SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KONFEKCIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

ESTETIKA OBLAČENJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

letnik

oblike izobraževalnega dela

 

teorija

vaje

skupaj

1.

25

45

70

2.

     

skupaj

25

45

70

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Moda, oblačenje, skladnost:

 • moda in javnost,
 • moda, slog, kič,
 • barvna, tekstilna in krojna skladnost,
 • sorazmerja in usklajenost.

 

 

 

 

Dijaki:

 • se podrobneje seznanijo s kulturo oblačenja določenih oblačilnih delov skozi zgodovino,
 • razlikujejo sloge oblačenja v preteklosti in spremljajo slogovne različice tekočih modnih trendov,
 • poznajo zaokrožen tehnološki proces od ideje do realizacije,
 • pridobijo povečano sposobnost pri skiciranju oblačil in sposobnost uporabe tega znanja v praksi,
 • razumejo osnovne pojme,
 • razlikujejo in uporabljajo nove pojme na področju mode in oblačenja,
 • znajo vizualno presojati,
 • prepoznajo določene modne sloge,
 • znajo usklajevati model s primerno tkanino, barvo in vzorcem,
 • znajo usklajevati različne oblačilne predmete glede kroja, barve, materiala in vzorca,
 • obvladajo združevanje konstrukcije, praktičnega pouka in estetike oblačenja,

Dijaki:

 • pridobijo večjo samozavest,
 • razvijejo večjo kritičnost,
 • pridobijo večjo odgovornost,
 • razvijejo občutek glede različnih oblikovnih vrednot,
 • razvijejo boljši občutek za barvno, krojno in tekstilno skladnost,
 • Pregled slikovnega gradiva in razprave o oblikah in načinih oblačenja,
 • obisk muzeja.

Vaje:

 • barvni kontrasti,
 • barvna skladnost,
 • valerska skladnost,
 • tekstilna skladnost,
 • krojna skladnost.

 

Oblikovanje oblačil in detajlov

Krila:

 • značilnosti oblikovanja krila v posameznih zgodovinskih obdobjih,
 • oblikovanje modnega krila.
 • obnovijo poznavanje posameznih umetnostnozgodovinskih in oblačilnih slogov,
 • spoznajo in razumejo različne estetske vidike in kulture oblačenja skozi zgodovino s poudarkom na krilu,
 • znajo prepoznati umetnostnozgodovinske in oblačilne sloge skozi zgodovino,
 • poznajo zaokrožen tehnološki proces dela od ideje do realizacije,
 • pridobijo povečano sposobnost pri skiciranju krila in sposobnost uporabe tega znanja v praksi,
 • znajo kreativno razmišljati,
 • znajo skicirati ideje, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo,
 • znajo prilagoditi določenemu tipu postave primeren kroj, bravo in vzorec,
 • razvijejo sposobnost modnega usklajevanja glede na tkanino, bravo, kroj in vzorec,
 • pridobijo večjo motivacijo,
 • razvijejo večjo kreativnost,
 • razvijejo večjo kritičnost,
 • pridobijo večjo spretnost,
 • večja samozavest,

 

 

 

 • Vse vaje morajo vsebovati prezentacijsko in tehnično risbo.
 • Ogled muzeja (narodne noše).

Vaje:

 • oblikovanje kril iz odgovarjajočih materialov,
 • oblikovanje asimetrično krojenih kril,
 • oblikovanje detajlov (žepi, pasovi, sedla…).

Ženske hlače:

 • značilnosti oblikovanja ženskih hlač v 20. stoletju,
 • oblikovanje modnih ženskih hlač.
 • obnovijo poznavanje posameznih umetnostnozgodovinskih in oblačilnih slogov,
 • spoznajo in razumejo različne estetske vidike in kulture oblačenja s poudarkom na ženskih hlačah v 20.stoletju,
 • znajo prepoznati umetnostnozgodovinske in oblačilne sloge skozi zgodovino,
 • poznajo zaokrožen tehnološki proces dela od ideje do realizacije,
 • pridobijo povečano sposobnost pri skiciranju ženskih hlač in sposobnost uporabe tega znanja v praksi,
 • znajo kreativno razmišljati,
 • znajo skicirati ideje, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo,
 • znajo prilagoditi določenemu tipu postave primeren kroj, barvo in vzorec,
 • razvijejo sposobnost modnega usklajevanja glede na tkanino, barvo, kroj in vzorec,
 • pridobijo večjo motivacijo,
 • razvijejo večjo kreativnost,
 • razvijejo večjo kritičnost,
 • pridobijo večjo spretnost,
 • pridobijo večjo samozavest,

 

 

 

 

Ogled modne fotografske razstave.

Vaje:

 • risanje različnih modelov ženskih hlač,
 • risanje hlačnih detajlov (žepi, pasovi, všitki, gube…),
 • oblikovanje ženskih hlač iz odgovarjajočih tkanin.
Ženska bluza:
 • značilnosti oblikovanja ženske bluze v posameznih zgodovinskih obdobjih,
 • oblikovanje modne ženske bluze.
 • obnovijo poznavanje posameznih umetnostnozgodovinskih in oblačilnih slogov,
 • spoznajo in razumejo različne estetskevidike in kulture oblačenja s poudarkom na ženski bluzi skozi zgodovino,
 • znajo prepoznati umetnostnozgodovinske in oblačilne sloge skozi zgodovino,
 • poznajo zaokrožen tehnološki proces dela od ideje do realizacije,
 • pridobijo povečano sposobnost pri skiciranju ženske bluze in sposobnost uporabe tega znanja v praksi,
 • znajo kreativno razmišljati,
 • znajo skicirati ideje, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo,
 • znajo prilagoditi določenemu tipu postave primeren kroj, barvo in vzorec,
 • razvijejo sposobnost modnega usklajevanja glede na tkanine, barve, kroje in vzorce,
 • pridobijo večjo motivacijo,
 • razvijejo večjo kreativnost,
 • razvijejo večjo kritičnost,
 • pridobijo večjo spretnost,
 • razvijejo večjo samozavest,

 

 

 

 

 

Vaje:

 • oblikovanje ženskih bluz za različne priložnosti,
 • oblikovanje detajlov (ovratniki, zapestniki, žepi, rokavi, zapenjanje, naplečnik, gubice, porobčki, bize, naborki…).
Ženska obleka:
 • značilnosti oblikovanja ženske obleke v posameznih zgodovinskih obdobjih,
 • oblikovanje modne ženske obleke.
 • obnovijo poznavanje posameznih umetnostnozgodovinskih in oblačilnih slogov,
 • spoznajo in razumejo različne estetske vidike in kulture oblačenja s poudarkom na ženski obleki skozi zgodovino,
 • znajo prepoznati umetnostnozgodovinske in oblačilne sloge skozi zgodovino,
 • poznajo zaokrožen tehnološki proces dela od ideje do realizacije,
 • pridobijo povečano sposobnost pri skiciranju obleke in sposobnost uporabe tega znanja v praksi,
 • znajo kreativno razmišljati,
 • znajo skicirati ideje, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo,
 • znajo prilagoditi določenemu tipu postave primeren kroj, barvo in vzorec,
 • razvijejo sposobnost modnega usklajevanja glede na tkanine, barve, kroje in vzorce,
 • pridobijo večjo motivacijo,
 • razvijejo večjo kreativnost,
 • razvijejo večjo kritičnost,
 • pridobijo večjo spretnost, 
 • razvijejo večjo samozavest,

 

 

 

 

 

Vaje:

 • oblikovanje ženskih oblek za različne sezone iz odgovarjajočih tkanin,
 • oblikovanje ženskih oblek glede na različice delitvenih šivov, všitkov itd.
 • Oblikovanje ženskih oblek z raglan in kimono rokavi.
Moška srajca:
 • značilnosti oblikovanja moške srajce v posameznih zgodovinskih obdobjih,
 • oblikovanje modne moške srajce.
 • obnovijo poznavanje posameznih umetnostnozgodovinskih in oblačilnih slogov,
 • spoznajo in razumejo različne estetske vidike in kulture oblačenja s poudarkom na moški srajci skozi zgodovino,
 • znajo prepoznati umetnostnozgodovinske in oblačilne sloge skozi zgodovino,
 • poznajo zaokrožen tehnološki proces dela od ideje do realizacije,
 • pridobijo povečano sposobnost pri skiciranju moške srajce in sposobnost uporabe tega znanja v praksi,
 • znajo kreativno razmišljati,
 • znajo skicirati ideje, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo,
 • znajo prilagoditi določenemu tipu postave primeren kroj, bravo in vzorec,
 • razvijejo sposobnost modnega usklajevanja glede na tkanine, barve, kroje in vzorce,
 • pridobijo večjo motivacijo,
 • razvijejo večjo kreativnost,
 • razvijejo večjo kritičnost,
 • pridobijo večjo spretnost,
 • razvijejo večjo samozavest,

 

 

 

 

Vaje:

 • oblikovanje moških srajc za različne sezone in priložnosti iz odgovarjajočih tkanin,
 • oblikovanje srajčnih detajlov (ovratniki, rokavi z zapestniki, zapenjanja, žepi, epolete, naplečniki).
Ženska jopica:
 • značilnosti oblikovanja ženske jopice v preteklosti,
 • oblikovanje modne ženske jopice.
 • obnovijo poznavanje posameznih umetnostnozgodovinskih in oblačilnih slogov,
 • spoznajo in razumejo različne estetske vidike in kulture oblačenja s poudarkom na ženski jopici skozi zgodovino,
 • znajo prepoznti umetnostnozgodovinske in oblačilne sloge skozi zgodovino,
 • poznajo zaokrožen tehnološki proces dela od ideje do realizacije,
 • pridobijo povečano sposobnost pri skiciranju ženske jopice in sposobnost uporabe tega znanja v praksi,
 • znajo kreativno razmišljati,
 • znajo skicirati ideje, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo,
 • znajo prilagoditi določenemu tipu postave primeren kroj, bravo in vzorec,
 • razvijejo sposobnost modnega usklajevanja glede na tkanine, barve, kroje in vzorce,
 • pridobijo večjo motivacijo,
 • razvijejo večjo kreativnost,
 • razvijejo večjo kritičnost,
 • pridobijo večjo spretnost,
 • pridobijo večjo samozavest,

 

 

 

 

Vaje:

 • oblikovanje ženskih jopic za različne sezone in namene iz odgovarjajočih tkanin,
 • oblikovanje detajlov (ovratniki, žepi, zapenjanje).
Moška vetrovka:
 • značilnosti oblikovanja moške vetrovke v preteklosti,
 • oblikovanje modne moške vetrovke.
 • obnovijo poznavanje posameznih umetnostnozgodovinskih in oblačilnih slogov,
 • poznajo zaokrožen tehnološki proces dela od ideje do realizacije,
 • pridobijo povečano sposobnost pri skiciranju moške vetrovke in sposobnost uporabe tega znanja v praksi,
 • znajo kreativno razmišljat,i
 • znajo skicirati ideje, ki so estetsko in funkcionalno logične in možne za uspešno realizacijo,
 • znajo prilagoditi določenemu tipu postave primeren kroj, bravo in vzorec,
 • razvijejo sposobnost modnega usklajevanja glede na tkanine, barve, kroje in vzorce.
 • pridobijo večjo motivacijo,
 • razvijejo večjo kreativnost,
 • razvijejo večjo kritičnost,
 • pridobijo večjo spretnost,
 • razvijejo večjo samozavest.

 

 

 

Vaje:

 • oblikovanje moških vetrovk za različne sezone in namene iz odgovarjajočih tkanin,
 • oblikovanje detajlov (ovratniki, rokavi, žepi, kapuce, zapenjanje).

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

informativni cilji

povezanost s predmeti

predmet

znanja

 • Moda, oblačenje, skladnost,
 • oblikovanje oblačil in detajlov (krila, ženske hlače, ženska bluza, ženska obleka, moška srajca, moška vetrovka, ženska jopica, moški plašč),

 

Konstrukcija oblačil

Konstruiranje posameznih in detajlov oblačil,

 • moda, oblačenje, skladnost,
 • oblikovanje oblačil in detajlov (krila, ženske hlače, ženska bluza, ženska obleka, moška srajca, moška vetrovka, ženska jopica, moški plašč).

Praktični pouk

realizacija posmeznih občail in detajlov.