B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK KONFEKCIJSKI MODELAR/PTI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

2

70

3

105

175

Tuji jezik I

3

105

3

105

210

Matematika

2

70

3

105

175

Zgodovina

2

70

 

 

70

Kemija

3

105

 

 

105

Fizika

 

 

2

70

70

Športna vzgoja

3

105

3

105

210

Skupaj A

15

525

14

490

1015

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Računalništvo

2

70

 

 

70

Estetika oblačenja

2

70

2

70

140

Konstruiranje in modeliranje

3

105

3

105

210

Računalniško konstruiranje ali

3

105

4

140

245

Oblikovanje tekstilij

 

 

 

 

 

Skupaj B

10

350

9

315

665

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk:

5

175

6

210

385

Praktični pouk-modeliranje in gradiranje ali praktični pouk-risanje

3

105

3

105

210

Skupaj praktični pouk

8

280

9

315

595

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

  

96

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

33

1155

32

1120

2275

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1251

 

1120

2371

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

70

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

  

3

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

35

73

Pojasnilo k predmetniku:

Izbirni strokovno-teoretični predmet se povezuje z izbirnim praktičnim poukom: računalniško konstruiranje s praktičnim poukom-modeliranje in gradiranje, oblikovanje tekstilij pa s praktičnim poukom-risanje.

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

 

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Kemija

učitelj

11

do 17

 

 

laborant     19 11

Računalništvo

učitelj

52

do 17

   

Konstruiranje in modeliranje

laborant

   

35

 

Praktični pouk

učitelj

175

do 17

   

Praktični pouk-modeliranje in gradiranje
ali
Praktični pouk-risanje

učitelj

105

do 17

   

2.

Fizika

učitelj

6

do 17

 

 

laborant     13 6

Konstruiranje in modeliranje

laborant

   

35

 

Praktični pouk

učitelj

210

do 17

   

Praktični pouk-modeliranje in gradiranje
ali
Praktični pouk-risanje

učitelj

105

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Računalništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike ali visokošolska izobrazba iz tekstilstva, ki je vsbovala v dodiplomskem programu najmanj 150 ur računalništva

Estetika oblačenja

učitelj

visokošolska izobrazba iz modnega oblikovalstva

Konstruiranje in modeliranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilne tehnologije ali tekstilne konfekcije

laborant

višja izobrazba iz tekstilne konfekcije

Računalniško konstruiranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilne tehnologije ali tekstilne konfekcije

Oblikovanje tekstilij

učitelj

visokošolska izobrazba iz modnega oblikovalstva

Praktični pouk

učitelj

višja izobrazba iz tekstilne konfekcije

Praktični pouk- modeliranje in gradiranje

učitelj

višja izobrazba iz tekstilne konfekcije

Praktični pouk-risanje

učitelj

višja izobrazba iz oblikovalstva