A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: KONFEKCIJSKI MODELAR poklicno-tehniško izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: konfekcijski modelar/konfekcijska modelarka

Trajanje izobraževanja: dve leti

Posebni vpisni pogoji: končano triletno poklicno izobraževanje po programu šivilja-krojač, šivilja-krojač (ds) (tudi tekstilec, poklic šivilja-krojač) ali enakovredni program po prejšnjih predpisih;

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • obvladajo definiranje ciljnih skupin potrošnikov in jih znajo ločevati,
 • obvladajo definiranje oblik sorazmerij na oblačilih,
 • obvladajo definiranje osnovnega kroja in parametrov, ki jih morajo pri tem upoštevati;
 • usvojijo razvijanje prototipov iz osnovnih krojev,
 • obvladajo razvoj modelov iz prototipov,
 • znajo definirati elemente, ki so potrebni za razvoj prototipa oziroma modela,
 • obvladajo gradiranje krojev,
 • znajo oblikovati kolekcijo ob danih pogojih,
 • znajo skicirati modno kolekcijo,
 • znajo rešiti celoten proces dela od ideje do uresničitve modne kolekcije,
 • upoštevajo vpliv materialov na kroje prototipa in modela oblačil,
 • si pridobijo sposobnost doživljanja, razumevanja, kritičnega mišljenja in vrednotenja modnih usmeritev,
 • znajo uporabiti predpise za varno delo,
 • znajo oblikovati in uporabljati ustrezno tehnično-tehnološko dokumentacijo,
 • znajo operativno pripraviti proizvodnjo,
 • znajo uporabiti računalnik v delovnem procesu;
 • si razvijajo ustvarjalnost in sposobnost za samostojno opravljanje dela na svojem delovnem področju in sposobnost za prilagajanje novim okoliščinam.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Računalništvo

  ustno, vaje

  Estetika oblačenja

  ustno

  Konstruiranje in modeliranje

  ustno, vaje

  Računalniško konstruiranje

  ustno, vaje

  Oblikovanje tekstilij

  ustno, risbe

  Praktični pouk

  delavniški dnevnik, izdelek in zagovor

  Praktični pouk-modeliranje in gradiranje

  risbe, vaje

  Praktični pouk-risanje

  risbe, vaje

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • konstruiranje in modeliranje.

  Izbirni del

 • tuji jezik I ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.