SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KONFEKCIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

letnik

oblike izobraževalnega dela

 

teorija

vaje

skupaj

1.

 

210

210

2.

 

175

175

skupaj

 

385

385

 

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Strojna oprema, vzdrževanje strojev, varstvo pri delu

Dijak:

 • obnovi predhodno pridobljena znanja o šivalnih strojih,
 • pozna navaden šivalni stroj, specialne stroje, likalne naprave in stiskalnice,
 • zna vzdrževati stroje in naprave,
 • pridobi sposobnost odprave manjših napak na stroju,
 • pozna napake pri strojnem šivanju in njihovo odpravo,
 • zna uporabiti predpise za varno delo,

Dijak:

 • razvija čut za odgovorno delo s strojno opremo,
 • pridobi sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah, še posebej ob delovnih nesrečah,
 • razvija čut za varno delo ob upoštevanju tehnoloških predpisov,
 

Žensko krilo:

 • izdelava serije kril na industrijski način,
 • krojenje in šivanje kril iz različnih tkanin,
 • obnovi predhodno pridobljeno znanje,
 • pozna zaporedje tehnoloških operacij in jih upošteva pri izdelavi krila,
 • zna izvršiti kontrolo predhodno izdelanih operacij,
 • na izdelek zna prenesti znanja iz modelarstva,
 • razvija čut za samostojno, odgovorno in strokovno delo,
 • razvija čut za samoizobraževanje in strokovno izpopolnjevanje,

Izdelava serije kril (3 kom.),

krojenje in šivanje krila iz različnih tkanin (2 kom.).

elementi za krila,
 • razpori,
 • gube,
 • sedla,
 • pasovi,

računalniška izdelava tehnološke dokumentacije: tehnična skica, barvna karta, načrt lepljenja medvloge, izpis tehnoloških spoznanj.

 • zna odpraviti manjša popravila na izdelku,
 • zna prilagati material izdelavi, funkciji in estetiki oblačila,
 • zna upoštevati zahteve določenih ciljnih skupin,
 • uporablja specialne šivalne stroje,
 • razvija čut za samostojno, odgovorno in strokovno delo,
 • razvija čut za samoizobraževanje in strokovno izpopolnjevanje,

Izdelava elementov za krila:

 • razpori ( 2 vajenici),
 • gube (2 vajenici),
 • sedla (2 vajenici),
 • žepi (3 vajenice),
 • pasovi (2 vajenici).

Ženske hlače:

 • krojenje in šivanje ženskih klasičnih hlač po tehnični skici,
 • krojenje in šivanje ženskih hlač iz različnih materialov,
 • krojenje in šivanje ženskih hlač v modnem trendu (nizki pas),
 • računalniška izdelava tehnološke dokumentacije za ženske hlače.
 • zna izbrati primerno tkanino za izdelavo ženskih klasičnih hlač,
 • zna pravilno položiti matično šablono na tkanino, pri čemer upošteva vzorec tkanine in racionalno porabo materiala,
 • pozna vrstni red delovnih operacij izdelave ženskih hlač,
 • zna uporabiti tehnično skico in drugo tehnološko dokumentacijo,
 • zna izbrati primerno tkanino za izdelavo ženskih klasičnih hlač,
 • zna pravilno položiti matično šablono na tkanino, pri čemer upošteva vzorec tkanine in racionalno porabo materiala,
 • pozna vrstni red delovnih operacij izdelave ženskih hlač,
 • zna uporabiti tehnično skico in drugo tehnološko dokumentacijo,
 • razvija čut za samostojno, strokovno in odgov orno delo,
 • razvija čut za estetski videz,
 • razvija čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo,
 • razvija čut za estetksi videz,
 • razvija spretnost,

Krojenje in šivanje ženskih klasičnih hlač po tehnični skici (1 kom).

Krojenje in šivanje ženskih hlač iz različnih materialov (2 kom.),

krojenje in šivanje ženskih hlač v modnem trendu (1 kom.).

Ženska bluza:

 • krojenje in šivanje ženske bluze po tehnični skici,
 • krojenje in šivanje ženske bluze iz različnih materialov,
 • računalniška izdelava tehnološke dokumentacije za žensko bluzo.
 • obnovi predhodno pridobljeno znanje,
 • zna prilagati osnovno tkanino in lepljivo medvlogo modelu bluze,
 • pozna zaporedje tehnoloških operacij in jih upošteva pri izdelavi izdelka,
 • zna razlikovati med klasično in športno žensko bluzo,
 • zna uporabiti tehnično skico in ostalo tehnološko dokumentacijo,
 • razvija čut za estetski videz,
 • razvija čut za samostojno, odgovorno in strokovno delo,
 • razvija samokontrolo in samokritičnost,

Krojenje in šivanje ženske bluze po tehnični skici (1 kom.),

krojenje in šivanje ženske bluze iz različnih materialov (2 kom.).

Ženska obleka:

 • krojenje in šivanje ženske obleke po tehnični skici,
 • krojenje in šivanje ženske obleke iz različnih vrst tkanin,
 • elementi za žensko obleko: rokavi, zapestniki, ovratniki, žepi, fazone,
 • računalniška izdelava tehnološke dokumentacije za žensko obleko.
 • prenese v prakso določena znanja iz konstrukcije in modeliranja ter se prepriča o njihovi uporabnosti in estetski funkciji,
 • znati mora prilagoditi model oblačila razpoložljivi strojni opremi,
 • pozna vrstni red delovnih operacij za izdelavo ženske obleke in ga upošteva pri izdelavi,
 • zna prilagoditi material izdelka funkciji in estetiki oblačila,
 • zna upoštevati zahteve določenih ciljnih skupin,
 • uporablja specialne šivalne stroje,
 • razvija čut za estetski videz,
 • razvija čut za samoizobraževanje in strokovno izpopolnjevanje,
 • razvija spretnost,

Krojenje in šivanje ženske obleke po tehnični skici (1 kom.),

krojenje in šivanje ženske obleke iz različnih materialov (2 kom.),

elementi za žensko obleko:

 • rokavi (3 vajenice),
 • zapestnik (3 vajenice),
 • žepi (4 vajenice),
 • ovratniki (2 vajenici).

Dvodelne ženske obleke:

 • krojenje in šivanje ženske dvodelne obleke po tehnični skici,
 • elementi za žensko dvodelno obleko:
  • rokavi,
  • razpori,
  • fazone,
 • računalniška izdelava tehnološke dokumentacije za ženske dvodelne obleke.
 • zna izbrati primerno tkanino v odnosu na ciljno skupino, pri čemer upošteva trenutne modne zahteve in želje uporabnika,
 • usvoji posamezne operacije dela in jih poveže v končni izdelek,
 • razvija čut za estetski videz,
 • pridobi sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah,
 • razvija samokontrolo in samokritičnost,

Krojenje in šivanje

ženske dvodelne obleke po tehnični skici (1 kom.),

elementi za žensko dvodelno obleko:

 • rokavi (2 vajenici),
 • razpori (2 vajenici),
 • fazone (2 vajenici),
 • žepi (2 vajenici).

Moška srajca:

 • krojenje in šivanje moške srajce po tehnični skici,
 • krojenje in šivanje moške srajce iz različnih materialov,
 • elementi za moško srajco:
  • sedla,
  • ovratniki.,
  • zapestniki,
  • izrezi,
  • zapenjanje,
  • rokavi,
 • računalniška izdelava tehnološke dokumentacije za moško srajco.

 • zna izbrati primerno tkanino,
 • zna prilagati osnovno tkanino in lepljivo medvlogo,
 • pozna vrstni red tehnoloških operacij in jih zna izvesti,
 • zna pravilno položiti matične šablone na tkanino, pri čemer upošteva vzorce tkanin in racionalno porabo materiala,
 • v izdelek zna vnesti trenutne modne trende,
 • si pridobiva delovno samozavest in zanesljivost,
 • razvija čut za estetski videz,
 • pridobi sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah,

Krojenja in šivanje moške srajce po tehnični skici (1 kos),

krojenje in šivanje moške srajce iz različnih materialov (2 kosa),

elementi za moško srajco:

 • sedla (2 vajenici),
 • ovratniki (2 vajenici),
 • zapestniki (2 vajenici),
 • vratni izrezi (3 vajenice),
 • zapenjanje (2 vajenici),
 • rokvavi (2 vajenici).

 

Moška vetrovka:

 • krojenje in šivanje moške vetrovke po tehnični skici.
 • izbere za oblačilo primerno osnovno tkanino, podlogo in lepljivo medvlogo,
 • pozna zaporedje tehnoloških operacij in jih upošteva pri izdelavi,
 • zna razbrati podatke s tehnične skice in jih prenašati na izdelek,
 • razvija čut za estetski videz,
 • razvija čut za samostojno in strokovno delo,
 • razvija samokontrolo in samokritičnost,

Krojenje in šivanje moške vetrovke po tehnišni skici (1 kos).

Moške hlače:

 • krojenje in šivanje moških klasičnih hlač,
 • krojenje in šivanje moških oprijetih hlač,
 • elementi za moške hlače: razpori, žepi, pasovi, zavihki,
 • računalniška izdelava tehnološke dokumentacije za moške hlače.
 • zna samostojno skrojiti in izdelati moške hlače, pri čemer upoštev vrstni red operacij,
 • na izbrati primerno tkanino v odnosu na ciljno skupino, pri čemer upošteva trenutne modne zahtevke in želje uporabnika,
 • razvija čut za estetski videz,
 • razvija čut za varno delo ob upoštevanju tehnoloških predpisov,

Krojenje in šivanje moških klasičnih hlač (1 kos),

krojenje in šivanje moških oprijetih hlač (1 kos),

elementi za moške hlače:

 • razpori (2 vajenici),
 • žepi (2 vajenici).

Ženska jopa:

 • krojenje in šivanje ženske jope po tehnični skici.
 • pozna zaporedje tehničnih operacij in jih upošteva pri izdelavi jope,
 • zna izbrati primeren material,
 • razvija čut za samostojno in strokovno delo,

Krojenje in šivanje ženske jope po tehnični skici (1 kom.).

Ženski kostim:

 • krojenje in šivanje ženskega kostima po tehnični skici,
 • krojenje in šivanje ženskega kostima v modnem trendu,
 • računalniška izdelava tehnološke dokumentacije za ženski kostim.
 • pozna zporedje tehnoloških operacij in jih upošteva pri izdelavi,
 • izbere primerno osnovno tkanino, lepljivo medvlogo in podlogo,
 • pri izbiri materiala in modela upošteva trenutne modne zahteve in jih prilagodi določeni ciljni skupini,
 • razvija čut za estetski videz,
 • razvija samokontrolo,
 • pridobi sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah,

Krojenje in šivanje ženskega kostima po tehnični skici (1 kom),

krojenje in šivanje ženskega kostima v modnem trendu (1 kom.).

Moški suknjič:

 • elementi za izdelavo moškega suknjiča:
  • fazona,
  • rokavni razpor,
  • razpor na zadnjem delu,
  • prednji del suknjiča.
 • usvoji izdelavo posameznih elementov moškega suknjiča,
 • zna izbrati primerno tkanino, podlogo, medvlogo in lepljivo medvlogo,
 • zna pravilno položiti matično šablono za osnovno tkanino in vse vrste pomožnih materialov (lepljivo in nelepljivo medvlogo, podlogo).
 • razvija čut za estetski videz,
 • razvija čut za samostojno in strokovno delo,
 • razvija samokontrolo in samokritičnost.

Izdelava elementov za moški suknjič:

 • fazona (2 kosa),
 • rokavni razpori (2 kosa),
 • rokavni razpor na zadnjem delu (2 kosa),
 • prednji del suknjiča (1 kos).

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Konstrukcija in modeliranje, Študij dela in časa, Estetika oblačenja tekstilno konfekcijskega tehnika

 

POVEZAVA S PREDMETIOM

INFORMATIVNI CILJI

predmet

znanja

 • ženska krila,
 • ženske bluze in moške srajce,
 • ženske obleke,
 • ženske klasične hlače,
 • moške klasične hlače,
 • ženske dvodelne obleke,
 • ženske jope,
 • ženski kostimi,
 • moška vetrovka,
 • moški suknjič

Konstrukcija oblačil,

Študij dela in časa,

Tehnologija konfekcije

 • ženska krila,
 • ženske bluze in moške srajce,
 • ženske obleke,
 • ženske klasične hlače,
 • moške klasične hlače,
 • ženske dvodelne obleke,
 • ženske jope,
 • ženski kostimi,
 • moška vetrovka,
 • moški suknjič
 • ženska krila,
 • ženske bluze in moške srajce,
 • ženske obleke,
 • ženske klasične hlače,
 • moške klasične hlače,
 • ženske dvodelne obleke,
 • ženske jope,
 • ženski kostimi,
 • moška vetrovka,
 • moški suknjič

Estetika oblačenja

 • tehnična risba,
 • proporci človeškega telesa,
 • ženske bluze in moške srajce,
 • posebne linije glede na postavo,
 • ženska krila,
 • ženske bluze in moške srajce,
 • ženske obleke,
 • ženske klasične hlače,
 • moške klasične hlače,
 • ženske dvodelne obleke,
 • ženske jope,
 • ženski kostimi,
 • moška vetrovka,
 • moški suknjič