v modnem trendu

 • pridobi sposobnost pravilnega polaganja in racionalne porabe materiala

 • pozna vrstni red delovnih operacij

 • Razvija čut za estetski videz.

  Pozornost namenja povečani kontroli in samokontroli.

  Razvija čut za samostojno delo.

  Krojenje in šivanje ženske jopice v modnem trendu.

  ženski kostim

   

   

   

 • krojenje in šivanje ženskih kostimov

 • pridobi sposobnost izbire odgovarjajočega materiala (funkcionalnost)

 • zna izbrati material v modnem trendu

 • pridobi sposobnost pravilnega polaganja in racionalne porabe materiala

 • pozna vrstni red delovnih operacij

 • Razvija čut za estetski videz.

  Pozornost namenja povečani kontroli in samokontroli.

  Razvija čut za samostojno delo.

  Krojenje in šivanje ženskih kostimov po skicah dijakov.

  ženski plašč

   

   

   

 • krojenje in šivanje ženskega plašča v modnem trendu

 • pridobi sposobnost izbire odgovarjajočega materiala (funkcionalnost)

 • zna izbrati material v modnem trendu

 • pridobi sposobnost pravilnega polaganja in racionalne porabe materiala

 • pozna vrstni red delovnih operacij

 • Razvija čut za estetski videz.

  Pozornost namenja povečani kontroli in samokontroli.

  Razvija čut za samostojno delo.

  Krojenje in šivanje ženskega plašča v modnem trendu.

  moški suknjič

   

   

   

 • detajli za moški suknjič:

 • zapenjanja

 • fazone

 • žepi

 • razpori

 • naplečniki

 • krojenje in šivanje moškega suknjiča v modnem trendu

 • pridobi sposobnost izbire odgovarjajočega materiala

 • usvoji izdelavo posameznih detajlov moškega suknjiča

 • usvoji vrstni red delovnih operacij za moški suknjič

 • Razvija čut za estetski videz.

  Pozornost namenja povečani kontroli in samokontroli.

  Razvija čut za samostojno delo.

  Šivanje detajlov za moški suknjič:

 • zapenjanja,

 • fazone,

 • žepi,

 • razpori,

 • naplečniki.

  Krojenje in šivanje moškega suknjiča v modnem trendu.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • ženska krila

 • ženske bluze in moške srajce

 • ženske obleke

 • ženske klasične hlače

 • moške klasične hlače

 • ženske dvodelne obleke

 • ženske jope

 • ženski kostimi

 • ženski plašči

 • telovniki

 • moški suknjič

 • moški plašč

 • Konstrukcija in modeliranje

  Računalniško konstruiranje

  Modeliranje in gradiranje

 • ženska krila

 • ženske bluze in moške srajce

 • ženske obleke

 • ženske klasične hlače

 • moške klasične hlače

 • ženske dvodelne obleke

 • ženske jope

 • ženski kostimi

 • ženski plašči

 • telovniki

 • moški suknjič

 • moški plašč

 • ženska krila

 • ženske bluze in moške srajce

 • ženske obleke

 • ženske klasične hlače

 • moške klasične hlače

 • ženske dvodelne obleke

 • ženske jope

 • ženski kostimi

 • ženski plašči

 • telovniki

 • moški suknjič

 • moški plašč

 • Estetika oblačenja

  Oblikovanje tekstilij

 • tehnična risba

 • proporce človeškega telesa

 • ženske bluze in moške srajce

 • posebne linije glede na postavo

 • ženska krila

 • ženske bluze in moške srajce

 • ženske obleke

 • ženske klasične hlače

 • moške klasične hlače

 • ženske dvodelne obleke

 • ženske jope

 • ženski kostimi

 • ženski plašči

 • telovniki

 • moški suknjič

 • moški plašč

 • optične korekture postave za zgoraj navedena oblačila